Vyvrcholení procedury udílení výročních cen v televizním zpravodajství

Televizní noviny 1. července 2019 zahrnuly generální stavební obřad do svého středočeského zpravodajství. Televizní štáb po obřadu vyzpovídal několik účastníků prestižního ceremoniálu, z nichž nejvýstižnější komentáře zakomponoval do sledovaného zpravodajství. Celou relaci spustíte na

https://prahatv.eu/porady/stredoceske-noviny/stredoceske-noviny-01-07-2019-17-44

Z pera novinářky Jany Martinkové

Celý článek v regionálním deníku BOHEMIA najdete kliknutím na

https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/titul-stavba-roku-ziskala-skola-sportovni-hala-ci-lavka-20190629.html

Atriový ceremoniál v plném lesku

Dnešní rozpálené ovzduší by se hodilo na jiné aktivity než předávání výročních cen hlavním aktérů výstavby oceněných staveb. Rovníková úterní teplota pod skleněnou střechou  školního atria se snažila účastníky „ogrilovat“. Mít v takovém vedru kravatu, bylo hodně odvážné. A ti se sakem byli skoro hrdinové.

První certifikát do středu atria stavební školy přinesl gremiální prezident Pavel Kolář, který prestižní listinu podepsal s gestorem Miroslavem Kulhánkem. Výroční certifikát za realizaci výstavní fasády zdejší školy v ulici Pražská předával středočeský krajský rada Martin Herman. Za svoji výstižnou řeč byl účastníky ceremoniálu oceněn silným a dlouhým potleskem. Z jeho rukou ocenění velké výroční poroty převzal ředitel školy Jindřich Synek za jásotu studentů ze dvou tříd Střední odborné školy stavební.

Druhý certifikát v atriu stavební školy přinesla gestorka Marie Matyášová, která prestižní listinu podepsala s porotcem Jiřím Zmátlem. Výroční certifikát za realizaci lávky v Radimi předával vedoucí oddělení územního plánu Ministerstva pro místní rozvoj Josef Morkus, který ve svém vystoupení ocenil místní úsilí. 

Také pan architekt Morkus byl za svá slova oceněn hlasitým potleskem. Z jeho rukou ocenění velké výroční poroty převzal  starosta obce Martin Sýkora, který na místě názorně ukázal pomocí maket vodárenské rozhledny, která se tyčí nad městem Kolínem. V jeho podání radost nad povedeným dílem, kterou představovala keramická maketa, převýšila o něco velké pracovní úsilí, které představovala odlitá maketa.

Třetí certifikát do rozpáleného atria stavební školy přinesl člen direktoriátu soutěže Jan Dufek, který pak listinu podepsal s gestorem Josefem Pavlíčkem.

Výroční certifikát za realizaci sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře předával středočeský poslanec Milan Pour, z poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který ve svém vystoupení také pochválil čtvrt století trvající tradici udělování výročních cen. Za svoji mimořádně hodnotnou řeč mu účastníci ceremoniálu poděkovali spontánním potleskem. Z jeho rukou ocenění velké výroční poroty převzal starosta města Josef Viktora, který hned v nedaleké studentské maketě poznal výstavní kutnohorskou katedrálu.

Čtvrtý certifikát do středu atria stavební školy přinesla gestorka Eva Rathousová, která ceněnou listinu podepsala s pedagogem Milanem Kolkem. Výroční certifikát za realizaci tenisového kurtu v Borkách předával předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Jan Fibiger, který jako celostátní šéf soutěže STAVBA ROKU neopomněl zmínit přítomné studenty reprezentující budoucnost stavitelství. Za svoji odbornou řeč byl účastníky ceremoniálu oceněn velkým potleskem.

Z architektových rukou ocenění velké výroční poroty převzal místopředseda sportovního klubu LTC Jindřich Synek ml. za neskrývané radosti přítomných.

Celým generálním obřadem zúčastnění provázel představitel organizačního výboru Aleš Zahajský, který závěrečný mikrofon předal řediteli Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního.

 

Stavební obřad ve sportovní hale Klimeška

V úterý 21. května 2019 se dostavila delegace organizačního výboru do sportovní haly v kutnohorské ulici Čáslavská čp.274 vystavěné městskou obcí, aby  přímo v prostorách oceněného stavebního díla v kategorii regionální stavby podepsala a předala hlavním aktérům prestižní certifikáty.

 

Výroční certifikáty podepisovali za organizační výbor gestoři Miroslav Kulhánek, uznávaný dopravní expert a obdivovaná kutnohorská patriotka Marie Matyášová. Neměli to podepisování nijak jednoduché, protože si k tomu museli svítit středověkým svícnem, aby se dokumentovalo, že obřad se koná v historickém městě, kde o středověkou památku v historickém jádru „zavadíte“ skoro na každém kroku.

Certifikáty přijel ze středočeské Velimi předávat člen direktoriátu veřejnoprávní soutěže, gremiální prezident a průmyslník Pavel Kolář. Podepsané výroční certifikáty ceremoniálně převzali manažer haly Michal Vavák a místostarosta města Vít Šnajdr. Všem třem se účastníci po jejich výstižných proslovech odvděčili spontánním potleskem.

V závěrečné fázi ceremoniálu byl vyjmut rituální klíč, kterým byl symbolicky odemknut hlavní vstup do sportovní haly, která slouží také žákům kutnohorských škol při výuce tělocviku. Klíč je uchováván v tajné knihové kazetě s vypáleným katedrálním vyobrazením svaté Barbory, kterou kutnohorští konšelé věnovali kolínským měšťanům. Slavnostního aktu se výtečně zhostili na snímku níže zachycení Vít Šnajdr (na obrázku vlevo) a Michal Vavák (na obrázku vpravo).

Přejeme povedenému stavebnímu dílu, aby byly spokojeni uživatelé sportovní haly včetně diváků, tak jako se stavební obřad líbil účastníkům.

Na závěr svého výjezdu si delegace prohlédla hlavní prostory oceněné haly Klimeška. Prostory haly si můžete prohlédnout také na webu  http://sportovnihala.kutnahora.cz/fotogalerie/

Reportáž z obřadu přinesly oblíbené Kutnohorské listy https://kutnohorskelisty.cz/

Generální stavební obřad bude v červnu

Direktorium veřejnoprávní soutěže stanovilo termín reprezentačního setkání na pravé poledne v úterý 25.6.2019 a organizační výbor rozeslal významným osobnostem pozvánky. Opětovně bude do ceremoniálu zakomponována symbolická vodárenská rozhledna. Na snímku z loňského obřadu je vidno, že se na pódium dostali i malé naděje středočeského stavitelství příštích generací.

Organizační výbor očekává, že generální stavební obřad bude vrcholnou událostí celého ročníku s adekvátní účastí významných person, nevyjímajíc reprezentanty parlamentu, ministerstva, kraje či slovutné nadace.

Název generální je odvozen od označování hlavních aktérů, kterým se výroční certifikáty předávají – generální dodavatel. generální projektant….. A také aby se ceremoniál, kde jsou zváni všichni oceňovaní najednou, odlišil od stavebních obřadů konaných přímo na oceňovaných stavbách. Letos se akce koná v proskleném školním atriu.