Doba koronavirová řadu lidí změnila na potkání k nepoznání

Počet roušek překonal počet nominovaných staveb za všechny ročníky dohromady. Samozřejmě! Tady přece nejde „srovnávat hrušky a jablka“. Organizační výbor však nezahálel. Někteří dokonce připravili v této době skvělé projekty. Pozorný čtenář si možná všimne, že trend se obrátil a nyní se preferuje ke vzrostlým stromům „přisadit“ dům.

Dubnové zasedání odloženo

Když před deseti lety na Finančním úřadě předával ředitel Stavební školy J. Synek (na obrázku stojící vpravo) jednomu z hlavních aktérů oceněného stavebního díla výroční certifikát, ještě nevěděl, že o několik let později se mu dostane velkého společenského uznání, a o budoucí korona-virové pandemii jsme neměli tušení ani my ostatní. Direktoriát soutěže o situaci letošního ročníku nedávno jednal a proto se redakce stawebu obrátila na direktora Jindřicha Synka, jak v dílčí proceduře bylo rozhodnuto?

Podle kuloárních informací se uvažovalo o elektronickém hlasování, ale dle sdělení ředitele Jindřicha Synka se hlasování odkládá na blíže neurčený termín.

Pane řediteli, co vaše vedení vedlo k odložení dubnového zasedání velké výroční poroty ?

Hlavním důvodem je ochrana zdraví všech účastníků a samozřejmě nařízení vlády České republiky.

A nešlo by pane Synku jen počet porotců snížit ? 

Oproti loňsku jsme už dříve počítali se snížením počtu účastníků zasedání asi o třicet porotců. Přesto, když se sejde čtyřicet lidí s rouškami v těsném kontaktu, tak je to pořád hodně rizikové.

Co by se stalo, kdyby se počet porotců snížil třeba na tři jako tomu bylo počátkem 90. let ?

Už by se to nemohlo nazývat „velká“ výroční porota, jak jistě uznáte. Navíc velkým počtem porotců držíme vysoký stupeň objektivity.

Uznáváme a děkujeme za Vaše informace a přejeme Vám a všem čtenářům pevné zdraví.

 

 

Direktoriát situaci monitoruje

Vyhlášený termín zasedání velké výroční poroty se pomalu blíží a situace ve věci koronaviru se denně mění. Direktoriátu nezbývá než čekat na postupné kroky vlády a sledovat vyhlášená omezení pohybu a pobytu osob. Jediná žena v  direktoriátu soutěže Barbora Suchá (na obrázku vlevo) redakci stawebu sdělila, že letos už asi nebude možné nominované stavby osobně porotci před hlasováním prohlédnout. Také např. kolaudační prohlídky staveb jsou dotčenými orgány pozastaveny. Jí řízená obecně prospěšná organizace, činná s gescí Ministerstva pro místní rozvoj ve svěřené oblasti prováděcí vyhlášky stavebního zákona, má od pondělí do odvolání zrušen provoz konzultačních středisek, zrušeny byly osobní kontrolní prohlídky staveb, osobní konzultace mimo středisko i osobní předávání a přebírání projektové dokumentace a celostátně vydávaných stanovisek.

PETR LINART oznámil termín zasedání poroty

Dlouholetý gestor organizačního výboru Petr Linart se také letos zúčastnil tradičního rokování. Proto se ho redakce stawebu zeptala na zajímavosti z přípravy zasedání velké výroční poroty. Na obrázku níže je zachycen Petr Linart na loňském jednání poroty ve stavební jídelně jak vhazuje hlasovací lístek do přenosné urny.

Podle direktora Jindřicha Synka by měl být týden, ve kterém proběhne hlasování už schválen.  Je už pane Linarte znám přesný termín zasedání poroty?

Direktoriát soutěže stanovil datum zasedání velké výroční poroty na středu 22. dubna 2020.

Stanovil direktoriát také místo a hodinu, na kterou se porotci mají sezvat?

Ano, bude to v odpoledních hodinách. Vše se jmenovaní porotci včas dozvědí. Zatím si mohou utvářet názory na nominované stavby.

Může se zasedání zúčastnit veřejnost?

Veřejnost bude zastoupena laickými porotci. Všechna místa bývají početnou porotou obsazena a často se musí někteří porotci obejít bez psacích stolů, jako tomu bylo v minulém roce, kdy jich hlasovalo přes sedmdesát. Žádní diváci by se tam nevešli.

Vaši kolegové o Vás, pane Linart, mluví s velkým uznáním. Mohl byste nám něco říct o své práci na stavbách?

Určitě, ale to nám zabere více času a slyšíte to mobilní zvonění? – to už jsem měl být na jiné stavbě. Jsem hodně vytížený. Ale domluvíme se pane redaktore na jiném termínu.

Já to za redakci stawebu beru a rádi na Vás počkáme.

 

Nominační zasedání výboru

Organizační výbor soutěže, mezi jehož přítomnými členy nechyběli gestoři Marie Matyášová, Josef Pavlíček, Eva Rathousová, Linda Zahajská, Petr Linart, ani Jan Kopáček, po rozpravě rozhodl o nominaci 16 stavebních děl dokončených v roce 2019. Výroční zasedání u velkoplošného stolování provázela promítaná prohlídka navržených staveb, kterou řídil člen direktoriátu soutěže Jan Dufek (na obrázku níže). Jednání probíhalo v původně gotickém měšťanském domě U Zlaté štiky, jehož historická rekonstrukce nedávnou získala výroční cenu středočeské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Rozpravu v historické síni s okny na Karlovo náměstí, kde v minulosti jednal i slavný vojevůdce Alexandr Vasiljevič Suvorov (1730-1800), zahájil („za zády podporovanými věhlasnými architektonickými křivkami“) gestor Karel Pánek (na dolním obrázku vpravo) – technický manažer RN DEVELOPMENT ze známé investiční skupiny. Organizační výbor ocenil věcné argumenty zkušených gestorů Renaty Krutské a Miroslava Kulhánka a direktoriátu soutěže doporučil limitní počty staveb pro kategorizaci.

Členové výboru se po dobře vykonané práci, jak vyzněly pozdější reakce veřejnosti, rozešli ve výborné pohodě, neboť nevěděli, že za několik dní je navždy opustí oblíbený porotce naší soutěže Bohuslav Špinka – soudní znalec ve stavebnictví. Čest je ho památce !

Rokování svoláno ještě v lednu

Organizační výbor se k nominaci navržených stavebních děl podle sdělení direktora Jana Dufka sejde v pondělí 27. ledna 2020. Pozvánky na neveřejné zasedání byly dnes rozeslány pozvaným personám. Gestoři na zasedání mohou doplnit popis staveb nebo vše nechat až před velkou výroční porotu, která bude hodnotit různá kritéria, mezi nimi i konstrukční systém staveb.

Redakce stawebu v té souvislosti požádala před prestižním zasedáním některé gestory nebo porotce o vyjádření. Karel Pánek míní, že 19 navržených staveb je dostatečný počet a do kategorií by doporučil jich dát 3-5. Jiří Otta se k počtu 19 stavebních děl vyjádřil, že je to určitě dostatečný počet a do kategorií by nedal víc jak 5 staveb. Jan Kopáček nám telefon nezvedl. Petr Linart si myslí, že 19 návrhů stačí, i když bývalo v předchozích ročnících i více. Ale zase se prý hodně vyřazovalo. Do jednotlivých kategorií by doporučil 4-5 staveb. Jana Zahajská návrhy doplnila sdělením, že stavební díla stojí v Kolíně, Kutné Hoře, Nymburce, Pečkách, Poděbradech, Praze, Pyšelech, Sazené, Sendražicích, Starém Kolíně, Třech Dvorech, Úvalech, Velimi nebo Všetatech. Na jednání byla poprvé pozvána delegace profesního svazu.