Ohlasy z nominačního zasedání

Únorové rokování organizačního výboru, které proběhlo v historickém ohlédnutí do tereziánského období, umožnilo účastníkům na začátku jednání spolu diskutovat a na konci pak vyslovit své dojmy na nominaci stavebních děl. Redakce stawebu několik členů velké výroční poroty nebo organizačního výboru oslovila, aby pro nepřítomné čtenáře atmosféru rokování trochu přiblížila:

Major Gabriela Čmugrová řekla, že minulé rokování se uskutečnilo u nás v Hasičském záchranném sboru a že místenku na letošní zasedání získala na poslední chvíli. Mezi nominovanými stavbami se ji jedna rozsáhlá stavba velmi líbí.

Laureát Petr Adámek řekl, že se na letošní rokování moc těšil, ale byl nachlazen a nechtěl kolegy nakazit, tak místenku den před zasedáním vrátil.

Gestor Marie Matyášová řekla, že historické prostory má ráda a rekonstruované místo rokování se jí velice líbilo.

Člen Spolkové rady Jaroslav Kupr řekl, že po organizační stránce byla akce výborně připravená.

Architektka Michaela Kuželová řekla, že bohužel její okres měl tento týden jarní prázdniny a tak předem omluvila, aby mohla jet s dětmi na hory.

Porotce Miroslav Svoboda řekl, že rokování se mu líbilo, ale byl zde poprvé a tak se s procedurou víceméně seznamoval.

Modrá ryba na plátně v měšťanském domě U Zlaté štiky nebyla štika ale fikce. Dále přinášíme exkluzívní rozhovor Žurnálu Kolína se 2 účastníky tohoto prestižního kolínského setkání v originálním zpracování.

Rokování naplnilo 4 kategorie

Nominační zasedání organizačního výboru se uskutečnilo 26. února 2019 v tereziánské síni měšťanského domu U Zlaté štiky. Dokonalý soulad počtu připravených židlí s počtem přítomných účastníků předeslal také shodu ve všech rozhodnutích výboru. Rokování jednotlivých částí jednání soutěžního ročníku 2018 vedli direktoři Jan Dufek, Jindřich Synek a Pavel Kolář. Na základě usnesení byly naplněny kategorie pozemní, bezbariérová, dopravní a regionální.

Redakce stawebu připravuje k proběhlému rokování vystihující rozhovor s účastníky.

Virtuální prohlídku historického domu ze 13. století od Františka Stráníka je možné shlédnout  na http://www.stranik.cz/photo/zlatastika

Svolání velké poroty na duben

Na sobotním maturitním plese sklidil velký aplaus projev ředitele stavební školy Jindřicha Synka (na obrázku výše), který ale několika stovkám účastníkům neprozradil, kdy se sejde velká výroční porota. Proto se redakce stawebu obrátila na jeho kolegu z direktoriátu soutěže a průmyslník Pavel Kolář (na obrázku níže) naznačil, že v úvahu připadá úterý 16. dubna.

Pane Koláři, Vás není jednoduché ve vašem sídelním Středolabí zastihnout. Víme, že umíte výborně mluvit spatra, což organizační výbor často využívá. Můžeme vůbec s Vaší účastí počítat?

Dnešní výrobní a obchodní program začíná gramovými odlitky a končí výrobky o hmotnosti v řádech desítek tun. Obchodní aktivity směřují především do oblasti prodeje a servisu obytných vozidel. Hlavní položkou výrobního programu naší firmy je produkce nástaveb na nákladní vozidla. Mezi výrobky, které nám je čest vyrábět, patří například série cateringových vozidel pro zásobování letadel, televizní přenosové vozy a výroba techniky pro hasičské záchranné sbory. Naše výroba a především globální trh vyžaduje moji osobní angažovanost po celém světě. Ale účast při prestižní proceduře STAVBA ROKU je srdeční záležitost, na kterou si čas rád udělám.

Letos se, vzhledem ke kolekci navržených stavebních děl, čeká rekordní účast porotců. Den zasedání jste jim sdělil, ale v jaké denní části bude jednání velké poroty zahájeno?

Zodpovědné hlasování by si zasloužilo čas po dobrém obědě – nejlépe tedy ve 14 hodin. Budeme v tom smyslu jednotlivé porotce oslovovat.

Bezbariérovost staveb na vzestupu

Postupně se rozšiřuje informace o tom, že organizace STAVBA ROKU byla nominována na celostátní cenu, kterou letos již po šestnácté vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, v jejímž čele stojí předseda Václav Krása, a která byla založena v červnu 2002 jako střechová organizace, sdružující spolky osob se zdravotním postižením. Pod představou o jaké lidi se tato veřejně prospěšná organizace stará, si nemusíme představovat jen vozíčkáře, ale může jít o pohybově zdatné a mladší jedince, kteří třeba hůře vidí nebo slyší. Zdravý člověk si neumí zcela představit, jaká omezení pak takto zdravotně méně hendikepovaný jedinec musí v běžném životě denně překonávat. Na tyto překážky, které například způsobuje nedoslýchavost a pohledy na užívání staveb, se redakce stawebu obrátila s dotazy na člena Spolkové rady Jiřího Zmátla:

Rozšířená kategorie bezbariérové stavby je svojí potřebností nyní asi nejvíce ceněnou kategorií. Pro integraci osob se zdravotním postižením v moderní společenské kultuře je potřeba bezbariérových prostor staveb to nejdůležitější. Jak vidí problematiku bezbariérových staveb lidé se sluchovým postižením?

Kategorie bezbariérové stavby se na veřejnosti hned ujala. Je vidět, že v lidech je velké sociální cítění a ochota pomoci druhým. Problematika absence sluchu nebo jeho sníženého vnímání není jednoduchá. Velká hlučnost například některým způsobuje dezorientaci. U nedoslýchavého nejde o to, že by nic neslyšel, ale o to, že řeč slyší jako zvuk bez rozlišení některých slov, zvláště když mluví více osob najednou. Představte si plnou čekárnu, kde někteří se spolu baví a v tom se otevřou dveře a někdo je vyvolán. Zde by se nedoslýchavému hodila spíše digitální tabule se jmény v pořadí.

Záštitu nad 16. ročníkem prestižních ocenění letos převzal hejtman Kraje Vysočina a patronkami cen jsou paní prezidentová a paní premiérová. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni ve velkém sále atomového hotelu. Kdo bude na březnovém předávání cen reprezentovat organizační výbor?

Delegace by měla být sestavena ze tří představitelů direktoriátu soutěže. Dva muži a jedna žena už byli u organizátorů akreditováni. Nyní se připravuje virtuální prezentace, která bude na místě promítána. Nepůjde ani o ukázku oceněných staveb, ale o náhled do jednotlivých kroků celé procedury udílení výročních cen STAVBA ROKU střední Čechy.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je hlavním organizátorem udělování prestižních cen a mimo jiné také motorem příslušného Vládního výboru. Před rokem 2002 zde působily rádoby postsocialistické organizace, které spíše přešlapovaly na místě než aby se řádně staraly o potřeby osob se zdravotním postižením. Jak nyní vnímá Národní radu veřejnost?

Velmi dobře, neboť poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství, jehož cílem je řešení nepříznivé sociální situace, do které se lidé mohou dostat v důsledku neznalostí svých práv a povinností.

Jakým způsobem dosahuje výše uvedeného účelu?

Za tímto účelem provozuje celostátní síť odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením. Dále vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkování služeb za účelem získání pracovního uplatnění.

Udělování výročních cen bezbariérovým stavbám má svoji tradici. Která stavební díla Vás zaujala v minulých ročnících?

V minulém ročníku je dobře bezbariérově řešeno Nákupní centrum Stará plynárna a v tom předchozím mě zaujala nová Hasičská stanice v Čáslavi. Obě budovy jsou uživatelsky dobře navrženy a především výtečně realizovány. Také letošní ročník má více jak dvě desítky navržených děl a tak se mohu těšit na únorové rokování, na které mi byla přidělena místenka.

Jaký je smysl udělování stavebních cen je celkem zřejmé, ale jaký je smysl udílení cen MOSTY?

V letošním roce je cena udělována ve čtyřech kategoriích. Do letošního ročníku obdrželi organizátoři 52 návrhů na ocenění právnických a fyzických osob. Z těchto návrhů bylo 21. ledna vybráno 5 finalistů v každé kategorii. Smyslem ceny je ocenit aktivity či osobnosti, které významným způsobem zlepšují kvalitu života osob se zdravotním postižením v České republice. Každému se během života může něco nepříjemného přihodit a tak je velice dobře, že takové iniciativy v republice už zakořenily. Poděkování patří všem nezištným organizátorům.

Děkujeme pane Zmátlo za rozhovor a budeme se těšit, že za měsíc a půl vyzpovídáme některého účastníka třebíčského udílení.

Navrhování stavebních děl ukončeno

podle instrukcí direktoriátu soutěže tradičně 31. ledna ve 24:00 hodin. Nominační návrhy byly uloženy ve virtuálních krabicích do 26. února 2019, kdy proběhne rokování. Pod dikcí ředitele stavební školy se nyní provádí kategorizace.

Radim sd1824 Lávka pro pěší přes Výrovku

Lávka pro pěší Přes Výrovku v Radimi má rozpon cca 24 m. Jedná se o ocelovou konstrukci v bílé a tyrkysové barvě. Autorem návrhu je architekt Tomáš Kužel, investorem stavby je Obec Radim.