soutěž s důrazem na veřejné mínění

Ilustrace budovy
Celoroční procedura udílení výročních stavebních děl se neobejde bez organizačního zabezpečení. Řídícím orgánem je direktorium soutěže. Návrhy na nominaci stavby se podávají prostřednictvím gestorů z různých míst spádového území středních Čech. O nominaci rozhoduje organizační výbor na tzv. rokování. Z nominovaných stavebních děl rozhoduje o udělení prestižních cen v jednotlivých kategoriích velká výroční porota. Podrobnější informace k aktuálnímu ročníku, předchozím ročníkům nebo k podmínkách soutěže jsou na dalších záložkových stranách.

zasedání velké výroční poroty Kolín