Sledované stavby

Některá stavební díla jsou ostře sledovaná už od svého záměru. Mezi ně patří výstavba bytového domu v historickém jádru, jak ji přiblížil článek v místním týdeníku. Na níže uvedené fotce gremiální viceprezident širokým roztažením naznačuje co práce ho ještě čeká.

Interview s ekologickým nádechem

Středočeský kraj se hodlá zapojit do aktivit směřujících ke snižování uhlíkové stopy a připravuje se na první krok. „Zelená“ část redakce stawebu se obrátila v té souvislosti na organizační výbor, jestli organizační zabezpečení veřejnoprávní soutěže má nějaká kritéria zohledňující módní boj proti negativním klimatickým změnám. K mikrofonu přišel letitý představitel organizačního výboru Aleš Zahajský, který si vymínil, aby se interview konalo ve středolabském lesoparku Borky, kde se příroda zatím citlivě kloubí se stavbami sportovního nebo relaxačního charakteru.

Vidíme, že jste na místo přijel na bicyklu. Asi se budeme stydět, že jme přijeli autem. Nebo od Vás to byl jen mediální tah a sám vlastníte několik aut, která na střídačku túrujete ?

Na kole jezdím denně a když mi to počasí nedovolí, tak se v noci projedu na rotopedu. Necílil jsem na svůj mediální obraz, neboť se nepotřebuji nikomu zalíbit. Nevlastním žádné auto a pokud někdy řídím sdílené vozidlo, tak je to převážně nákladní. Jinak vidíte, že na kole mám košík vpředu, košík vzadu a batoh na zádech. Takovou kapacitu mě může závidět kufr lecjakého auta, vyrobeného nejen v Polabí.

My se příště ekologicky polepšíme. Ale pojďme k věci.

Direktoriát soutěže už před několika lety rozhodl při tzv. kategorizaci o začlenění kategorie ekologické stavby do hlasování velké výroční poroty. Už předtím ale byl přístup výstavby stavebních děl k životnímu prostředí významným kritériem. Musíme si uvědomit, že vztah staveb k přírodě je širokopásmový a vrstevnatý. Bilaterální vztah staveb a zeleně je obousměrný.

Jak si to má ale běžný čtenář „rozvrstevnatit“ ?

Např. tak, že někdy se při stavebních pracích musí několik stromů vykácet a naopak u jiné stavby zase několik vysadit. Prvotní nesoulad můžete například spatřit při kolaudaci satelitní zástavby na zelené louce. Žádný vzrostlý strom tam nenajdete, jen dobře střiženou trávu. Jednotlivé rodinné domy jsou z dáli jasně vidět. Po 30 letech ale budete vidět jiné panorama. Možná budete vidět už jen střechy nebo spíše jejich části.

Politici nyní, pane Zahajský, populisticky buší na poplach …..

…. a slítají se tryskáči k řečem o ekologii, jste asi chtěl dodat. Mě spíše zajímá jaký jiný pohled má na věc takový příkladný porotce. Čím dál důležitější hledisko je poměr zpevněných ploch k těm zeleným. Právě neustále zvyšující se rozloha betonových nebo asfaltových ploch přispívá výrazně ke snižující se hladině podzemní vody. Přitom pitná voda je základ života na rozdíl od jídla, zvláště pokud ho je nadbytek. Kde kdo chce mít všude čistý chodník a trávník jen malý na rychlé posekání. Není třeba se vracet do středověku s blátivým ulicemi, ale začít každý musí u sebe: nechtít vyasfaltované parkovací stání, nesekat trávu všude na nízko, zbytečně po ní nechodit nebo ji provzdušňovat……

To jsou ale maličkosti proti hospodaření na lánech polí, vodních nádržích, dopravě nebo továrnám. Vnímáte vůbec pozitivní zásahy státu ?

V mnoha maličkostech bývá pane redaktore často souhrnná velikost. Právě veřejná správa už několik let hlídá prostřednictvím územních plánů obcí maximální procento zastavění jednotlivých pozemků. Do posuzované plochy patří okapové chodníčky kolem domů i oblíbené terasy rodinných domů a někteří stavebníci mají problém u malých pozemků se do limitu vmáčknout. Myslím to tak, že malé věci mohou vniknout do podvědomí mnoha lidem a ti pak přinutí k zodpovědnému zacházení s přírodou i velké hráče.

Vypadá to, že na přírodu myslíte denně a pak možná k moři letíte letadlem, které na osobu spálí nejvíc dopravních škodlivin. Tak se přiznejte, kde jste byl za posledních 12 měsíců v zahraničí ?

Byl jsem pěšky v Bavorsku. Znáte přeci ten socialistický vtipný inzerát „vyměním 14 denní letecký zájezd do Leningradu za jednodenní pěší tůru do Bavorska.

Bohužel, narodili jsme se později. Kolik jste ušel kilometrů ?

Byl jsem v Krušných horách a do ciziny jsem šel jen pár set metrů za hranice. Ještě jsem byl několik dní v Jizerských horách a do Slezska jsem se nechal svézt asi 20 kilometrů. Ale pak jsem tam také hodně nachodil. Také jsem byl na Máchově jezeře. Nemám problém přiznat cestování, ani že jsem si po výšlapu na vrchol a občerstvení hrozny z vlastního vinohradu opatrně sáhl na kamenný velkoněmecký Železný kříž. Dost času jsem však strávil ve státním lese, kde jsem pomáhal v boji proti kůrovci.

Kolik hodin jste tam odpracoval ?

Půl druhého měsíce. A pak jsem dostal z neustálého řezání roztočovou vyrážku. Z toho plyne staré poučení, že všeho s mírou.

Kácení jde rychleji než starat se o růst stromů.

Mám ovocný sad, tak o tom něco vím. Každý rok zasadím několik stromů na některý svůj pozemek. V podstatě každé možné místo osadím. Strom je totiž mnohem užitečnější než trávník. A ovocným stromům se při zvětšujících teplotách daří více plodit. Letos jsem to poznal nejvíc u mladých broskvoní. Strom je však důležitější pro své mikroklima.

Už se bude stmívat a my Vás už pane Zahajský dneska nedostaneme. Máte helmu, reflexní pásky a osvětlení kola, takže šťastnou cestu.

Pojedu lesní cestou skrz městské plíce, i vám přeji šťastný návrat po asfaltce.

 

 

Středočeské hlasování o 20 stav. dílech

První letošní výstava 27. ročníku soutěžní přehlídky Stavba roku 2019 proběhla na stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech do 21. září 2019. K vidění byla výstava nominovaných i přehled všech přihlášených do Stavby roku 2019, včetně zahraničních nominací a přihlášek Zahraniční stavba roku 2019. Prezentován zde byl i Urbanistický projekt roku 2019 a výsledky letošního ročníku Známka kvality VÝROBEK A TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019. Součástí souboru výstav byla také Stavba roku Středočeského kraje 2019, kde se veřejnost mohla seznámit se všemi  letošními přihlášenými stavbami ze Středočeského kraje. A mezi nimi je v osudí stavební dílo nominované velkou výroční porotou. Hlasovat lze na webu

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1825&coid=89

KVALITA UŽÍVÁNÍ STAVEB JE VÝZNAMNÉ KRITÉRIUM SOUTĚŽE

Prvky krátkodobé životnosti spoluutvářejí kvalitu užívání budov. Neboť se říká, že ďábel bývá v detailech. Proto je přínosný showroom dveří a obkladů v hlavním městě na vysočanské adrese Českomoravská 183/27.

O nejdynamičtěji se rozvíjejícím městě v republice

Středočeské město Milovice prochází již několik let bouřlivým rozvojem. Levné bydlení, velmi dobré dopravní spojení s Prahou, rozvíjející se občanská vybavenost, krásná příroda, divoké koně, pratuři i zubři, zábavně-naučný park Mirakulum. Tak lze ve stručnosti charakterizovat současné Milovice. Nejen o tomto bývalém vojenském městě jsme si povídali v Milovicích v útulné poslanecké kanceláři s poslancem Parlamentu ČR a zastupitelem města Milovice Ing. Milanem Pourem.

Město Milovice, kde jste v letech 2015-2018 působil jako starosta, a v současném volebním období jste zastupitelem, prochází významným rozvojem. Je to město, které se teprve vytváří. Jak byste pane Poure Vaše město nyní charakterizoval?

Město Milovice má obrovský potenciál rozvoje. Až svým vstupem do komunální politiky ve funkci starosty jsem si uvědomil v plné míře, o jak ceněnou a strategickou lokalitu v naší vlasti jde. Po odchodu sovětské armády v roce 1991 měli Milovice pouze 1200 obyvatel. V současné době žije v Milovicích již více než 14 tisíc obyvatel. Je patrné, že Milovice jsou jednak nejdynamičtěji se rozvíjející městem v ČR a zároveň městem s nejnižším průměrným věkem občanů (nyní 35 let). O Milovice mají zájem také investoři, developeři a další podnikatelé, kteří mají zajímavé projekty vstřícné potřebám města. Bohužel jsem se setkal i s projekty, kde podnikatelé v minulosti přecenili své finanční možnosti.

Nemá město stále nálepku vojenského města?

Nálepka vojenského výcvikového prostoru Milovice je již dávno minulostí. Je pravdou, že první kasárny v Milovicích již stavěla rakousko-uherská armáda. Potom se tu vystřídalo několik armád a v 80. letech minulého století zde údajně pobývalo kolem 100 tisíc sovětských vojáků a civilistů. Po odchodu sovětské armády počátkem devadesátých let tu došlo k bezkoncepčnímu prodeji budov prostřednictvím státní organizace Privum. S následky tohoto prodeje se město vyrovnává do současné doby. V posledních letech oblíbenost investic i levného bydlení v zeleni kousek od Prahy s výborným vlakovým spojením nabývá na intenzitě.

Vysoký nárůst obyvatel představuje zvýšené požadavky na občanskou vybavenost. Jak se s tím město vyrovnává?

Samozřejmě s ohledem na pokračující nárůst počtu narozených dětí vedení města pamatovalo kromě zajištění kapacity mateřských školek a i na dostatečnou kapacitu základních škol. Milovice mají 4 mateřské školky a 2 základní školy. Základní škola Juventa, která prošla rozsáhlou přestavbou, patří s kapacitou 1500 žáků mezi největší a nejmodernější základní školy v ČR.

Přípravné práce byly zahájeny v roce 2009 za starosty Milana Krause. Stavební práce začaly v roce 2012 za starosty Lukáše Pilce a za mého působení se realizovala III. a IV.etapa této největší investice v novodobé historii Milovic. Podařilo se tak stabilizovat základní školství ve městě. Navíc tento komplex budov se sportovním areálem ZŠ Juventa získal v roce 2017 druhé místo v soutěži STAVBA ROKU střední Čechy a také v soutěži Středočeského kraje v roce 2017 obdržel zvláštní cenu poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje veřejné občanské vybavenosti obce a za náročnou koordinaci přípravy realizace stavby s provozem školy.

Ale ještě jedno ocenění Milovice získaly. O jaký projekt se jednalo?

S nárůstem počtu dětí rostou požadavky na budování nových hřišť a objektů pro volnočasové aktivity. Za mého působení ve funkci starosty bylo postaveno několik dětských hřišť, z nichž velkým lákadlem nejen pro rodiny s dětmi se stal RELAX PARK Mladá v ulici Slepá o výměře 1,4 hektaru. Toto hřiště zvítězilo v soutěži Komunální projekt roku 2018 v sekci Děti a rodiče. Poprvé jsme se zúčastnili jako město soutěže o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy a vyhráli!

Ještě však nesmím opomenout další důležité projekty z volnočasových aktivit důležitých pro rozvoj dětí. V roce 2015 jsme pro děti v Milovicích otevřeli pobočku Základní umělecké školy F. A. Šporka. Prostory bývalé pobočky základní školy byly stavebně upraveny tak, aby vyhovovaly výuce hudebního, výtvarného i tanečního oboru. V říjnu 2018 jsme přestěhovali ZUŠ do objektu v Komenského ulici z důvodu rekonstrukce budovy na víceúčelový kulturní dům. Rovněž jsme provedli procedurální kroky k tomu, aby se milovická ZUŠ od září 2019 osamostatnila.

Dále město nechalo v roce 2017 zhotovit projekt na rekonstrukci bývalého Domu důstojníků v sousedství radnice. Cílem této rekonstrukce je vybudování víceúčelového kulturního domu, který bude zahrnovat divadlo, kino, prostory pro výstavy, prostory pro setkávání občanů, mládeže a dětí i pořádání společenských a kulturních akcí. Rekonstrukce budovy již byla počátkem roku 2019 zahájena a potrvá asi 2 roky.

Infrastruktura je srdcem každého města. Jak město řeší tuto problematiku?

Rozvinutá infrastruktura je důležitá pro komfortní život občanů města. A platí toto tvrzení samozřejmě i pro Milovice. Jak se město výrazně rozrůstá, je potřeba stále budovat nová parkoviště, chodníky, komunikace, osvětlení. S těmito potřebami se potýká i bude potýkat každé vedení milovické radnice. A tak nezbývá než každý rok stavět či provádět rekonstrukci chodníků, komunikací, osvětlení, autobusových zastávek. V roce 2018 bylo např. částečně i z dotačních peněz vybudováno nové parkoviště P+R u nádraží. Schválením řady strategických dokumentů jako jsou např. nový Územní plán města, Strategický plán rozvoje města, Rozvojová studie centra města a řada dalších, město umožnilo další přísun dotací a investic do infrastruktury Milovic i pro další volební období.

Pracovní příležitosti v místě bydliště jsou ideální volbou. Milovice však leží kousek od Prahy. Je to pro občany Milovic výhoda?

Blízkost Milovic od Prahy a také Mladé Boleslavi je pro občany Milovic velká výhoda i díky velmi dobrému dopravnímu spojení. Milovice se postupně během 3 let zcela začlenily do pražské integrované dopravy. Většina občanů totiž jezdí za prací převážně do Prahy a část i do Mladé Boleslavi. Město Milovice však v minulých letech výrazně podpořilo zaměstnanost místních obyvatel, když umožnilo v průmyslové zóně Topolová výstavbu výrobní haly Merhautova pekařství, výstavbu tiskárny Triangl a.s. a COPY Centrum Praha s.r.o., rozšíření  výrobní haly pro komponenty pro automobilový průmysl AAS Automotive s.r.o., a dalších podnikatelských projektů. Je třeba také nezapomenout na ZŠ Juventa, která se stala se 100 zaměstnanci druhým největším zaměstnavatelem v Milovicích po firmě BENET.

Na jaké aktivity byste nalákal turistu do Milovic?

Z Milovic se stává postupně i město turistům zaslíbené. Jednou z velkých turistických atrakcí pro rodiny s dětmi je zábavně-naučný park Mirakulum, který vznikl revitalizací bývalého vojenského výcvikového prostoru. V parku návštěvníci najdou zóny určené pro hru, relaxaci i občerstvení. Rodiny s dětmi ocení na 10 ha stovky metrů podzemních chodeb, kilometry lanových stezek, obří přírodní bludiště nebo originální Vodní svět a kontaktní a lesní zoo. Atraktivitu Parku Mirakulum ještě zvyšuje sousední Tankodrom.  Oba areály propojuje úzkorozchodná železnice, po které návštěvníky vozí historické lokomotivy. Není náhoda, že park Mirakulum získal i mnoho ocenění.

Další atrakcí jsou divoké koně, pratuři a zubři. Ve spolupráci města a obecně prospěšné společnosti Česká krajina lze v Milovicích vidět ve volné přírodě divoké koně, pratury a v katastru Benátek nad Jizerou i zubry. V tomto projektu se spojily dva aspekty, jednak agroturistický, protože se lokalita stala oblíbeným cílem turistů. V roce 2016 se proto umístily u ohrady 2 vyhlídkové věže. Dále pak ochranný aspekt, kdy bude zachován unikátní stepní biotop. Velcí kopytníci totiž spásáním travin pomáhají zachovávat vzácné přírodní druhy, například vzácné rostliny a živočichy. Ale jsou tu spousty dalších přírodních lokalit. Rovněž Tůně Josefov nabízejí zajímavou podívanou.

Jak to vnímám, tak o Milovicích je možné si s Vámi povídat delší dobu. Obraťme však list. Na konci roku 2017 jste se stal poslancem Parlamentu ČR. O co mohou zkušenosti starosty obohatit poslance?

Snažím se do poslanecké sněmovny přinést selský rozum, protože z mého pohledu je parlamentní politika zcela jiná než ta komunální. A samozřejmě zkušenosti z komunální politiky můžu využít např. při jednání ve výborech, kde působím. Konkrétně jde o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kontrolní výbor. Připravuji několik pozměňovacích návrhů. Jsem i spolupodepsán u několika návrhů zákonů. Tak uvidím, zda se mi podaří dobré úmysly prosadit i politicky.  Jako poslanec se rovněž setkávám s množstvím zajímavých inspirativních lidí.

Kde Vás občan může kontaktovat?

Nejčastěji se nyní nacházím v Praze při jednání Parlamentu, výborů, ale i při setkáních s pracovníky různých institucí a občany v poslanecké kanceláři ve Sněmovní 1. Rovněž pravidelně každé pondělí od 13 do 16 hodin se setkávám s občany Milovic a Středočeského kraje v mé poslanecké kanceláři ve Slepé 786. Jezdím také na pozvání do regionů. Občané mně mohou kontaktovat přímo mailem nebo telefonicky přes mé asistenty. Kontakty jsou uvedeny na webu poslanecké sněmovny nebo na mém osobním webu www.milanpour.cz

Čemu se věnujete ve volném čase?

Tak volného času příliš nemám. Pokud se nějaký volný čas najde, věnuji ho zejména rodině, zvelebování zahrádky či kulinaření. Rád totiž vařím, zejména pro mé příbuzné a přátele. V minulém roce jsem dokonce vydal kuchařku „Vaříme se starostou“, kde jsem kromě receptů umožnil čtenáři nahlédnout i do milovické komunální kuchyně. Také jsem se letos podílel jako spoluautor na knize „Regiony budoucnosti“, která vyjde na podzim letošního roku.

Děkujeme Vám za rozhovor, který nastartuje ve středních Čechách proceduru tradiční veřejnoprávní soutěže.

BUDE LETOŠEK NA STAVBY BOHATÝ?

Začátek školního roku vyšel po prázdninách na pondělí 2.září 2019. Byl to také první chladnější den po horkém létě. A také to byl den kdy se slavnostně otevřela velimská přístavba školy pro 90 žáků s excelentní tělocvičnou. Úvodní proslov starosty Josefa Seiferta vyslechlo na dvě stovky účastníků prohlídky vnitřních prostor.

Také školní  kuchyně je svou dispozicí a vybavením snem všech kuchařů a strávníků. Redakce stawebu se od přítomného projektanta Zdeňka Dobiáše, nejznámějšího statika ve Středolabí, dozvěděla, že světlá výška haly umožňuje obranářům pohodlně hrát tenisové loby. Vlastní výstavba trvala mnohem kratší dobu než precizní příprava stavby, ke které si kladly podmínky desítky dotčených orgánů. Dílo se finišovalo ve směnách, aby školní prostory mohly novému školnímu roku sloužit hned od začátku. Patřičný počet doprovodných fotografií obstarala novinářka Jana Martinková na webu

https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/novy-skolni-rok-zahajili-ve-velimi-v-novych-prostorach-20190902.html?utm_source=onesignal&utm_medium=referral&utm_campaign=push-notifikace&utm_content=denik-kolinsky