Direktoriát jednal v kapli

V úterý 2. dubna 2019 zasedal direktoriát soutěže STAVBA ROKU střední Čechy naposledy před hlasováním velké výroční poroty. A poprvé se jednání, které řídil gremiální viceprezident Jan Dufek (na obrázku ve stoje), konalo v Oblastní nemocnici. Nikoliv na lůžkovém oddělení, ale v zasedací místnosti na ředitelství, která původně sloužila jako nemocniční kaple. K prestižnímu zasedání byli přizváni představitelé gestorů a porotců. Během zasedání byla podána zpráva o propagační cestě oceněné delegace organizačního výboru k rozšířené kategorii bezbariérové stavby, byly schváleny hlasovací lístky, sčítací urna a program dubnového zasedání velké výroční poroty. Protože se letos v souvislosti se zvětšující prestiží veřejnoprávní soutěže očekává rekordní účast pozvaných porotců, přesune se hlasování z původně určené velké učebny do nově zrekonstruované školní jídelny, která je pro konferenční účely vybavena příslušnou přenosovou technikou. S významnými připomínkami vystoupili Petr Linart, Renata Krutská, Josef Jehlička a Miroslav Kulhánek. Právě největší nemocnice ve Středolabí v minulosti už výroční certifikát převzala. Bylo to zásluhou úspěšné realizace dětského pavilonu v roce 2012 (na obrázku níže). A určitě to je zásluhou ředitele Petra Chudomela (na obrázku v lékařském), který toto moderní zdravotnické zařízení poslední dekádu řídí. Jeho proslov na jednání vyvolal velký potlesk a stisky rukou od všech účastníků. Dobře vybavená a fungující nemocnice je v regionu veřejností vnímána jako velká devíza.

Historie nemocnice je zásluhou Pavla Hoffmanna (zástupce ředitele pro zdravotní péči) zpracována na webu https://www.nemocnicekolin.cz/historie-nemocnice/d-1011/p1=1016

Spanilá jízda na Moravu

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v Třebíči uskutečnilo slavnostní předávání Cen MOSTY za rok 2018. Velký sál atomového hotelu zaplnily stovky vybraných účastníků z celé republiky. Direktoriát soutěže na ceremoniál vyslal delegaci ve složení Barbora Suchá, Jindřich Synek, Aleš Zahajský. Trojice reprezentovala celý organizační výbor, pozvaný na převzetí symbolického ocenění.

Redakce stawebu využila dokumentace z galerie známého fotografa Jana Jirouše. Ceny MOSTY pod patronací manželky předsedy vlády Moniky Babišové a záštity hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, se udělují v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen vybrala 21. ledna 2019 nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY.

Slavnostním předáváním Cen MOSTY za účasti významných hostů jako např. předsedy Národní rady Václava Krásy, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu Radky Maxové, předsedy správní rady Národního institutu Petra Běhunka, I. náměstka krajského hejtmana Pavla Fraňka či starosty hostitelského města Pavla Pacala, provázel televizní moderátor Aleš Cibulka. Organizační výbor STAVBA ROKU střední Čechy byl nominován za vytvoření kategorie bezbariérové stavby a aktivní propagaci tématu bezbariérového přístupu budov a veřejného prostoru. V kategorii nestátní subjekty certifikáty předával předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil. Děkujeme Vládnímu výboru, děkujeme Národní radě, děkujeme Úřadu vlády, děkujeme všem našim spolupracovníkům a kolegům v direktoriátu, porotě a výboru,  … dalo by se jednoduše shrnout návratové sdělení naší delegace.

 

Zeptali jsme se člena delegace Aleše Zahajského po návratu z Vysočiny  na vysvětlení některých doprovodných šumů nebo malých pikantností. Co byste nám nepřítomným pane Zahajský mohl k průběhu akce zajímavého říci? A naši čtenáři nechtějí číst „mezi řádky“.

No jestli zase myslíte tu krátkou, na sítích propíranou záležitost s Alenou Schillerovou, tak připouštím, že ministryně financí si ke mně přisedla, ale daně ze mně nemačkala, protože já přece státní rozpočet nemohu zachránit.

Spíše jsme měli na mysli vzájemné úklony s někdejší první dámou a velvyslankyní.

Při seznamování s paní Livií Klausovou jsem se jí poklonil a ona zase mě. Já jsem úklonem vracel několik let starý úklon prezidenta republiky, když jsem mu byl představován a jeho manželka mi poklonu vrátila asi proto, že takové slušné vychování mají v rodině.

Slyšeli jsme také, že moderátor Cibulka publikum skvěle bavil, ale Vy jste účastníky nejvíc rozesmál. V předsálí se prý šuškalo o Alešovi na pódiu. Prý jste byli skvěle sehraní. Cibulka byl prý přesvědčivě překvapený. Vlastně jako zkušený herec. O co vlastně šlo?

Do té doby jsme se nikdy nesetkali, takže jestli si někdo myslel, že jde o domluvený scénář, tak mě to může jen potěšit. Když nás totiž řada oceňovaných nastoupila na pódium, tak můj jmenovec mi předal mikrofon a přitom nevěděl že se jmenuji stejně. Tak jsem to úsměvně zneužil, ale on bravurně zareagoval a publikum jsme tím pěkně pobavili. Prostě není radno mi někdy jen tak před zaplněným sálem dávat mikrofon abych jim něco řekl.

A co byste nám řekl na setkání před hotelovými toaletami se zpěvákem Bohušem Matušem?

Radši už se mě na žádné pikantnosti neptejte, nebo uvidíte.

Tak tedy vážně, co si ze spanilé jízdy na Moravu odnášíte?

Když jsem viděl jakou o nás organizátoři promítali prezentaci kde vystupovaly desítky mých kolegů gestorů a porotců, tak jsem si uvědomil, že máme za sebou velkou cestu, která může být příkladem pro nezištné počínání druhých.

Děkujeme za rozhovor a omlouváme se naši bulvárnost. Taková je doba. Větší aktuálně laděný rozhovor s Alešem Zahajským (na obrázku níže s mikrofonem) je zde na záložce ZAJÍMAVOSTI.

Ohlasy z nominačního zasedání

Únorové rokování organizačního výboru, které proběhlo v historickém ohlédnutí do tereziánského období, umožnilo účastníkům na začátku jednání spolu diskutovat a na konci pak vyslovit své dojmy na nominaci stavebních děl. Redakce stawebu několik členů velké výroční poroty nebo organizačního výboru oslovila, aby pro nepřítomné čtenáře atmosféru rokování trochu přiblížila:

Major Gabriela Čmugrová řekla, že minulé rokování se uskutečnilo u nás v Hasičském záchranném sboru a že místenku na letošní zasedání získala na poslední chvíli. Mezi nominovanými stavbami se ji jedna rozsáhlá stavba velmi líbí.

Laureát Petr Adámek řekl, že se na letošní rokování moc těšil, ale byl nachlazen a nechtěl kolegy nakazit, tak místenku den před zasedáním vrátil.

Gestor Marie Matyášová řekla, že historické prostory má ráda a rekonstruované místo rokování se jí velice líbilo.

Člen Spolkové rady Jaroslav Kupr řekl, že po organizační stránce byla akce výborně připravená.

Architektka Michaela Kuželová řekla, že bohužel její okres měl tento týden jarní prázdniny a tak předem omluvila, aby mohla jet s dětmi na hory.

Porotce Miroslav Svoboda řekl, že rokování se mu líbilo, ale byl zde poprvé a tak se s procedurou víceméně seznamoval.

Modrá ryba na plátně v měšťanském domě U Zlaté štiky nebyla štika ale fikce. Dále přinášíme exkluzívní rozhovor Žurnálu Kolína se 2 účastníky tohoto prestižního kolínského setkání v originálním zpracování.

Rokování naplnilo 4 kategorie

Nominační zasedání organizačního výboru se uskutečnilo 26. února 2019 v tereziánské síni měšťanského domu U Zlaté štiky. Dokonalý soulad počtu připravených židlí s počtem přítomných účastníků předeslal také shodu ve všech rozhodnutích výboru. Rokování jednotlivých částí jednání soutěžního ročníku 2018 vedli direktoři Jan Dufek, Jindřich Synek a Pavel Kolář. Na základě usnesení byly naplněny kategorie pozemní, bezbariérová, dopravní a regionální.

Redakce stawebu připravuje k proběhlému rokování vystihující rozhovor s účastníky.

Virtuální prohlídku historického domu ze 13. století od Františka Stráníka je možné shlédnout  na http://www.stranik.cz/photo/zlatastika

Svolání velké poroty na duben

Na sobotním maturitním plese sklidil velký aplaus projev ředitele stavební školy Jindřicha Synka (na obrázku výše), který ale několika stovkám účastníkům neprozradil, kdy se sejde velká výroční porota. Proto se redakce stawebu obrátila na jeho kolegu z direktoriátu soutěže a průmyslník Pavel Kolář (na obrázku níže) naznačil, že v úvahu připadá úterý 16. dubna.

Pane Koláři, Vás není jednoduché ve vašem sídelním Středolabí zastihnout. Víme, že umíte výborně mluvit spatra, což organizační výbor často využívá. Můžeme vůbec s Vaší účastí počítat?

Dnešní výrobní a obchodní program začíná gramovými odlitky a končí výrobky o hmotnosti v řádech desítek tun. Obchodní aktivity směřují především do oblasti prodeje a servisu obytných vozidel. Hlavní položkou výrobního programu naší firmy je produkce nástaveb na nákladní vozidla. Mezi výrobky, které nám je čest vyrábět, patří například série cateringových vozidel pro zásobování letadel, televizní přenosové vozy a výroba techniky pro hasičské záchranné sbory. Naše výroba a především globální trh vyžaduje moji osobní angažovanost po celém světě. Ale účast při prestižní proceduře STAVBA ROKU je srdeční záležitost, na kterou si čas rád udělám.

Letos se, vzhledem ke kolekci navržených stavebních děl, čeká rekordní účast porotců. Den zasedání jste jim sdělil, ale v jaké denní části bude jednání velké poroty zahájeno?

Zodpovědné hlasování by si zasloužilo čas po dobrém obědě – nejlépe tedy ve 14 hodin. Budeme v tom smyslu jednotlivé porotce oslovovat.

Bezbariérovost staveb na vzestupu

Postupně se rozšiřuje informace o tom, že organizace STAVBA ROKU byla nominována na celostátní cenu, kterou letos již po šestnácté vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, v jejímž čele stojí předseda Václav Krása, a která byla založena v červnu 2002 jako střechová organizace, sdružující spolky osob se zdravotním postižením. Pod představou o jaké lidi se tato veřejně prospěšná organizace stará, si nemusíme představovat jen vozíčkáře, ale může jít o pohybově zdatné a mladší jedince, kteří třeba hůře vidí nebo slyší. Zdravý člověk si neumí zcela představit, jaká omezení pak takto zdravotně méně hendikepovaný jedinec musí v běžném životě denně překonávat. Na tyto překážky, které například způsobuje nedoslýchavost a pohledy na užívání staveb, se redakce stawebu obrátila s dotazy na člena Spolkové rady Jiřího Zmátla:

Rozšířená kategorie bezbariérové stavby je svojí potřebností nyní asi nejvíce ceněnou kategorií. Pro integraci osob se zdravotním postižením v moderní společenské kultuře je potřeba bezbariérových prostor staveb to nejdůležitější. Jak vidí problematiku bezbariérových staveb lidé se sluchovým postižením?

Kategorie bezbariérové stavby se na veřejnosti hned ujala. Je vidět, že v lidech je velké sociální cítění a ochota pomoci druhým. Problematika absence sluchu nebo jeho sníženého vnímání není jednoduchá. Velká hlučnost například některým způsobuje dezorientaci. U nedoslýchavého nejde o to, že by nic neslyšel, ale o to, že řeč slyší jako zvuk bez rozlišení některých slov, zvláště když mluví více osob najednou. Představte si plnou čekárnu, kde někteří se spolu baví a v tom se otevřou dveře a někdo je vyvolán. Zde by se nedoslýchavému hodila spíše digitální tabule se jmény v pořadí.

Záštitu nad 16. ročníkem prestižních ocenění letos převzal hejtman Kraje Vysočina a patronkami cen jsou paní prezidentová a paní premiérová. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni ve velkém sále atomového hotelu. Kdo bude na březnovém předávání cen reprezentovat organizační výbor?

Delegace by měla být sestavena ze tří představitelů direktoriátu soutěže. Dva muži a jedna žena už byli u organizátorů akreditováni. Nyní se připravuje virtuální prezentace, která bude na místě promítána. Nepůjde ani o ukázku oceněných staveb, ale o náhled do jednotlivých kroků celé procedury udílení výročních cen STAVBA ROKU střední Čechy.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je hlavním organizátorem udělování prestižních cen a mimo jiné také motorem příslušného Vládního výboru. Před rokem 2002 zde působily rádoby postsocialistické organizace, které spíše přešlapovaly na místě než aby se řádně staraly o potřeby osob se zdravotním postižením. Jak nyní vnímá Národní radu veřejnost?

Velmi dobře, neboť poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství, jehož cílem je řešení nepříznivé sociální situace, do které se lidé mohou dostat v důsledku neznalostí svých práv a povinností.

Jakým způsobem dosahuje výše uvedeného účelu?

Za tímto účelem provozuje celostátní síť odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením. Dále vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkování služeb za účelem získání pracovního uplatnění.

Udělování výročních cen bezbariérovým stavbám má svoji tradici. Která stavební díla Vás zaujala v minulých ročnících?

V minulém ročníku je dobře bezbariérově řešeno Nákupní centrum Stará plynárna a v tom předchozím mě zaujala nová Hasičská stanice v Čáslavi. Obě budovy jsou uživatelsky dobře navrženy a především výtečně realizovány. Také letošní ročník má více jak dvě desítky navržených děl a tak se mohu těšit na únorové rokování, na které mi byla přidělena místenka.

Jaký je smysl udělování stavebních cen je celkem zřejmé, ale jaký je smysl udílení cen MOSTY?

V letošním roce je cena udělována ve čtyřech kategoriích. Do letošního ročníku obdrželi organizátoři 52 návrhů na ocenění právnických a fyzických osob. Z těchto návrhů bylo 21. ledna vybráno 5 finalistů v každé kategorii. Smyslem ceny je ocenit aktivity či osobnosti, které významným způsobem zlepšují kvalitu života osob se zdravotním postižením v České republice. Každému se během života může něco nepříjemného přihodit a tak je velice dobře, že takové iniciativy v republice už zakořenily. Poděkování patří všem nezištným organizátorům.

Děkujeme pane Zmátlo za rozhovor a budeme se těšit, že za měsíc a půl vyzpovídáme některého účastníka třebíčského udílení.