Ceremoniál pro vítěze dopravní stavby

Předání veřejných uznání za dílo v kategorii dopravních staveb bylo provedeno odděleným ceremoniálem. Za hlavní účastníky certifikáty z rukou obchodníka Jana Dufka, ředitele Josefa Herela, starosty Jaromíra Kašpara a ředitele Jindřicha Synka převzali:

Číst dál

Velká výroční porota

Ve středu 2. května se ve východním křídle zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo zasedání velké výroční poroty Stavba roku, organizovaném Obchodním grémiem Kolín, Městem Kolín a Střední odbornou školou stavební v Kolíně. Po oficiálním zahájení zasedání Alešem Zahajským vystoupili krajský zastupitel Josef Polák a jednatelka AVE Věra Suchomelová. Porotci vybírali ze 14 nominovaných stavebních děl, realizovaných na území Kolína a jeho přilehlém okolí v loňském roce. Velká výroční porota byla složena z odborných pedagogů, starostů okolních obcí, referentů stavebního úřadu a představitelů široké veřejnosti. Hlasování řídil triumvirát složený z gremiálního prezidenta, starosty města a ředitele školy.

Číst dál

Nominace

Ve středu 14. dubna se v zasedací síni východního křídla zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo jednání organizačního výboru Stavba roku 2011. Hlavním bodem procedury udílení výročních cen bylo zařazení navržených stavebních děl do kategorií. K jednotlivým stavbám se z hlediska případného správního deliktu během výstavby vyjadřoval vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička. Nejprve byl vyřazen nemocniční systém parkovacích automatů, neboť toto dílo nesplňuje kritéria organizátorů jako klasické stavby. Naproti tomu silniční přeložka z ulice Polepské byla na návrh předsedy městské stavební komise Jozefa Pittela logicky sloučena s u ní postavenou protihlukovou stěnou. Během jednání byly některé navržené i nenavržené stavby a jejich provedení diskutováno. Největší čas účastníci věnovali křižovatce na Kořenice a Polepy, která měla být podle Václava Kmocha z gremiálního prezídia provedena jako okružní. Možná i z tohoto důvodu nebyla tato dopravní stavba ani navržena.

Číst dál

Stavba roku 1998

Vítězným objektem se stala novostavba rodinné usedlosti v Kostelci n. Č. l. Objekt je situován na okraji historického jádra města a soubor jeho budov je realizován jako opevněný dvůr – tvrz, která vhodně zapadá do celkového charakteru okolní zástavby.

Stavba roku 1995

V druhém ročníku soutěže Stavba roku vzešela jako vítěz budova Finančního úřadu v Kolíně.

  1. Finanční úřad v Kolíně (Stavitelství Šafařík Kolín)
  2. Restaurace Česká koruna (REKO-Pešta Č. Pečky)
  3. Čerpací stanice Zlaté slunce (KONSTAV Kolín)
  4. Rekonstrukce Česko-rakokuské pojišťovny (Vedral Kolín)