Delegace do Kutné Hory

Organizační výbor připravuje delegaci na stavební obřad ve středočeské Kutné Hoře, kde jen samo historické jádro Kutné Hory má dvě gotické katedrály a pět kostelů dochovaných v tomto slohu. Naše delegace ale jede na novou stavbu z roku 2018, kterou se velká výroční porota rozhodla patřičně ocenit jak naznačuje upoutávka na výše uvedeném obrázku. Zdvižená pěst nastiňuje, že stavební dílo stálo velké úsilí a že se povedlo. Hlavní aktéři výstavby se tedy mohou těšit na převzetí prestižní ceny.

Máchovo jezero je ve středních Čechách

Letošní jednání velké výroční poroty se poprvé konalo v jídelně Střední odborné školy stavební a přenosnou hlasovací urnu měla čest poprvé nést studentka této školy. Jaké pocity z toho měla, se redakce stawebu obrátila přímo na devatenáctiletou maturantku Lindu Zahajskou (na horním snímku mezi porotci; dolní snímek ji zachytil na maturitním plese).

 

Jaký čas Ti direktorium soutěže dalo na přípravu? Přece jenom když na dívku čekalo sedm desítek zkušených porotců, nemusí být nijak příjemné.

Zasedání začínalo hned po skončení školního vyučování, tak jsem měla jen chvilku na kosmetickou úpravu. Když jsem vstoupila do jídelny, tak už tam bylo hodně porotců a další pořád přicházeli. Mezi sebou se zdravili, seznamovali a radili. Byl to silný dojem. Moje práce ale nebyla tak důležitá jako těch za předsednickým stolem. Zvláště výkon našeho ředitele byl obdivuhodný; italsky se takový člověk označuje jako generalissimo (ve významu „nejvyšší z generálů“ – pozn. redakce).

 

Šaty, postavu a líčení jsi měla perfektní. Jakou kosmetiku používáš?

Výhradně AVON. Mají širokou nabídku a výbornou kvalitu. A hlavně pro studující za přijatelnou cenu.

 

V soutěži stavebních děl USA byly k vidění velké hlasovací listy. Tady Ti porotci vhazovali do urny relativně malé lístky.

To víte, malá země, malé lístky. Teď vážně, k Americe se vyjadřovat nemohu, ale my jsme měli lístky vždy po jednotlivých kategoriích, které se hlasovaly odděleně. Velké byly akorát, aby šly vložit úzkým otvorem do urny bez překládání. To šetří čas při sčítání velkého počtu hlasů.

 

K americkému přístupu jsi se nevyjádřila, ale americkou kosmetiku máš ráda.

Ve Spojených státech jsem na rozdíl od maminky ještě nebyla a tak nemohu jejich mentalitu správně interpretovat. A mýlíte se, když mluvíte o české obchodní společnosti AVON Cosmetics jako o americké firmě. Dnes jde o nadnárodní firmu a u nás se prodává zboží vyrobené v Evropské unii. Můj výrok o malé zemi byl spíše vytržen z jednoho oblíbeného seriálu, protože když jsem loni v Kolíně vyšla na vodárenskou rozhlednu, tak se mi česká kotlina malá nezdála.

 

Po čtyřech letech opustíš největší školu ve Středolabí. Jak na ni jako stavařka budeš vzpomínat?

To záleží jak dopadne maturita. Snažím se, aby dobře. Školu mám ráda a jednoho spolužáka ještě víc.

 

Kam se chystáš o prázdninách?

Tradičně do Itálie a poprvé k Máchovu jezeru. V Doksech je na molu kiosek, kde se letos mají míchat vynikající drinky. Je to sice kousek za hranicí Středočeského kraje, ale do středních Čech, kde se naše škola podílí na organizaci soutěže STAVBA ROKU, to přiřadit můžeme.

 

Za to, jak jsi rychle mezi stoly, kde často nešlo ani projít, zvládala vybírat od porotců hlasovací lístky, si ty drinky určitě zasloužíš!

Rekordní hlasování velké poroty

Zasedání velké výroční poroty, která rozhodla o udělení výročních cen STAVBA ROKU středních Čech se uskutečnilo  16. dubna 2019 ve stavební škole v Kolíně II, čp. 112. Jednání ve výtečně rekonstruované bezbariérové školní jídelně se účastnilo nejvíce porotců v historii. A to nejen té středolabské. Mezi porotci ze známých osobností nechyběli maturitní pedagogové Vlasta Nehasilová,  Jan Musil,  projektantka Blanka Kopáčková, náměstek Pavel Hoffmannstarostka Jitka Vokolková nebo odborní  pedagogové  Jan Forejt, Jaroslav Kubeš, Jaroslav Křivohlavý.

Zasedání předsedal direktoriát soutěže, jehož životní zkušenosti prokazuje používání slušivých brýlí při sčítání hlasů, ve složení (na obrázku níže zleva) Barbora Suchá, Jan Dufek, Pavel Kolář a Jindřich Synek, který hlasování bravurně odřídil.

Direktoriát soutěže měl tentokrát hodně práce. Hlasování bylo tajné. Označení nominovaných stavebních děl bylo na hlasovacích lístcích shodné s promítanou prezentací na velkém plátně. Ve čtyřech kategoriích bylo totiž odevzdáno 268 hlasovacích lístků. Ve třech kategoriích o vítězích rozhodl přesvědčivý rozdíl 11 až 29 hlasů, v jedné kategorii rozhodly jen 2 hlasy porotců, přičemž 3 hlasy zde byly neplatné. Pouze hlasování o nominování jedné stavby do nadstavbové soutěže proběhlo zvedáním ruky.

 

Při rozdávání hlasovacích lístků komentoval vizualizované stavby skvěle připravený stavební inženýr Milan Kolek (na obrázku výše za notebookem). Pozorný čtenář si jistě všimne doprovodného detailu – barevného sladění postavy s okolím. Především díky jeho komentářům neměli porotci na direktoriát soutěže žádné dotazy a neplatných hlasovacích lístků bylo minimum.

 

Na horním obrázku vhazují hlasovací lístek do přenosné urny porotci Josef Jehlička, který do Kolína přijel podle očekávání nízkoemisním autem a Věra Vinkevičová, která obdivuhodně přijela ze sídliště na bez-emisním vozíčku. Mimochodem, oba ekologicky předčila maturantka Linda Zahajská, která přišla s urnou z vedlejší třídy pěšky. Na dolním obrázku si na správném vhození hlasovacích lístků dávají záležet pedagogové Otto MagátJaroslava Minaříková.

 

Během zasedání zúčastnění porotci podepsali gremiální pamětní list, který na závěr předal vedoucí stavebního úřadu Václav Zavřel za ohlušujícího potlesku řediteli nemocnice. Oceněný Petr Chudomel, v současnosti velice uznávaná regionální autorita, skromně přiznal, že nevěděl kdo prestižní listinu nakonec obdrží a tak ji s ostatními porotci také podepsal. Organizační výbor nyní připravuje výroční certifikáty pro hlavní aktéry výstavby oceněných stavebních děl.

Úžasné zasedání výroční poroty

Žasnoucí architekt David Vávra (na obrázku ve kanárkovém saku) nachází otisky práce českých rukou. V brazilském putování České televize navštívil výjimečného architekta a krajana Alfreda Willera. Kdyby však v úterý 16. dubna 2019 zavítal do středočeského Kolína na zasedání velké výroční poroty, žasl by nad pracemi českých rukou ještě více. Redakce stawebu připravuje z rekordního jednání zajímavou reportáž.

Direktoriát jednal v kapli

V úterý 2. dubna 2019 zasedal direktoriát soutěže STAVBA ROKU střední Čechy naposledy před hlasováním velké výroční poroty. A poprvé se jednání, které řídil gremiální viceprezident Jan Dufek (na obrázku ve stoje), konalo v Oblastní nemocnici. Nikoliv na lůžkovém oddělení, ale v zasedací místnosti na ředitelství, která původně sloužila jako nemocniční kaple. K prestižnímu zasedání byli přizváni představitelé gestorů a porotců. Během zasedání byla podána zpráva o propagační cestě oceněné delegace organizačního výboru k rozšířené kategorii bezbariérové stavby, byly schváleny hlasovací lístky, sčítací urna a program dubnového zasedání velké výroční poroty. Protože se letos v souvislosti se zvětšující prestiží veřejnoprávní soutěže očekává rekordní účast pozvaných porotců, přesune se hlasování z původně určené velké učebny do nově zrekonstruované školní jídelny, která je pro konferenční účely vybavena příslušnou přenosovou technikou. S významnými připomínkami vystoupili Petr Linart, Renata Krutská, Josef Jehlička a Miroslav Kulhánek. Právě největší nemocnice ve Středolabí v minulosti už výroční certifikát převzala. Bylo to zásluhou úspěšné realizace dětského pavilonu v roce 2012 (na obrázku níže). A určitě to je zásluhou ředitele Petra Chudomela (na obrázku v lékařském), který toto moderní zdravotnické zařízení poslední dekádu řídí. Jeho proslov na jednání vyvolal velký potlesk a stisky rukou od všech účastníků. Dobře vybavená a fungující nemocnice je v regionu veřejností vnímána jako velká devíza.

Historie nemocnice je zásluhou Pavla Hoffmanna (zástupce ředitele pro zdravotní péči) zpracována na webu https://www.nemocnicekolin.cz/historie-nemocnice/d-1011/p1=1016

Spanilá jízda na Moravu

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v Třebíči uskutečnilo slavnostní předávání Cen MOSTY za rok 2018. Velký sál atomového hotelu zaplnily stovky vybraných účastníků z celé republiky. Direktoriát soutěže na ceremoniál vyslal delegaci ve složení Barbora Suchá, Jindřich Synek, Aleš Zahajský. Trojice reprezentovala celý organizační výbor, pozvaný na převzetí symbolického ocenění.

Redakce stawebu využila dokumentace z galerie známého fotografa Jana Jirouše. Ceny MOSTY pod patronací manželky předsedy vlády Moniky Babišové a záštity hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, se udělují v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen vybrala 21. ledna 2019 nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY.

Slavnostním předáváním Cen MOSTY za účasti významných hostů jako např. předsedy Národní rady Václava Krásy, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu Radky Maxové, předsedy správní rady Národního institutu Petra Běhunka, I. náměstka krajského hejtmana Pavla Fraňka či starosty hostitelského města Pavla Pacala, provázel televizní moderátor Aleš Cibulka. Organizační výbor STAVBA ROKU střední Čechy byl nominován za vytvoření kategorie bezbariérové stavby a aktivní propagaci tématu bezbariérového přístupu budov a veřejného prostoru. V kategorii nestátní subjekty certifikáty předával předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil. Děkujeme Vládnímu výboru, děkujeme Národní radě, děkujeme Úřadu vlády, děkujeme všem našim spolupracovníkům a kolegům v direktoriátu, porotě a výboru,  … dalo by se jednoduše shrnout návratové sdělení naší delegace.

 

Zeptali jsme se člena delegace Aleše Zahajského po návratu z Vysočiny  na vysvětlení některých doprovodných šumů nebo malých pikantností. Co byste nám nepřítomným pane Zahajský mohl k průběhu akce zajímavého říci? A naši čtenáři nechtějí číst „mezi řádky“.

No jestli zase myslíte tu krátkou, na sítích propíranou záležitost s Alenou Schillerovou, tak připouštím, že ministryně financí si ke mně přisedla, ale daně ze mně nemačkala, protože já přece státní rozpočet nemohu zachránit.

Spíše jsme měli na mysli vzájemné úklony s někdejší první dámou a velvyslankyní.

Při seznamování s paní Livií Klausovou jsem se jí poklonil a ona zase mě. Já jsem úklonem vracel několik let starý úklon prezidenta republiky, když jsem mu byl představován a jeho manželka mi poklonu vrátila asi proto, že takové slušné vychování mají v rodině.

Slyšeli jsme také, že moderátor Cibulka publikum skvěle bavil, ale Vy jste účastníky nejvíc rozesmál. V předsálí se prý šuškalo o Alešovi na pódiu. Prý jste byli skvěle sehraní. Cibulka byl prý přesvědčivě překvapený. Vlastně jako zkušený herec. O co vlastně šlo?

Do té doby jsme se nikdy nesetkali, takže jestli si někdo myslel, že jde o domluvený scénář, tak mě to může jen potěšit. Když nás totiž řada oceňovaných nastoupila na pódium, tak můj jmenovec mi předal mikrofon a přitom nevěděl že se jmenuji stejně. Tak jsem to úsměvně zneužil, ale on bravurně zareagoval a publikum jsme tím pěkně pobavili. Prostě není radno mi někdy jen tak před zaplněným sálem dávat mikrofon abych jim něco řekl.

A co byste nám řekl na setkání před hotelovými toaletami se zpěvákem Bohušem Matušem?

Radši už se mě na žádné pikantnosti neptejte, nebo uvidíte.

Tak tedy vážně, co si ze spanilé jízdy na Moravu odnášíte?

Když jsem viděl jakou o nás organizátoři promítali prezentaci kde vystupovaly desítky mých kolegů gestorů a porotců, tak jsem si uvědomil, že máme za sebou velkou cestu, která může být příkladem pro nezištné počínání druhých.

Děkujeme za rozhovor a omlouváme se naši bulvárnost. Taková je doba. Větší aktuálně laděný rozhovor s Alešem Zahajským (na obrázku níže s mikrofonem) je zde na záložce ZAJÍMAVOSTI.