Kolín sd1804 výstavba kruhových křižovatek v ul. Masarykova

Nové se zemí spojené „kruháky“ s nízkou zelení nahradily původní montované, které sloužily několik let k osvědčení provozu sídlištní magistrály, dříve pojmenované jako Voskresenská. Součástí díla byla obnova přechodů pro chodce a bezbariérový přístup k nim po chodníku.

Nymburk sd1803 rekonstrukce komunikací Drahelického sídliště

Provedeny byly nové chodníky a parkovací stání, která zvýší kapacitu odstavování osobních vozidel.  Byla zde provedena bezbariérová zastávka autobusové dopravy. Obnoveny byly přechody pro chodce a vybavena místa pro přecházení. Vše proběhlo za provozu.

Kolín sd1802 rekonstrukce Restaurace Na Sídlišti 1962

Populární restaurace se po půl století své existence dočkala zcela nového vzhledu. Původně jednolitý celek dostal novou tvář s několika oddělenými prostorami. Možná to byl příspěvek ke 100. výročí republiky, neboť právě zde se diskutovala aktuální témata doby.

Kostomlaty sd1801 výstavba nové ulice pro 26 rd

Novostavba na „zelené louce“ byla realizována na okraji intravilánu a bude sloužit pro skupinu rodinných domů. Jsou zde umístěna parkovací stání včetně vyhrazených stání pro vozíčkáře. Křižovatky jsou řešeny pomocí průjezdných okružních stylů. Komunikace je pro smíšený provoz. Obrubníky tvoří vodící linii.

Organizační výbor na zahajovacím zasedání

Během jednání byli gestoři vyzváni k dřívějšímu ukončení navrhování stavebních děl, aby některá mohla být včas nominována do dalších soutěží s příslušnými náležitostmi, tak jak je dohodnuto s vedoucím oddělení kultury Tomášem Procházkou. Ředitelka Barbora Suchá přítomné seznámila s procedurou rozšíření kategorie bezbariérové na zbývající území republiky. Gremiální viceprezident Jan Dufek informoval o návaznosti procedury na soutěž Středočeského kraje a prohlubování vzájemné spolupráce s Krajským úřadem. Představitel organizačního výboru Aleš Zahajský oznámil účastníkům, že direktoriát veřejnoprávní soutěže vyslal do celostátní poroty Stavba roku k rukám architekta Jana Fibigera osvědčenou trojici našich zástupců.