Aktuální ročník

Stavební obřad hasičský

Stavebí obřad hasičský

Budově nové stanice Hasičského záchranného sboru Čáslav byla 5. října 2017 udělena bronzová výroční cena Stavba roku střední Čechy.

Ceremoniál v zasedací místnosti procedurálně uvedli Renata Krutská a Aleš Zahajský. Výroční certifikáty ročníku 2016 podepsali a předávali během stavebního obřadu členové delegace organizačního výboru soutěže. Za gestory prestižní certifikáty spolupodepsali kolínský Petr Linart a kutnohorská Marie Matyášová. Na místě převzalo laminované listinné certifikáty 12 hlavních aktérů výstavby. Předáním certifikátů direktoriát pověřil členku velké výroční poroty Janu Zahajskou a ředitele velimské karosárny KOV, průmyslníka Pavla Koláře, který ve svém vystoupení připomněl dlouhou historii soutěže a společenský přínos této výstavby.

Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy

V nejhodnotnějších proslovech ceremoniálu vystoupili starosta města Jaromír Strnad a územní ředitel Jiří Pokorný, který před účastníky řekl, že „velmi si ocenění vážíme a jsem rád, že byly dnes předány výroční certifikáty Stavby roku 2016 osobám, které se podstatně podíleli na přípravě a realizaci výstavby této stanice. Uvedením nové stanice HZS Čáslav do provozu se dále zvýšila akceschopnost jednotky. K té přispělo i strategické umístění objektu stanice v blízkosti silničního obchvatu Čáslavi. Velké poděkování patří i vedení města Čáslavi za vstřícnost a pomoc, která nám umožnila výstavbu stanice HZS Čáslav realizovat. Nová stanice HZS Čáslav se stala jednou z hlavních vzorových stanic typu P1 Hasičského záchranného sboru ČR“.

Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad hasičský - Stavba roku střední Čechy

Stavební obřad v zájezdním pivovaru

Pivovar

Sobota 9. září 2017 byla direktoriátem soutěže dojednána k podepsání a předání certifikátů zlaté výroční ceny za rekonstrukci varny Černokosteleckého zájezdního pivovaru. Stavební obřad byl včleněn do XIIII. ročníku tradičního pivovarnického VYKULENÍ. Kromě skvělého počasí a několika stovek diváků se ceremoniálu zúčastnila delegace organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy.

V pivovaru v roce 2001 začalo vznikat rozsáhlé pivovarské muzeum s původním strojním vybavením. Mezi nejzajímavější exponáty patří například měděná dvojitá varní garnitura s transmisním pohonem, chladící štoky, funkční parní stroj, funkční chladící čpavkové kompresory a stovky dalších strojů a exponátů. Celková výstavní plocha je asi 4000 m2. Další neméně důležitou součástí expozice je komplexní zmapování pivovarské a sladovnické výroby v České republice a rozsáhlá databáze těchto údajů. Muzeum má na co navázat. Roku 1489, za Jindřicha z Kostelce, byl Černý Kostelec povýšen na městečko s některými právy a výsadami, mezi něž patřilo i právo várečné. Roku 1558, kdy zdejší panství koupili Smiřičtí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v blízkosti i chmelnice. Po bitvě na Bílé hoře převzal Kostelec Albrecht z Valdštejna a od něj roku 1623 získal městečko i s pivovarem a sladovnou Karel z Liechtensteinu.

Pivovar

Třicetiletou válku přežilo městečko i pivovar téměř bez úhon, ale rozsáhlý požár roku 1657 zasáhl velkou část Kostelce i s pivovarem. Výroba byla brzy obnovena a rekonstrukce pivovaru po požáru pomohla ke jejímu dalšímu zvyšování.

V letech 1712 - 1772 panství prosperovalo a došlo k přestavbě zámku. Zároveň stoupla poptávka po pivu, kterou pivovar přestával pokrývat i při plném provozu. Současný provoz v 21. století už ale poskytuje požadovanou nabídku pro návštěvníky.

Certifikáty podepsali gestoři Karel Pánek a Andriy Kobyshchan, porotci Petr Adámek a Jaroslav Kupr. Předání, které se uskutečnilo na střešním pódiu, uváděli spolkoví činovníci Olena a Aleš. Prestižní certifikáty převzalo 6 hlavních aktérů výstavby oceněného díla: stavitel Robert Šimek, zhotovitelé technologické zařízení Václav Eliáš, Jiří Kabelka a Vladimír Šafránek, investoři Milan Starec a Tomáš Vodochodský.

Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad v pivovaru - Stavba roku střední Čechy

Výroční certifikáty

Pro stavební obřady je třeba připravit výroční certifikáty, které podepisují gestoři organizačního výboru a členové velké výroční poroty. Direktoriát procedury umožňuje spolupodepisovat tyto prestižní listiny výjimečnými osobnostmi z řad věcně příznačné veřejnosti.

Na přiložené fotografii převzala výroční certifikát vedoucí kanceláře úřadu MěÚ Milovice Miroslava Dlouhá a v rozích jsou podepisující advokát Martin Krumich (vpravo nahoře), gestorka Renata Krutská (vpravo dole), člen spolkového předsednictva Jaroslav Kupr (vlevo dole) a porotce Josef Jedlička (vlevo nahoře).

Na generálním obřadu se vystavují listiny pro oceněnou stavbu, na lokálních obřadech se vystavují jmenovitě pro hlavní aktéry výstavby.

Podepisování certifikátů - Stavba roku střední Čechy

Stavební obřad terasy Vlašský dvůr

V úterý 25. července 2017 za neobvykle na léto chladivého počasí byly přímo na oceněné stavbě v Kutné Hoře podepsány a předány prestižní certifikáty některým hlavním účastníkům výstavby. Výroční certifikáty podepsali členové delegace organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy – gestoři xMarie Matyášová, Josef Pavlíček, Miroslav Kulhánek a porotci Josef Jehlička, Jaroslav Kupr a Jarmila Pavlíčková, která v tomto historickém městě chodila v letech 1955-8 do pedagogické školy. Podle jejích slov se na oceněné terasy pod Vlašským dvorem chodila procvičovat učivo. Stupňovité terasy měly nižší zídky a vyšší keře. Rostly tu tulipány. Byly zde rozmístěny lavičky a bylo zde hodně živo.

Za veřejnost certifikát podepsal kutnohorský vozíčkář Jan Němeček, neboť oceněné stavební dílo je pro zdravotně postižené občany částečně bezbariérově přístupné. Jmenovité výroční certifikáty předával představitel organizačního výboru Aleš Zahajský a mezi přebírajícími nelze nezmínit vedoucího městského odboru investic Jiřího Janála a starostu města Martina Starého, který po převzetí symbolicky otevřel terasy rituálním klíčem středolabského Obchodního grémia, vytaženým z historické knižní šperkovnice s reliéfem nedaleké katedrální Barbory.

Povedená stavba je výborně hodnocena nejen kutnohorskými občany, ale jak se od organizátorů obřadu na místě dozvěděl místostarosta města Josef Viktora i turisty a odbornou veřejností v čele s Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky vedeným prezidentem Petrem Běhunkem. Zmiňované persony a některé další účastníky ceremoniálu zachytila mladá umělkyně Linda.

Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Vlašský dvůr - Stavba roku střední Čechy

Stavební obřad sportovní hala

Dne 29. června 2017 se ve sportovní hale kolínské stavební školy ve Středolabí uskutečnil obřad podepsání výročních certifikátů před odbornou částí velké výroční poroty.

První podpis na listinný certifikát poskytla členka direktoriátu Barbora Suchá. Další ctěné podpisy ve spolupráci s členkou školské rady Janou Zahajskou dali členové organizačního výboru Milan Kolek a Marie Matyášová, které doplnili vybraní odborní pedagogové Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín Jan Forejt, Jaroslava Minaříková a Bohumil Filoun v čele se zástupcem ředitele školy Jiřím Vokřálem.

Škola je pro celou budoucnost procedury STAVBA ROKU velice důležitá, neboť v procesu profesní orientace má zvláště důležitý význam první volba povolání, tedy volba středoškolského vzdělání po ukončení základní školy. Veřejnost na škole oceňuje, že neorganizuje klasické "Dny otevřených dveří", které jsou příliš formální, ale každému zájemci umožní po předchozí domluvě prohlídku školy nebo pracovišť praktického vyučování.

První prestižní certifikát převzal uznávaný kutnohorský starosta Martin Starý za oceněné stavební dílo Terasy pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře z rukou ředitele stavební školy Jindřicha Synka a gremiálního prezidenta Pavla Koláře. Jmenovaní jsou zachyceni představitelem organizačního výboru Alešem Zahajským při úkonech na několika snímcích z obřadu.

Stavební obřad Sportovní hala - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Sportovní hala - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Sportovní hala - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Sportovní hala - Stavba roku střední Čechy Stavební obřad Sportovní hala - Stavba roku střední Čechy

Stavební obřad Spirála pomoci

V úterý 6. června 2017 se v centrále obecně prospěšné společnosti Spirála pomoci uskutečnil obřad předání výročních certifikátů v kategorii bezbariérové, která v Kolíně působí od roku 2008.

Hlavním cílem původně občanského sdružení je poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným. Před vybranými asistentkami, které podle potřeb klientů poskytují služby denně až 24 hod, prestižní listiny podepsali úředník Jan Kopáček, starostka Jitka Vokolková, laureát Jiří Šafařík, projektantka Blanka Kopáčková a spolkový předseda Aleš Zahajský.

První certifikát předával gestor Josef Pavlíček, samozřejmě za přítomnosti představitelů vozíčkářů, pro které byla stavba vybudována. Výroční certifikát hlavnímu aktéru výstavby předával uznávaný krajský zastupitel Martin Herman, který k oceněnému dílu řekl: „Stavba bezbariérové rampy v sídle kolínské Spirály pomoci je možná rozsahem dílem nevelkým, nicméně svým významem pro klienty této organizace zcela zásadním. Pokud bych měl použít moderní terminologii a populární přepočet poměru cena/výkon, můžeme ji určitě srovnávat i se stavbami s miliardovým rozpočtem. Jsem velmi rád, že mohu být u toho, když začíná sloužit lidem, kteří ji opravdu potřebují.“

Při převzetí výročního certifikátu ředitelka Jana Kuncířová poděkovala učňům Středního odborného učiliště stavebního Kolín a přítomným účastníkům stavebního obřadu ke stavebnímu dílu řekla několik zajímavostí. Také poctěný projektant Jaroslav Křivohlavý se před účastníky ceremoniálu ke stavbě oceněné bezbariérové rampy skromně vyjádřil.

Obřad Obřad Obřad Obřad

Hlasování poroty

Velká výroční porota se v učebně Střední odborné školy stavební Kolín sešla ve středu 26. dubna 2017, aby rozhodla o udělení výročních certifikátů ve středních Čechách nejlépe hodnoceným stavebním dílům. Mezi novými porotci, kteří se na zasedání dobře uvedli, nelze nezmínit vedoucího úřadu Miloše Landu, znalkyni Miroslavu Svobodovou, stavitele Jana Urbance či Renatu Krutskou z Hasičského záchranného sboru. Hlavní mediální zpravodajství bylo svěřeno osvědčené novinářce Janě Martinkové z regionálního Deníku. Úvod prestižního zasedání stavební komunity obstaral představitel organizačního výboru Aleš Zahajský. Hlasování za účasti předsedy Jiřího Vokřála a místopředsedy Tomáše Vilíma ze Spolku rodičů a přátel školy se uskutečnilo postupně ve 4 kategoriích a vysoký počet platných hlasů obdržely tyto nominované stavby:

Hlasování v kategorii kolínské po úvodním vystoupení starosty Richarda Severy řídil Jindřich Synek, ředitel školy, s výsledkem:

 1. Rekonstrukce Veigertovského domu č. p. 8 na Karlově náměstí v Kolíně
 2. Masojedská chalupa ve skanzenu v Kouřimi
 3. Spolkový dům v Ovčárech
 4. Environmentální centrum v Cerhenicích

Hlasování v kategorii bezbariérové po úvodním vystoupení právničky Marie Madejové řídila Barbora Suchá, ředitelka společnosti, s výsledkem:

 1. Bezbariérový vstup Spirála pomoci, Ant. Kaliny 1351 v Kolíně
 2. Terasy - park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře

Hlasování v kategorii dopravní po úvodním vystoupení gestora Miroslava Kulhánka řídil Pavel Kolář, ředitel korporace, s výsledkem:

 1. Parkovací dům U Koně v Berouně
 2. Rekonstrukce mostu přes Mrlinu v Křinci
 3. Most přes Želivku v Brzoticích

Hlasování v kategorii pozemní po úvodním vystoupení revizního technika Petra Linarta řídil Milan Kolek, odborný pedagog, s výsledkem:

 1. Rekonstrukce varny v ul. Českobrodská čp.17 v Kostelci nad Černými lesy
 2. Přístavba Základní školy Juventa v Milovicích
 3. Hasičská stanice, ul. Vrchovská 2015 v Čáslavi
 4. Pavilon Základní školy čp. 322 v Líbeznicích

Pamětní list s podpisy zúčastněných porotců si ze zasedání poroty za mohutného potlesku odnesla oblíbená projektantka Blanka Kopáčková. Po několika desetiletích své specializované práce tímto vstoupila do pomyslné síně slávy stavební komunity. Podle sdělení direktoriátu jménem gremiálního viceprezidenta Jana Dufka se nyní připravuje za nezištné pomoci obchodní korporace ASYS IJD, spol. s r.o. tisk výročních certifikátů hlavním aktérům výstavby vyhodnocených staveb.

Hlasování Hlasování Hlasování Hlasování
Hlasování Hlasování Hlasování Hlasování

Svolání poroty

Rituální klíč

Procedura STAVBA ROKU střední Čechy bude mít jeden z vrcholů ve středu 26. dubna 2017, kdy se na hlasování sejde velká výroční porota. Několik desítek porotců bude mít možnost po rozpravě vybrat po jedné stavbě z každé kategorie z celkem 36 nominovaných staveb. Člen spolkového předsednictva Jaroslav Kupr před jednáním řekl: „Spolková rada, u které je pořádající Obchodní grémium akreditovaným spolkem, si váží této dlouhodobé aktivity. Porotci byli vybráni ze širokého spektra uznávaných představitelů profesních nebo společenských skupin, což také zvyšuje objektivitu tajného hlasování. Rád se tohoto prestižního jednání ve stavební učebně opět zúčastním.“ Dodejme k tomu, že o každé kategorii se bude hlasovat odděleně.

Kategorizace nominovaných staveb

místo stavba kategorie
Čáslav s2 Hasičská stanice, ul. Vrchovská 2015 pozemní
13
direktoriát
J. Dufek
Milovice s5 Přístavba Základní školy Juventa
Bezděčín s6 Servisní středisko NISA AIR čp.136
Líbeznice s7 Pavilon Základní školy čp.322
Kladno s9 Obchodní centrum CENTRAL
Mladá Boleslav s10 Prodloužení haly Recticel
Černošice s11 Rezidence viladomy čp.2026
Lány s15 Stáj dojnic
Kostelec nad Černými Lesy s23 Rekonstrukce varny v ul. Českobrodská čp.17
Škvorec s24 Rekonstrukce fasády radnice
Kutná Hora s36 Rekonstrukce hrobky na hřbitově Všech svatých
Kutná Hora s37 Rekonstrukce Depozitáře památkového ústavu
Kutná Hora s38 Obnova věží a západního průčelí kostela svatého Jakuba
Beroun s8 Parkovací dům U Koně dopravní
8
direktoriát
P. Kolář
Tupadly s12 Výstavba polní cesty
Sovenice s13 Kolejová cesta
Starý Kolín s21 Přemostění vodoteče na silnici 3271
Brzotice s31 Most přes Želivku
Křinec s33 Rekonstrukce mostu přes Mrlinu
Škvorec s35 Rekonstrukce mostu
Kolín s41 Volnočasový areál V Břízách
Kolín s1 Administrativní-skladová budova ControlTech, Třídvorská 1574 kolínská
10
direktoriát
J. Synek
Kouřim s3 Masojedská chalupa ve skanzenu
Kolín s18 Rekonstrukce západní školy
Kolín s19 Administrativně technický obejkt ČD u nádraží
Kolín s22 Rekonstrukce Veigertovského domu č. p. 8 na Karlově náměstí
Starý Kolín s26 Novostavba objektu pro obchod a bydlení
Kolín s27 Rekonstrukce domu č. p. 205 v Masarykově ulici
Cerhenice s28 Environmentální centrum
Ovčáry s40 Spolkový dům
Hradenín s42 Zvonička
Kolín s4 Bezbariérový vstup Spirála pomoci, Ant. Kaliny 1351 bezbariérová
5
direktoriát
B. Suchá
Kolín s20 Rekonstrukce budovy městské polici
Kolín s25 Rekonstrukce ulice Chelčického
Kutná Hora s39 Regenerace panelového sídliště Šipší
Kutná Hora s43 Terasy - park pod Vlašským dvorem
Vyřazeno 7 staveb.

Nominační zasedání

Organizační výbor procedury udílení výročních cen STAVBA ROKU střední Čechy se 9. března 2017 za účasti hygieničky Michaely Pajerové sešel téměř kompletní v kolínské secesní vile ASYS, která za povedenou rekonstrukci realizovanou pod vedením korporátního ředitele Jana Dufka získala v ročníku 2011 hlavní výroční certifikát.

Podnětných návrhů se tentokrát sešlo 43 a za aktivní účasti více jak dvou desítek činovníků se podle nymburské gestorky Evy Rathousové rozhodlo většinu z nich zařadit do některé z vyhlášených kategorií. Některé návrhy podle sdělení člena direktoriátu Jindřicha Synka nesplňovaly formální požadavky a po konzultaci s přítomným advokátem Borisem Jančákem byly vyřazeny.

V rámci nominační zasedání, kterého se poprvé zúčastnila vedoucí městského odboru Pavlína Heřmanová, ceremoniálně podepsal stavitel Jiří Šafařík Otakarovskou insignační listinu a tím se podle Jaroslava Kupra, který zastupoval Spolkovou radu, ujal pomyslného žezla úřadujícího laureáta pro Osobnost roku. Podle místopředsedkyně Měšťanského spolku Jany Zahajské se nyní budou moci s nominovanými stavebními díly seznámit porotci.

Rokování Rokování Rokování O počtu navržených staveb O počtu navržených staveb Rokování

Svolání rokování

Organizační výbor procedury udílení výročních cen STAVBA ROKU střední Čechy využil nabídky známé obchodní korporace ASYS a připravil v Kolíně na čtvrtek 9. března 2017 rozšířené nominační zasedání, kde budou některá navržená stavební díla zařazena do jednotlivých kategorií. Nyní se vyřizují místenky pro pozvané účastníky ze široké stavební komunity a také z řad laické veřejnosti. V rámci jednání bude do programu začleněna významná společenská událost.

Průběžné návrhy staveb do ročníku 2016 – IV. část

Novostavba objektu pro obchod a bydlení ve Starém Kolíně Rekonstrukce domu čp. 205 v Masarykově ulici v Kolíně Environmentální centrum v Cerhenicích Most přes Želivku u Brzotic Rekonstrukce mostu přes Mrlinu v Křinci Rekonstrukce mostu ve Škvorci u Říčan Rekonstrukce hrobky na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře Rekonstrukce depozitáře památkového ústavu v Kutné Hoře Obnova věží a západního průčelí kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře Regenerace panelového sídliště v Sipsi v Kutné Hoře Spolkový dům v Ovčárech Volnočasový areál v Břízách v Kolíně Zvonička v Hradeníně Terasy – part pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře

Pohled porotce

Čmugrová

Na zasedání velké výroční poroty se připravují desítky porotců, mezi kterými ani letos nechybí všeobecně uznávaná porotkyně a vrchní komisař Gabriela Čmugrová (na snímku). Právě tato vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje odpověděla gremiální redakci před tzv. rokováním na několik otázek:

Na jaké aspekty stavebního díla by se měla klást větší váha?

Důležité jsou všechny aspekty stavebního díla, od statiky, přes vhodné architektonické řešení a umístění stavby do okolní zástavby nebo krajiny. HZS však stavby zkoumá pouze z hlediska požární bezpečnosti staveb v rozsahu stanoveném právním předpisem (zákon č. 133/1985 Sb., zákon o PO) a prováděcích předpisů. Při posuzován staveb dále využívá technická normativa, která jsou stanovena v českých technických normách (ČSN). Tyto pak stanoví nejmenší možnou míru požární bezpečnosti každé stavby. Z hlediska požární bezpečnosti je potřeba ze všech požadavků vyzdvihnout především zajištění bezpečné evakuace osob při případném požáru stavby, bezpečnost zasahujících jednotek a zajištění přístupu ke stavbě a zdrojů požární vody a dále zabránění šíření požáru po stavbě i mezi stavbami navzájem.

Jsou starší veřejné stavby na požadované výši, nebo z protipožárního hlediska silně pokulhávají za současnými požadavky?

Platnost kodexu požárních norem, který stanovil alespoň základní požadavky na provedení staveb z hlediska požární bezpečnosti, se datuje do 80. let minulého století. V současnosti je tento kodex stále v platnosti, nicméně je již uzpůsoben většině nových poznatků vědy a techniky, novým technologiím a znalostem. Z toho také vyplývá, že požadavky dnešních ČSN se od těch původních odlišují a reflektují vývoj ve společnosti. Před platností tohoto kodexu byly více či méně pouze požární řády měst, v kterých byly uvedeny základní požadavky na provedení části staveb především pak na půdní prostory, styčné stěny a komíny, dále zde byly uvedeny rámcové požadavky na umisťování staveb pro zabránění šíření požáru.

V městské encyklopedii KOLÍNSKÉ POJMY je zmíněno několik velkých požárů, kterým podlehla podstatná část královského města. Čím se tehdejší stavby nejvíce podbízely plamenům?

V minulosti docházelo k požárům relativně často. Toto bylo způsobeno většinou neopatrnou manipulací s otevřeným ohněm (světlo, topení), úmyslem v době válek a i žhářstvím. Rozsah požárů byl dříve dán nejběžnějším stavebním materiálem, kterým bylo dřevo, sláma atd. jelikož tyto materiály dobře hoří a šíří požár. Rozsah požárů byl zároveň dán i hustotou aglomerací, kdy požár jedné stavby velmi často zapříčinil i požár staveb okolních. Zároveň s tím byly ve srovnání s dnešní dobou technické prostředky na hašení požárů velmi málo účinné a často chyběly úplně.

A jaká je dnes situace v realizacích požárně-bezpečnostních řešeních?

Lze konstatovat, že v současnosti, tedy 21. století je požární bezpečnost již na velmi vysoké úrovni ve všech oblastech ať již se jedná o stavební konstrukce, požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany, nebo techniku určenou k hašení požárů. Požární bezpečnost staveb je řešena v kodexu ČSN 73 08xx, ale i v dalších ČSN, zároveň je upravena v zákoně č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci nebo vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických požadavcích na stavby. Požární ochrana je ale včleňována přímo i do jednotlivých oblastí zabývajících se např. průmyslem, stavebnictvím. Požadavky na provedení staveb a to včetně požadavků na požární bezpečnost jsou stanoveny v projektové dokumentaci a to již na úrovni územního řízení, dále pak v rámci stavebního řízení popř. ohlášení, kde stavby stanovené zákonem o požární ochraně podléhají schválení HZS. Ověření splnění těchto požadavků se provádí při závěrečné kontrolní prohlídce, tedy řízení o povolení užívání stavby, kterého se účastní i zástupce HZS.

Kterou fázi procedury Stavba roku máte nejraději?

Nejspíše hlasování, kdy jsou nám nejprve všechny stavby představeny a popsány zajímavé aspekty ze všech oblastí výstavby. A poté to napětí, při vyhlašování vítězných staveb.


Za čtenáře předem děkujeme za Vaše odpovědi, které pomohou ozřejmit další úhel pohledu na rozsáhlou stavební komunitu z hlediska veřejného zájmu.

Průběžné návrhy staveb do ročníku 2016 – III. část

Administrativně technický objekt ČD u nádraží v Kolíně Budova 2. základní školy v Kolíně Budova městské policie v Kolíně Přemostění vodoteče na silnici 3271 u Starého Kolína Rekonstrukce fasády radnice ve Škvorci Rekonstrukce varny v ul. Českobrodská čp. 17 v Kostelci nad Černými lesy Rekonstrukce veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí v Kolíně Hasičská stanice v Přelouči Oprava mostu v Ronově nad Sázavou Stáj dojnic v Lánech Zateplení školy čp. 664 v Neratovicích Rekonstrukce ulice Chelčického v Kolíně

Očekávané další úkony procedury

Protože se na direktoriát obracejí s dotazy noví navrhovatelé také z řad spolkových činovníků, obrátila se redakce spolkové obce na představitele organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy Aleše Zahajského:

Kdy bude uzavřeno navrhování na ročník 2016?

Stejně jako v minulých letech na konci ledna. Konec kalendářního roku bývá často pro stavby realizované s veřejnou dotací podmíněným termínem dokončení díla, tak jsme chtěli nechat leden na klidné zpracování návrhů nebo podnětů na tyto finišující stavby.

Jaký je rozdíl mezi návrhem a podnětem?

Podnět nemusí obsahovat fotodokumentaci nebo správný název stavby, kdežto návrh by měl být zpracován s požadovanými údaji, či na formuláři nebo formou online.

Co bude následovat?

Na únor připravuje direktoriát procedury nominační zasedání v secesní vile ASYS, kde budou přijatá stavební díla zařazena do vyhlášených kategorií.

Všechny návrhy?

Jen pokud budou splňovat formální podmínky procedury jako je například datum dokončení stavby nebo územní příslušnost. Ostatní návrhy budou vyřazeny. Proti rozhodnutí výboru není odvolání přípustné. Nominační jednání není tajné, s ohledem na kapacitu zasedacího sálu jsou přizvání zástupci veřejné správy, občanské společnosti a médií.

Průběžné návrhy staveb do ročníku 2016 – II. část

Kolejová cesta u Sovenic Obchodní dům CENTRAL v Kladně Parkovací dům U koně v Berouně Pavilon ZŠ v Líbeznicích Prodloužení haly Recticel v Mladé Boleslavy Rezidence viladomy čp. 2026 v Černošicích Servisní středisko NISA-AIR v Bezděčíně Škola Juventa v Milovicích Výstavba polní cesty u Tupadel

Průběžné návrhy staveb do ročníku 2016 – I. část

Bezbariérový vstup – Spirála pomoci v Kolíně Administrativní a skladová budova ControlTech v Kolíně Hasičská stanice Čáslav Masojedská chalupa ve skanzenu Kouřim

Vyhlášení kategorií a gescí

Vyhlášení kategorií a gescí – Stavba roku střední Čechy

Organizační výbor na jednání 29. listopadu 2016 ve sborovně kolínské Obchodní akademie vyhlásil v letošním ročníku 4 kategorie a 6 gescí. Na zasedání výboru dohlíželi za veřejnost dva starostové: Bohuslav Machůrka z Ovčár a Luboš Železný ze Starého Kolína.

Stavba roku – Žurnál Kolína

Vyhlášení dalšího ročníku v atriu stavební školy 23.září 2016, tentokrát za účasti studentů 3. a 4. ročníku

Slavnostní úvod nového ročníku na sebe vzal zástupce ředitele stavební školy Jiří Vokřál, který k úvodnímu proslovu vyzval odborného pedagoga Milana Kolka. Nyní je možné navrhovat stavební díla, realizovaná ve středních Čechách v tomto kalendářním roce. K ročníku 2016 následně vystoupili členové organizačního výboru - za direktoriát Jan Dufek, za gestory Petr Linart. Na závěr slavnosti odkryl Miroslav Kulhánek z předsednictva Spolkové rady bronzovou gravírdesku hospodářské komory, kterou spolkový předseda Aleš Zahajský propůjčil úřadujícímu laureátu Osobnost Kolína Jindřichu Synkovi – řediteli Odborné školy stavební s učilištěm. Prvními grantulanty byly za velkou výroční porotu Blanka Kopáčková a za organizační výbor Marie Matyášová. Vyhlášení jednotlivých kategorií bude oznámeno po jednání organizačního výboru na konci listopadu.

Stavba roku Stavba roku Stavba roku Stavba roku Stavba roku Stavba roku
Logo ASYS IJD, spol. s r.o. Logo Aleš Zahajský Logo Obchodní akademie Kolín SOŠ a SOU stavební Kolín Logo a znak města Kolína Logo Spolková rada Kolína Znak Středočeského kraje Logo NIPI