Účast na zasedání poroty

Aleš zahajský vodárenská věž

potvrdila řada zkušených porotců z řad pedagogů nebo osobností z praxe. Nebudou však chybět ani porotci, kteří byli k hlasování vybráni poprvé. Z jednání se omluvil jen jeden gestor organizačního výboru. Členové velké výroční poroty se mohou připravit na trojí odevzdávání hlasovacích lístků do urny. Každý porotce má tak při tajném hlasování stejnou váhu hlasu. Podle ověřených důvěryhodných zdrojů se očekává, že Aleš Zahajský na zasedání konečně představí kolorovaný ceremoniální symbol Středolabí, který bude poprvé použit na letošním stavebním obřadu.

Jiří XXVII. Dvořák

po převzetí imatrikulačního certifikátu a gravírdesky komory v historickém sálu na zámeckém nádvoří v Kolíně popřál také velké výroční porotě dobrou volbu na dubnovém zasedání.

Jiří Dvořák

Velká výroční porota

se sejde v úterý 10. dubna 2018 aby rozhodla o udělení výročních certifikátů v jednotlivých kategoriích. Nyní se připravují porotcům místenky pro sezení, třeba ve školních lavicích ve třech řadách. Níže uvedené obrázky staveb jsou seřazené dle číselného kódu ze spodu nahoru a jsou tam i vyřazená díla – celkem 21 obrázků. Představitel organizačního výboru se za tuto komplikovanost, která vznikla změnou administrátora stránek, uctivě omlouvá a při zasedání bude porotcům plně nápomocen.

Nominace do kategorie dopravní stavby

sd1704 Kolín – Revitalizace teras za kulturákem
sd1708 Sendražice – Výstavba komunikace ul. V Zahradách a Nakopečku
sd1710 Kolín – hřiště mezi ulicemi Benešova x Rimavské Soboty
sd1714 Kolín – Parkoviště u hlavního nádraží (novostavba)
sd1720 Kolín – rekonstrukce ulice Ovčárecká