Atriový ceremoniál v plném lesku

Dnešní rozpálené ovzduší by se hodilo na jiné aktivity než předávání výročních cen hlavním aktérů výstavby oceněných staveb. Rovníková úterní teplota pod skleněnou střechou  školního atria se snažila účastníky „ogrilovat“. Mít v takovém vedru kravatu, bylo hodně odvážné. A ti se sakem byli skoro hrdinové.

První certifikát do středu atria stavební školy přinesl gremiální prezident Pavel Kolář, který prestižní listinu podepsal s gestorem Miroslavem Kulhánkem. Výroční certifikát za realizaci výstavní fasády zdejší školy v ulici Pražská předával středočeský krajský rada Martin Herman. Za svoji výstižnou řeč byl účastníky ceremoniálu oceněn silným a dlouhým potleskem. Z jeho rukou ocenění velké výroční poroty převzal ředitel školy Jindřich Synek za jásotu studentů ze dvou tříd Střední odborné školy stavební.

Druhý certifikát v atriu stavební školy přinesla gestorka Marie Matyášová, která prestižní listinu podepsala s porotcem Jiřím Zmátlem. Výroční certifikát za realizaci lávky v Radimi předával vedoucí oddělení územního plánu Ministerstva pro místní rozvoj Josef Morkus, který ve svém vystoupení ocenil místní úsilí. 

Také pan architekt Morkus byl za svá slova oceněn hlasitým potleskem. Z jeho rukou ocenění velké výroční poroty převzal  starosta obce Martin Sýkora, který na místě názorně ukázal pomocí maket vodárenské rozhledny, která se tyčí nad městem Kolínem. V jeho podání radost nad povedeným dílem, kterou představovala keramická maketa, převýšila o něco velké pracovní úsilí, které představovala odlitá maketa.

Třetí certifikát do rozpáleného atria stavební školy přinesl člen direktoriátu soutěže Jan Dufek, který pak listinu podepsal s gestorem Josefem Pavlíčkem.

Výroční certifikát za realizaci sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře předával středočeský poslanec Milan Pour, z poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který ve svém vystoupení také pochválil čtvrt století trvající tradici udělování výročních cen. Za svoji mimořádně hodnotnou řeč mu účastníci ceremoniálu poděkovali spontánním potleskem. Z jeho rukou ocenění velké výroční poroty převzal starosta města Josef Viktora, který hned v nedaleké studentské maketě poznal výstavní kutnohorskou katedrálu.

Čtvrtý certifikát do středu atria stavební školy přinesla gestorka Eva Rathousová, která ceněnou listinu podepsala s pedagogem Milanem Kolkem. Výroční certifikát za realizaci tenisového kurtu v Borkách předával předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Jan Fibiger, který jako celostátní šéf soutěže STAVBA ROKU neopomněl zmínit přítomné studenty reprezentující budoucnost stavitelství. Za svoji odbornou řeč byl účastníky ceremoniálu oceněn velkým potleskem.

Z architektových rukou ocenění velké výroční poroty převzal místopředseda sportovního klubu LTC Jindřich Synek ml. za neskrývané radosti přítomných.

Celým generálním obřadem zúčastnění provázel představitel organizačního výboru Aleš Zahajský, který závěrečný mikrofon předal řediteli Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního.