Direktoriát jednal v kapli

V úterý 2. dubna 2019 zasedal direktoriát soutěže STAVBA ROKU střední Čechy naposledy před hlasováním velké výroční poroty. A poprvé se jednání, které řídil gremiální viceprezident Jan Dufek (na obrázku ve stoje), konalo v Oblastní nemocnici. Nikoliv na lůžkovém oddělení, ale v zasedací místnosti na ředitelství, která původně sloužila jako nemocniční kaple. K prestižnímu zasedání byli přizváni představitelé gestorů a porotců. Během zasedání byla podána zpráva o propagační cestě oceněné delegace organizačního výboru k rozšířené kategorii bezbariérové stavby, byly schváleny hlasovací lístky, sčítací urna a program dubnového zasedání velké výroční poroty. Protože se letos v souvislosti se zvětšující prestiží veřejnoprávní soutěže očekává rekordní účast pozvaných porotců, přesune se hlasování z původně určené velké učebny do nově zrekonstruované školní jídelny, která je pro konferenční účely vybavena příslušnou přenosovou technikou. S významnými připomínkami vystoupili Petr Linart, Renata Krutská, Josef Jehlička a Miroslav Kulhánek. Právě největší nemocnice ve Středolabí v minulosti už výroční certifikát převzala. Bylo to zásluhou úspěšné realizace dětského pavilonu v roce 2012 (na obrázku níže). A určitě to je zásluhou ředitele Petra Chudomela (na obrázku v lékařském), který toto moderní zdravotnické zařízení poslední dekádu řídí. Jeho proslov na jednání vyvolal velký potlesk a stisky rukou od všech účastníků. Dobře vybavená a fungující nemocnice je v regionu veřejností vnímána jako velká devíza.

Historie nemocnice je zásluhou Pavla Hoffmanna (zástupce ředitele pro zdravotní péči) zpracována na webu https://www.nemocnicekolin.cz/historie-nemocnice/d-1011/p1=1016