K hlasovací urně jen s rouškou

Několika obrázky se vracíme k říjnovému hlasování poroty, které proběhlo v souladu s vládními opatřeními. Nejvýraznějším prvkem byly dnes všudypřítomné roušky.

            

Možná že všechny roušky barevně neladily s oblečením porotců, ale jinak proběhlo hlasování o výročních cenách STAVBA ROKU hladce, na čemž měl velkou zásluhu direktor Jindřich Synek. Technické záležitosti zasedání velké výroční poroty výtečně obstaral pedagog stavební školy Milan Kolek.

ŘÍJNOVÉ ROZHODOVÁNÍ POROTY

Direktorium soutěže už nemělo časový prostor odkládat stále jarní hlasován velké výroční poroty a rozhodlo o hlasování respektující státní pokyny ohledně COVIDU-19. Hlasování bylo rozděleno na dva způsoby. Urnového způsobu se zúčastní jen pedagogové stavební školy a elektronického způsobu ostatní porotci.

  

Ze snímků vyplývá, že je třeba při dálkovém hlasování STAVBA ROKU v době koronavirové mít nasazenou roušku a podle lidově zvaných „hamáčkovin“ ještě mít na sobě nebo sedět na červené. Redakci bylo sděleno, že hlasování bude ukončeno 27.října 2020.

Doba koronavirová řadu lidí změnila na potkání k nepoznání

Počet roušek překonal počet nominovaných staveb za všechny ročníky dohromady. Samozřejmě! Tady přece nejde „srovnávat hrušky a jablka“. Organizační výbor však nezahálel. Někteří dokonce připravili v této době skvělé projekty. Pozorný čtenář si možná všimne, že trend se obrátil a nyní se preferuje ke vzrostlým stromům „přisadit“ dům.

Dubnové zasedání odloženo

Když před deseti lety na Finančním úřadě předával ředitel Stavební školy J. Synek (na obrázku stojící vpravo) jednomu z hlavních aktérů oceněného stavebního díla výroční certifikát, ještě nevěděl, že o několik let později se mu dostane velkého společenského uznání, a o budoucí korona-virové pandemii jsme neměli tušení ani my ostatní. Direktoriát soutěže o situaci letošního ročníku nedávno jednal a proto se redakce stawebu obrátila na direktora Jindřicha Synka, jak v dílčí proceduře bylo rozhodnuto?

Podle kuloárních informací se uvažovalo o elektronickém hlasování, ale dle sdělení ředitele Jindřicha Synka se hlasování odkládá na blíže neurčený termín.

Pane řediteli, co vaše vedení vedlo k odložení dubnového zasedání velké výroční poroty ?

Hlavním důvodem je ochrana zdraví všech účastníků a samozřejmě nařízení vlády České republiky.

A nešlo by pane Synku jen počet porotců snížit ? 

Oproti loňsku jsme už dříve počítali se snížením počtu účastníků zasedání asi o třicet porotců. Přesto, když se sejde čtyřicet lidí s rouškami v těsném kontaktu, tak je to pořád hodně rizikové.

Co by se stalo, kdyby se počet porotců snížil třeba na tři jako tomu bylo počátkem 90. let ?

Už by se to nemohlo nazývat „velká“ výroční porota, jak jistě uznáte. Navíc velkým počtem porotců držíme vysoký stupeň objektivity.

Uznáváme a děkujeme za Vaše informace a přejeme Vám a všem čtenářům pevné zdraví.

 

 

Direktoriát situaci monitoruje

Vyhlášený termín zasedání velké výroční poroty se pomalu blíží a situace ve věci koronaviru se denně mění. Direktoriátu nezbývá než čekat na postupné kroky vlády a sledovat vyhlášená omezení pohybu a pobytu osob. Jediná žena v  direktoriátu soutěže Barbora Suchá (na obrázku vlevo) redakci stawebu sdělila, že letos už asi nebude možné nominované stavby osobně porotci před hlasováním prohlédnout. Také např. kolaudační prohlídky staveb jsou dotčenými orgány pozastaveny. Jí řízená obecně prospěšná organizace, činná s gescí Ministerstva pro místní rozvoj ve svěřené oblasti prováděcí vyhlášky stavebního zákona, má od pondělí do odvolání zrušen provoz konzultačních středisek, zrušeny byly osobní kontrolní prohlídky staveb, osobní konzultace mimo středisko i osobní předávání a přebírání projektové dokumentace a celostátně vydávaných stanovisek.