Výroční stavební obřad na Kaňku

Hlavní dveře do oceněné rozhledny z kyklopského zdiva na Kaňku otevřela rituálním klíčem Měšťanského spolku vlastníků budov gestorka Marie Matyášová, která pak klíč vložila do knižní kazety místopředsedkyně Jany Zahajské. Většina účastníků pak vyšla nahoru po svých a oželela tak moderní kabinu výtahu. Výroční certifikáty STAVBA ROKU podepisovaly tentokrát tyto certifikační autority: za Kutnhorsko porotce Jiří Klečák, laureátka Jarmila Pavlíčková, dopravní expert Miroslav Kulhánek, ekonomka Veronika Svobodová, inspektor Jiří Hnilička, podnikatel Petr Linart, spotrovec Josef Málek a spolkový předseda Aleš Zahajský.
Číst dál

Generální stavební obřad

V úterý 10. června 2014 uspořádal organizační výbor STAVBA ROKU v Kolíně generální stavební obřad. Ceremoniál pro všechny kategorie uváděl spolkový předseda Aleš Zahajský a uskutečnil se ve sportovní hale stavební školy v zálabském lesoparku Borky. Výroční certifikáty představili gestoři Marie Matyášová, Miroslav Kulhánek, Eva Rathousová a Petr Linart. Po podepsání významnými regionálními představiteli Nymburska, Kutnohorska a Kolínska, což je jádro spádového území krajské Odborné stavební školy s učilištěm v Kolíně, předávali prestižní listiny ředitel Jindřich Synek, obchodník Jan Dufek a průmyslník Pavel Kolář.
Číst dál

Hlavní cena

Hlavní cenu obdržela nová výrobna STACHEMA v Červených Pečkách.

V loňském roce otevřela společnost STACHEMA CZ s.r.o. nový výrobní závod na produkci suchých maltových směsí v Červených Pečkách u Kolína. Stavba závodu měla bouřlivý vývoj spojený především s protesty obyvatel okolních obcí. Byla realizována v období hospodářské krize a přesto se podařilo ji nejen úspěšně profinancovat, ale i uvést v reálný život. Postoj řady spoluobčanů se také výrazně změnil v okamžiku, kdy pochopili, že STACHEMA CZ s.r.o. to s bezpečnou a ekologickou výrobou myslí skutečně vážně, že se jedná o významnou kolínskou firmu, která staví do popředí nejen kvalitu své produkce a spokojenost svých zákazníků a zaměstnanců, ale i spolupráci s obcemi a městy, kde působí. Ocenění Stavba roku 2013 převzal její jednatel, pan Radim Novák.

Číst dál

Stavba Kutnohorska

Výroční cenu v kategorii Stavba Kutbohorska získala nová budova rozhledny „Havířská bouda“ na Kaňku. Kromě impozantního výhledu na celé Kutnohorsko, nabízí rozhledna i kavárnu s restaurací.

Stavba Nymburska

Most v Libici nad Cidlinou

Výroční cenu v kategorii Stavba Nymburska získal most přes řeku v Libici nad Cidlinou.

Dopravní stavba Kolínska

V kategorii dopravních staveb Kolínska získala výroční cenu křižovatka na státní silnici s odbočovacími pruhy pro Starý Kolín resp. Libenice.