Organizační výbor na zahajovacím zasedání

Během jednání byli gestoři vyzváni k dřívějšímu ukončení navrhování stavebních děl, aby některá mohla být včas nominována do dalších soutěží s příslušnými náležitostmi, tak jak je dohodnuto s vedoucím oddělení kultury Tomášem Procházkou. Ředitelka Barbora Suchá přítomné seznámila s procedurou rozšíření kategorie bezbariérové na zbývající území republiky. Gremiální viceprezident Jan Dufek informoval o návaznosti procedury na soutěž Středočeského kraje a prohlubování vzájemné spolupráce s Krajským úřadem. Představitel organizačního výboru Aleš Zahajský oznámil účastníkům, že direktoriát veřejnoprávní soutěže vyslal do celostátní poroty Stavba roku k rukám architekta Jana Fibigera osvědčenou trojici našich zástupců.

Navržená stavební díla přibývají

Přes gestory přicházejí direktoriátu soutěže první letošní realizace. A s nimi i řada otázek. Na dotaz veřejnosti odpovídá Aleš Zahajský jako představitel organizačního výboru: „Stavby na území hlavního města patří do středních Čech, neboť je tento fakt zřejmý z běžného pohledu na mapu republiky při respektování odlišnosti s územím Středočeského kraje.“ Z toho vyplývá, že jednou by se mezi nominovanými stavebními díly mohla objevit zdařilá rekonstrukce Karlova mostu přes Vltavu viz kresba Lindy.