Stavební obřad ve sportovní hale Klimeška

V úterý 21. května 2019 se dostavila delegace organizačního výboru do sportovní haly v kutnohorské ulici Čáslavská čp.274 vystavěné městskou obcí, aby  přímo v prostorách oceněného stavebního díla v kategorii regionální stavby podepsala a předala hlavním aktérům prestižní certifikáty.

 

Výroční certifikáty podepisovali za organizační výbor gestoři Miroslav Kulhánek, uznávaný dopravní expert a obdivovaná kutnohorská patriotka Marie Matyášová. Neměli to podepisování nijak jednoduché, protože si k tomu museli svítit středověkým svícnem, aby se dokumentovalo, že obřad se koná v historickém městě, kde o středověkou památku v historickém jádru „zavadíte“ skoro na každém kroku.

Certifikáty přijel ze středočeské Velimi předávat člen direktoriátu veřejnoprávní soutěže, gremiální prezident a průmyslník Pavel Kolář. Podepsané výroční certifikáty ceremoniálně převzali manažer haly Michal Vavák a místostarosta města Vít Šnajdr. Všem třem se účastníci po jejich výstižných proslovech odvděčili spontánním potleskem.

V závěrečné fázi ceremoniálu byl vyjmut rituální klíč, kterým byl symbolicky odemknut hlavní vstup do sportovní haly, která slouží také žákům kutnohorských škol při výuce tělocviku. Klíč je uchováván v tajné knihové kazetě s vypáleným katedrálním vyobrazením svaté Barbory, kterou kutnohorští konšelé věnovali kolínským měšťanům. Slavnostního aktu se výtečně zhostili na snímku níže zachycení Vít Šnajdr (na obrázku vlevo) a Michal Vavák (na obrázku vpravo).

Přejeme povedenému stavebnímu dílu, aby byly spokojeni uživatelé sportovní haly včetně diváků, tak jako se stavební obřad líbil účastníkům.

Na závěr svého výjezdu si delegace prohlédla hlavní prostory oceněné haly Klimeška. Prostory haly si můžete prohlédnout také na webu  http://sportovnihala.kutnahora.cz/fotogalerie/

Reportáž z obřadu přinesly oblíbené Kutnohorské listy https://kutnohorskelisty.cz/

Generální stavební obřad bude v červnu

Direktorium veřejnoprávní soutěže stanovilo termín reprezentačního setkání na pravé poledne v úterý 25.6.2019 a organizační výbor rozeslal významným osobnostem pozvánky. Opětovně bude do ceremoniálu zakomponována symbolická vodárenská rozhledna. Na snímku z loňského obřadu je vidno, že se na pódium dostali i malé naděje středočeského stavitelství příštích generací.

Organizační výbor očekává, že generální stavební obřad bude vrcholnou událostí celého ročníku s adekvátní účastí významných person, nevyjímajíc reprezentanty parlamentu, ministerstva, kraje či slovutné nadace.

Název generální je odvozen od označování hlavních aktérů, kterým se výroční certifikáty předávají – generální dodavatel. generální projektant….. A také aby se ceremoniál, kde jsou zváni všichni oceňovaní najednou, odlišil od stavebních obřadů konaných přímo na oceňovaných stavbách. Letos se akce koná v proskleném školním atriu.

Delegace do Kutné Hory

Organizační výbor připravuje delegaci na stavební obřad ve středočeské Kutné Hoře, kde jen samo historické jádro Kutné Hory má dvě gotické katedrály a pět kostelů dochovaných v tomto slohu. Naše delegace ale jede na novou stavbu z roku 2018, kterou se velká výroční porota rozhodla patřičně ocenit jak naznačuje upoutávka na výše uvedeném obrázku. Zdvižená pěst nastiňuje, že stavební dílo stálo velké úsilí a že se povedlo. Hlavní aktéři výstavby se tedy mohou těšit na převzetí prestižní ceny.

Máchovo jezero je ve středních Čechách

Letošní jednání velké výroční poroty se poprvé konalo v jídelně Střední odborné školy stavební a přenosnou hlasovací urnu měla čest poprvé nést studentka této školy. Jaké pocity z toho měla, se redakce stawebu obrátila přímo na devatenáctiletou maturantku Lindu Zahajskou (na horním snímku mezi porotci; dolní snímek ji zachytil na maturitním plese).

 

Jaký čas Ti direktorium soutěže dalo na přípravu? Přece jenom když na dívku čekalo sedm desítek zkušených porotců, nemusí být nijak příjemné.

Zasedání začínalo hned po skončení školního vyučování, tak jsem měla jen chvilku na kosmetickou úpravu. Když jsem vstoupila do jídelny, tak už tam bylo hodně porotců a další pořád přicházeli. Mezi sebou se zdravili, seznamovali a radili. Byl to silný dojem. Moje práce ale nebyla tak důležitá jako těch za předsednickým stolem. Zvláště výkon našeho ředitele byl obdivuhodný; italsky se takový člověk označuje jako generalissimo (ve významu „nejvyšší z generálů“ – pozn. redakce).

 

Šaty, postavu a líčení jsi měla perfektní. Jakou kosmetiku používáš?

Výhradně AVON. Mají širokou nabídku a výbornou kvalitu. A hlavně pro studující za přijatelnou cenu.

 

V soutěži stavebních děl USA byly k vidění velké hlasovací listy. Tady Ti porotci vhazovali do urny relativně malé lístky.

To víte, malá země, malé lístky. Teď vážně, k Americe se vyjadřovat nemohu, ale my jsme měli lístky vždy po jednotlivých kategoriích, které se hlasovaly odděleně. Velké byly akorát, aby šly vložit úzkým otvorem do urny bez překládání. To šetří čas při sčítání velkého počtu hlasů.

 

K americkému přístupu jsi se nevyjádřila, ale americkou kosmetiku máš ráda.

Ve Spojených státech jsem na rozdíl od maminky ještě nebyla a tak nemohu jejich mentalitu správně interpretovat. A mýlíte se, když mluvíte o české obchodní společnosti AVON Cosmetics jako o americké firmě. Dnes jde o nadnárodní firmu a u nás se prodává zboží vyrobené v Evropské unii. Můj výrok o malé zemi byl spíše vytržen z jednoho oblíbeného seriálu, protože když jsem loni v Kolíně vyšla na vodárenskou rozhlednu, tak se mi česká kotlina malá nezdála.

 

Po čtyřech letech opustíš největší školu ve Středolabí. Jak na ni jako stavařka budeš vzpomínat?

To záleží jak dopadne maturita. Snažím se, aby dobře. Školu mám ráda a jednoho spolužáka ještě víc.

 

Kam se chystáš o prázdninách?

Tradičně do Itálie a poprvé k Máchovu jezeru. V Doksech je na molu kiosek, kde se letos mají míchat vynikající drinky. Je to sice kousek za hranicí Středočeského kraje, ale do středních Čech, kde se naše škola podílí na organizaci soutěže STAVBA ROKU, to přiřadit můžeme.

 

Za to, jak jsi rychle mezi stoly, kde často nešlo ani projít, zvládala vybírat od porotců hlasovací lístky, si ty drinky určitě zasloužíš!

Rekordní hlasování velké poroty

Zasedání velké výroční poroty, která rozhodla o udělení výročních cen STAVBA ROKU středních Čech se uskutečnilo  16. dubna 2019 ve stavební škole v Kolíně II, čp. 112. Jednání ve výtečně rekonstruované bezbariérové školní jídelně se účastnilo nejvíce porotců v historii. A to nejen té středolabské. Mezi porotci ze známých osobností nechyběli maturitní pedagogové Vlasta Nehasilová,  Jan Musil,  projektantka Blanka Kopáčková, náměstek Pavel Hoffmannstarostka Jitka Vokolková nebo odborní  pedagogové  Jan Forejt, Jaroslav Kubeš, Jaroslav Křivohlavý.

Zasedání předsedal direktoriát soutěže, jehož životní zkušenosti prokazuje používání slušivých brýlí při sčítání hlasů, ve složení (na obrázku níže zleva) Barbora Suchá, Jan Dufek, Pavel Kolář a Jindřich Synek, který hlasování bravurně odřídil.

Direktoriát soutěže měl tentokrát hodně práce. Hlasování bylo tajné. Označení nominovaných stavebních děl bylo na hlasovacích lístcích shodné s promítanou prezentací na velkém plátně. Ve čtyřech kategoriích bylo totiž odevzdáno 268 hlasovacích lístků. Ve třech kategoriích o vítězích rozhodl přesvědčivý rozdíl 11 až 29 hlasů, v jedné kategorii rozhodly jen 2 hlasy porotců, přičemž 3 hlasy zde byly neplatné. Pouze hlasování o nominování jedné stavby do nadstavbové soutěže proběhlo zvedáním ruky.

 

Při rozdávání hlasovacích lístků komentoval vizualizované stavby skvěle připravený stavební inženýr Milan Kolek (na obrázku výše za notebookem). Pozorný čtenář si jistě všimne doprovodného detailu – barevného sladění postavy s okolím. Především díky jeho komentářům neměli porotci na direktoriát soutěže žádné dotazy a neplatných hlasovacích lístků bylo minimum.

 

Na horním obrázku vhazují hlasovací lístek do přenosné urny porotci Josef Jehlička, který do Kolína přijel podle očekávání nízkoemisním autem a Věra Vinkevičová, která obdivuhodně přijela ze sídliště na bez-emisním vozíčku. Mimochodem, oba ekologicky předčila maturantka Linda Zahajská, která přišla s urnou z vedlejší třídy pěšky. Na dolním obrázku si na správném vhození hlasovacích lístků dávají záležet pedagogové Otto MagátJaroslava Minaříková.

 

Během zasedání zúčastnění porotci podepsali gremiální pamětní list, který na závěr předal vedoucí stavebního úřadu Václav Zavřel za ohlušujícího potlesku řediteli nemocnice. Oceněný Petr Chudomel, v současnosti velice uznávaná regionální autorita, skromně přiznal, že nevěděl kdo prestižní listinu nakonec obdrží a tak ji s ostatními porotci také podepsal. Organizační výbor nyní připravuje výroční certifikáty pro hlavní aktéry výstavby oceněných stavebních děl.