Gremiální ceremoniál

Ve čtvrtek 14. června 2012 se v památkově chráněné budově čp.249, stojící v Kolíně na nároží ulic Heverova a Komenského, uskutečnil tradiční ceremoniál u Spolkové rady akreditovaného spolku Obchodní grémim Kolín. Několik desítek vybraných účastníků se zde sešlo předat certifikáty Stavba roku 2011. Právě tato rekonstruovaná secesní vila, kolaudovaná v roce 1911, se na květnovém hlasování 33 porotců stala nejvýše oceněným stavebním dílem. Výroční certifikáty se během obřadu podepisovali přímo na pultě prodejny v přízemí a následně předávali hlavním účastníkům výstavby, které dvakrát reprezentoval Jan Dufek – jednou jako společník a jednatel obchodní firmy ASYS, která je od roku 1993 majitelem nemovitosti a podruhé jako technický dozor stavby. Certifikáty podle výzev moderujícího Aleše Zahajského slavnostně podepisovali např. člen dopravní komise Rady města Miroslav Kulhánek, předseda A.F.K. Jaroslav Němec, radní a zlatník Jan Hora, emeritní ředitel Josef Blecha, laureát Jan Bradna, předseda Komise výstavby a rozvoje města Jozef Pittel, hygienička Marta Havlíčková, člen stavební komise Rady města Petr Linart, dlouholetý člen organizačního výboru Jiří Buřič, českobrodský starosta Jakub Nekolný, vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička, člen dopravní komise Rady města Ivan Adamec, kolínský zastupitel Bohuslav Vančura nebo Dušan Zahrádka, ředitel Obchodní akademie, u jejíž zrodu Obchodní grémium stálo. Podepsané listiny střídavě předávali průmyslník Pavel Kolář a starosta města Vít Rakušan společně s ředitelem stavební školy Jindřichem Synkem, který oceněným předával pamětní zlatavou minci.

Číst dál

Ceremoniál pro vítěze dopravní stavby

Předání veřejných uznání za dílo v kategorii dopravních staveb bylo provedeno odděleným ceremoniálem. Za hlavní účastníky certifikáty z rukou obchodníka Jana Dufka, ředitele Josefa Herela, starosty Jaromíra Kašpara a ředitele Jindřicha Synka převzali:

Číst dál

Velká výroční porota

Ve středu 2. května se ve východním křídle zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo zasedání velké výroční poroty Stavba roku, organizovaném Obchodním grémiem Kolín, Městem Kolín a Střední odbornou školou stavební v Kolíně. Po oficiálním zahájení zasedání Alešem Zahajským vystoupili krajský zastupitel Josef Polák a jednatelka AVE Věra Suchomelová. Porotci vybírali ze 14 nominovaných stavebních děl, realizovaných na území Kolína a jeho přilehlém okolí v loňském roce. Velká výroční porota byla složena z odborných pedagogů, starostů okolních obcí, referentů stavebního úřadu a představitelů široké veřejnosti. Hlasování řídil triumvirát složený z gremiálního prezidenta, starosty města a ředitele školy.

Číst dál

Nominace

Ve středu 14. dubna se v zasedací síni východního křídla zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo jednání organizačního výboru Stavba roku 2011. Hlavním bodem procedury udílení výročních cen bylo zařazení navržených stavebních děl do kategorií. K jednotlivým stavbám se z hlediska případného správního deliktu během výstavby vyjadřoval vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička. Nejprve byl vyřazen nemocniční systém parkovacích automatů, neboť toto dílo nesplňuje kritéria organizátorů jako klasické stavby. Naproti tomu silniční přeložka z ulice Polepské byla na návrh předsedy městské stavební komise Jozefa Pittela logicky sloučena s u ní postavenou protihlukovou stěnou. Během jednání byly některé navržené i nenavržené stavby a jejich provedení diskutováno. Největší čas účastníci věnovali křižovatce na Kořenice a Polepy, která měla být podle Václava Kmocha z gremiálního prezídia provedena jako okružní. Možná i z tohoto důvodu nebyla tato dopravní stavba ani navržena.

Číst dál