PETR CHUDOMEL: porodní oddělení je vysoce moderní a přitom si zachovává civilní tvář

Podle všeobecné městské encyklopedie vznikla současná Oblastní nemocnice přeměnou krajské Nemocnice transformací v akciovku pod označením Oblastní nemocnice Kolín. V roce 2005 tak rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje. V jejích 28 odděleních se během roku léčilo na 275 tisíc pacientů. O jejím stavebním vzniku se ale rozhodlo už roku 1892, kdy hlasovalo okresní zastupitelstvo tak, aby byla postavena tato nová nemocnice. Po nástupu současného ředitele Petra Chudomela bylo z nemocnice vytvořeno moderní zdravotní zařízení se spádovou oblastí celého Středolabí. Redakce stawebu položila několik otázek právě úřadujícímu řediteli, který byl nedávno nominován za svoji příkladnou činnost na prestižní ocenění.

Od kdy pane doktore jste na postu ředitele nemocnice?

Ředitelem jsem se stal v r. 2008. Předtím jsem byl vedoucím jednotky intenzivní péče a později šéfem operačních sálů.

Městské aglomerace zaostaly s přípravou ploch pro parkování a odstavování osobních aut. Jak si stojí vaše zdravotnické zařízení?

Parkování pro naše pacienty, ale i zaměstnance vnímáme jako velký problém, kterým se budeme muset vážně zabývat. Areál nebyl dimenzován na pohyb aut, sanit a hasičských vozů dnešní velikosti a hustoty provozu.

Co s tím?

Řešíme ho permanentně, ale bez větších úspěchů. Proto jsme se rozhodli, pod tíhou naléhavosti situace, vybudovat velké parkoviště pro zaměstnance, které pokryje poptávku po jejich parkovacích místech s tím, že vlastní areál ještě více zpřístupníme pacientům. Podporujeme také větší využívání parkoviště naproti nemocnici.

Jaké sporty jste pane Chudomeli v minulosti vyzkoušel a jaké dnes divácky sledujete?

Jako kluk z vesnice jsem musel obstát ve fotbale, tenise, volejbale, bruslení, atletice a nějak se prosadit. Co se týče televizního sledování zaměřuji se prakticky na všechny sporty. V současnosti asi nejvíce na rugby, tenis a snooker.

V minulých letech se vaše stavební díla objevila mezi nominovanými ve veřejnoprávní soutěži STAVBA ROKU. Úspěšné byly vaše stavby i před porotou. Jak jste se pane řediteli stavebně činili letos?

Ano, zejména náš pavilon „D“ – dětský pavilon ve své době zvítězil v soutěži Stavba roku a porazil tehdy i Kolínský obchvat. Ještě jednou bych za něj chtěl poděkovat jeho architektovi Leovi Provazovi, který bohužel, už není mezi námi. Letos se můžeme, ale i budeme, chlubit nově rekonstruovaným gynekologicko-porodnickým pavilonem, který byl slavnostně otevřen 30. října 2019. Zejména porodní oddělení, které je vysoce moderní a přitom si zachovávající civilní tvář, je naší chloubou. Je na našem personálu, jak se jim ho podaří „prodat“ nastávajícím maminkám.

Jste vnímán jako přirozená autorita. Velká výroční porota Vám letos předala prestižní pamětní list. Jaký má vlastně lékař vztah k jiným profesím?

Lékaři obecně byli a jsou vzdělaní lidé. Často byli na vesnicích nositeli vzdělání a kultury, spolu s panem učitelem a lékárníkem. Kromě svých odborností inklinují k jiným profesím, disciplínám, sportům či hře na hudební nástroj anebo malování, fotografování apod. Někteří píší knihy. A to nejenom odborné! Myslím, že lékaři nemají problém uznávat odborné profese jinak zaměřené, ale musí být alespoň stejně náročné jako je medicína a ta je jedna z nejtěžších. Myslím, že jejich sebevědomí jako profesní skupiny za posledních 30 let hodně narostlo. Je to pochopitelné.

Děkujeme za odpovědi, které se jistě budou dobře číst. Připojujeme se ke gratulantům, což mohou učinit i naši laskaví čtenáři. Kontakty a informace o nemocnici na webu

https://nemocnicekolin.cz/vedeni-nemocnice/os-1006/p1=1334

Závěrečná etapa navrhování skončí se závěrem roku 2019

Organizační výbor upozorňuje veřejnost, že 31.12. bude ukončeno navrhování stavebních děl do ročníku 2019. Nominační návrhy mohou direktoriátu soutěže podat jen jmenovaní gestoři viz záložka KONTAKTY na tomto stawebu. S ohleden na tento termín musí případný podnět některému gestoru být předán přiměřeně dříve.

Potencionální navrhovatel z řad veřejnosti se přitom nemusí obávat, že doporučovaná stavba není pro svoji maličkost dostatečně vhodná aby byla nominací poctěna. Veřejnoprávní soutěž není koncipována pro megastavby a uspět před velkou výroční porotou může i drobná investice. Případnou nevhodnost objektu pro jeho umístění nebo vzhled (viz ilustrační kresba) redakce stawebu doporučuje ponechat na vybraném gestoru.

Sledované stavby

Některá stavební díla jsou ostře sledovaná už od svého záměru. Mezi ně patří výstavba bytového domu v historickém jádru, jak ji přiblížil článek v místním týdeníku. Na níže uvedené fotce gremiální viceprezident širokým roztažením naznačuje co práce ho ještě čeká.

Interview s ekologickým nádechem

Středočeský kraj se hodlá zapojit do aktivit směřujících ke snižování uhlíkové stopy a připravuje se na první krok. „Zelená“ část redakce stawebu se obrátila v té souvislosti na organizační výbor, jestli organizační zabezpečení veřejnoprávní soutěže má nějaká kritéria zohledňující módní boj proti negativním klimatickým změnám. K mikrofonu přišel letitý představitel organizačního výboru Aleš Zahajský, který si vymínil, aby se interview konalo ve středolabském lesoparku Borky, kde se příroda zatím citlivě kloubí se stavbami sportovního nebo relaxačního charakteru.

Vidíme, že jste na místo přijel na bicyklu. Asi se budeme stydět, že jme přijeli autem. Nebo od Vás to byl jen mediální tah a sám vlastníte několik aut, která na střídačku túrujete ?

Na kole jezdím denně a když mi to počasí nedovolí, tak se v noci projedu na rotopedu. Necílil jsem na svůj mediální obraz, neboť se nepotřebuji nikomu zalíbit. Nevlastním žádné auto a pokud někdy řídím sdílené vozidlo, tak je to převážně nákladní. Jinak vidíte, že na kole mám košík vpředu, košík vzadu a batoh na zádech. Takovou kapacitu mě může závidět kufr lecjakého auta, vyrobeného nejen v Polabí.

My se příště ekologicky polepšíme. Ale pojďme k věci.

Direktoriát soutěže už před několika lety rozhodl při tzv. kategorizaci o začlenění kategorie ekologické stavby do hlasování velké výroční poroty. Už předtím ale byl přístup výstavby stavebních děl k životnímu prostředí významným kritériem. Musíme si uvědomit, že vztah staveb k přírodě je širokopásmový a vrstevnatý. Bilaterální vztah staveb a zeleně je obousměrný.

Jak si to má ale běžný čtenář „rozvrstevnatit“ ?

Např. tak, že někdy se při stavebních pracích musí několik stromů vykácet a naopak u jiné stavby zase několik vysadit. Prvotní nesoulad můžete například spatřit při kolaudaci satelitní zástavby na zelené louce. Žádný vzrostlý strom tam nenajdete, jen dobře střiženou trávu. Jednotlivé rodinné domy jsou z dáli jasně vidět. Po 30 letech ale budete vidět jiné panorama. Možná budete vidět už jen střechy nebo spíše jejich části.

Politici nyní, pane Zahajský, populisticky buší na poplach …..

…. a slítají se tryskáči k řečem o ekologii, jste asi chtěl dodat. Mě spíše zajímá jaký jiný pohled má na věc takový příkladný porotce. Čím dál důležitější hledisko je poměr zpevněných ploch k těm zeleným. Právě neustále zvyšující se rozloha betonových nebo asfaltových ploch přispívá výrazně ke snižující se hladině podzemní vody. Přitom pitná voda je základ života na rozdíl od jídla, zvláště pokud ho je nadbytek. Kde kdo chce mít všude čistý chodník a trávník jen malý na rychlé posekání. Není třeba se vracet do středověku s blátivým ulicemi, ale začít každý musí u sebe: nechtít vyasfaltované parkovací stání, nesekat trávu všude na nízko, zbytečně po ní nechodit nebo ji provzdušňovat……

To jsou ale maličkosti proti hospodaření na lánech polí, vodních nádržích, dopravě nebo továrnám. Vnímáte vůbec pozitivní zásahy státu ?

V mnoha maličkostech bývá pane redaktore často souhrnná velikost. Právě veřejná správa už několik let hlídá prostřednictvím územních plánů obcí maximální procento zastavění jednotlivých pozemků. Do posuzované plochy patří okapové chodníčky kolem domů i oblíbené terasy rodinných domů a někteří stavebníci mají problém u malých pozemků se do limitu vmáčknout. Myslím to tak, že malé věci mohou vniknout do podvědomí mnoha lidem a ti pak přinutí k zodpovědnému zacházení s přírodou i velké hráče.

Vypadá to, že na přírodu myslíte denně a pak možná k moři letíte letadlem, které na osobu spálí nejvíc dopravních škodlivin. Tak se přiznejte, kde jste byl za posledních 12 měsíců v zahraničí ?

Byl jsem pěšky v Bavorsku. Znáte přeci ten socialistický vtipný inzerát „vyměním 14 denní letecký zájezd do Leningradu za jednodenní pěší tůru do Bavorska.

Bohužel, narodili jsme se později. Kolik jste ušel kilometrů ?

Byl jsem v Krušných horách a do ciziny jsem šel jen pár set metrů za hranice. Ještě jsem byl několik dní v Jizerských horách a do Slezska jsem se nechal svézt asi 20 kilometrů. Ale pak jsem tam také hodně nachodil. Také jsem byl na Máchově jezeře. Nemám problém přiznat cestování, ani že jsem si po výšlapu na vrchol a občerstvení hrozny z vlastního vinohradu opatrně sáhl na kamenný velkoněmecký Železný kříž. Dost času jsem však strávil ve státním lese, kde jsem pomáhal v boji proti kůrovci.

Kolik hodin jste tam odpracoval ?

Půl druhého měsíce. A pak jsem dostal z neustálého řezání roztočovou vyrážku. Z toho plyne staré poučení, že všeho s mírou.

Kácení jde rychleji než starat se o růst stromů.

Mám ovocný sad, tak o tom něco vím. Každý rok zasadím několik stromů na některý svůj pozemek. V podstatě každé možné místo osadím. Strom je totiž mnohem užitečnější než trávník. A ovocným stromům se při zvětšujících teplotách daří více plodit. Letos jsem to poznal nejvíc u mladých broskvoní. Strom je však důležitější pro své mikroklima.

Už se bude stmívat a my Vás už pane Zahajský dneska nedostaneme. Máte helmu, reflexní pásky a osvětlení kola, takže šťastnou cestu.

Pojedu lesní cestou skrz městské plíce, i vám přeji šťastný návrat po asfaltce.

 

 

Středočeské hlasování o 20 stav. dílech

První letošní výstava 27. ročníku soutěžní přehlídky Stavba roku 2019 proběhla na stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech do 21. září 2019. K vidění byla výstava nominovaných i přehled všech přihlášených do Stavby roku 2019, včetně zahraničních nominací a přihlášek Zahraniční stavba roku 2019. Prezentován zde byl i Urbanistický projekt roku 2019 a výsledky letošního ročníku Známka kvality VÝROBEK A TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019. Součástí souboru výstav byla také Stavba roku Středočeského kraje 2019, kde se veřejnost mohla seznámit se všemi  letošními přihlášenými stavbami ze Středočeského kraje. A mezi nimi je v osudí stavební dílo nominované velkou výroční porotou. Hlasovat lze na webu

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1825&coid=89

KVALITA UŽÍVÁNÍ STAVEB JE VÝZNAMNÉ KRITÉRIUM SOUTĚŽE

Prvky krátkodobé životnosti spoluutvářejí kvalitu užívání budov. Neboť se říká, že ďábel bývá v detailech. Proto je přínosný showroom dveří a obkladů v hlavním městě na vysočanské adrese Českomoravská 183/27.