Kolín sd1802 rekonstrukce Restaurace Na Sídlišti 1962

Populární restaurace se po půl století své existence dočkala zcela nového vzhledu. Původně jednolitý celek dostal novou tvář s několika oddělenými prostorami. Možná to byl příspěvek ke 100. výročí republiky, neboť právě zde se diskutovala aktuální témata doby.

Kostomlaty sd1801 výstavba nové ulice pro 26 rd

Novostavba na „zelené louce“ byla realizována na okraji intravilánu a bude sloužit pro skupinu rodinných domů. Jsou zde umístěna parkovací stání včetně vyhrazených stání pro vozíčkáře. Křižovatky jsou řešeny pomocí průjezdných okružních stylů. Komunikace je pro smíšený provoz. Obrubníky tvoří vodící linii.

Organizační výbor na zahajovacím zasedání

Během jednání byli gestoři vyzváni k dřívějšímu ukončení navrhování stavebních děl, aby některá mohla být včas nominována do dalších soutěží s příslušnými náležitostmi, tak jak je dohodnuto s vedoucím oddělení kultury Tomášem Procházkou. Ředitelka Barbora Suchá přítomné seznámila s procedurou rozšíření kategorie bezbariérové na zbývající území republiky. Gremiální viceprezident Jan Dufek informoval o návaznosti procedury na soutěž Středočeského kraje a prohlubování vzájemné spolupráce s Krajským úřadem. Představitel organizačního výboru Aleš Zahajský oznámil účastníkům, že direktoriát veřejnoprávní soutěže vyslal do celostátní poroty Stavba roku k rukám architekta Jana Fibigera osvědčenou trojici našich zástupců.

Navržená stavební díla přibývají

Přes gestory přicházejí direktoriátu soutěže první letošní realizace. A s nimi i řada otázek. Na dotaz veřejnosti odpovídá Aleš Zahajský jako představitel organizačního výboru: „Stavby na území hlavního města patří do středních Čech, neboť je tento fakt zřejmý z běžného pohledu na mapu republiky při respektování odlišnosti s územím Středočeského kraje.“ Z toho vyplývá, že jednou by se mezi nominovanými stavebními díly mohla objevit zdařilá rekonstrukce Karlova mostu přes Vltavu viz kresba Lindy.