Nominace

Ve středu 14. dubna se v zasedací síni východního křídla zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo jednání organizačního výboru Stavba roku 2011. Hlavním bodem procedury udílení výročních cen bylo zařazení navržených stavebních děl do kategorií. K jednotlivým stavbám se z hlediska případného správního deliktu během výstavby vyjadřoval vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička. Nejprve byl vyřazen nemocniční systém parkovacích automatů, neboť toto dílo nesplňuje kritéria organizátorů jako klasické stavby. Naproti tomu silniční přeložka z ulice Polepské byla na návrh předsedy městské stavební komise Jozefa Pittela logicky sloučena s u ní postavenou protihlukovou stěnou. Během jednání byly některé navržené i nenavržené stavby a jejich provedení diskutováno. Největší čas účastníci věnovali křižovatce na Kořenice a Polepy, která měla být podle Václava Kmocha z gremiálního prezídia provedena jako okružní. Možná i z tohoto důvodu nebyla tato dopravní stavba ani navržena.

Číst dál

Stavba roku 1998

Vítězným objektem se stala novostavba rodinné usedlosti v Kostelci n. Č. l. Objekt je situován na okraji historického jádra města a soubor jeho budov je realizován jako opevněný dvůr – tvrz, která vhodně zapadá do celkového charakteru okolní zástavby.

Stavba roku 1995

V druhém ročníku soutěže Stavba roku vzešela jako vítěz budova Finančního úřadu v Kolíně.

  1. Finanční úřad v Kolíně (Stavitelství Šafařík Kolín)
  2. Restaurace Česká koruna (REKO-Pešta Č. Pečky)
  3. Čerpací stanice Zlaté slunce (KONSTAV Kolín)
  4. Rekonstrukce Česko-rakokuské pojišťovny (Vedral Kolín)

Výroční ceremoniál

Ve čtvrtek 1. září 2011 se v obřadní síni kolínské radnice uskutečnil výroční ceremoniál Stavba roku. Stavební obřad je tradičně vyvrcholení celé procedury udílení výročních cen, které organizuje Obchodní grémium Kolín, Město Kolín a Střední odborná škola stavební v Kolíně ve spolupráci se Spolkovou radou Kolína. Při obřadu byly slavnostně podepsány výroční certifikáty za veřejně oceněné dílo, které bylo v loňském roce realizováno na území města v kategorii pozemních staveb. Spolu s vrcholnými představiteli organizátorů listiny na konšelském stolci podepsala gremiální viceprezidentka Eva Rathousová a předsedkyně Sdružení osob postižených civilizačními chorobami Hana Dědečková. Certifikáty účastníkům výstavby nového sídla obchodní firmy AVE Kolín v lokalitě Na Háníně předávali průmyslník Pavel Kolář, bankéř Ivan Ivančo, místostarosta Tomáš Růžička a ředitel Jindřich Synek. Prestižní cenu za investora převzala jednatelka Věra Suchomelová. Na závěr stvrdil udělení prestižního ocenění svým podpisem k slavnostnímu zápisu do pamětní městské knihy Karel Sova, člen finančního výboru městského zastupitelstva.
Číst dál

Výroční porota

V úterý 31. května se v kolínské radniční síni sešla porota aby rozhodla, kterému z nominovaných stavebních děl udělí výroční cenu pro Stavbu roku 2010, realizovanou na území města Kolín. Zasedání řídil tradiční triumvirát sestávající z úřadujících postů gremiálního prezidenta, ředitele školy a starosty města.

První hlasování v kategorii dopravních staveb tak řídil průmyslník Pavel Kolář, druhé hlasování v kategorii pozemních staveb ředitel Jindřich Synek a finální hlasování starosta Vít Rakušan. Mezi téměř třemi desítkami porotců nechyběl předseda finančního výboru městského zastupitelstva Václav Kmoch, předseda Vojenského sdružení rehabilitovaných Miloslav Olmr, hygienička Marta Havlíčková, vedoucí sdružení postižených civilizačními chorobami Hana Dědečková, předseda stavební komise Rady města Jozef Pittel, starosta Sokola Josef Těšitel, požární specialistka Blanka Kopáčková, ani zástupci Středočeského kraje – radní Karel Molnár a zastupitel Josef Polák.
Číst dál