Direktoriát situaci monitoruje

Vyhlášený termín zasedání velké výroční poroty se pomalu blíží a situace ve věci koronaviru se denně mění. Direktoriátu nezbývá než čekat na postupné kroky vlády a sledovat vyhlášená omezení pohybu a pobytu osob. Jediná žena v  direktoriátu soutěže Barbora Suchá (na obrázku vlevo) redakci stawebu sdělila, že letos už asi nebude možné nominované stavby osobně porotci před hlasováním prohlédnout. Také např. kolaudační prohlídky staveb jsou dotčenými orgány pozastaveny. Jí řízená obecně prospěšná organizace, činná s gescí Ministerstva pro místní rozvoj ve svěřené oblasti prováděcí vyhlášky stavebního zákona, má od pondělí do odvolání zrušen provoz konzultačních středisek, zrušeny byly osobní kontrolní prohlídky staveb, osobní konzultace mimo středisko i osobní předávání a přebírání projektové dokumentace a celostátně vydávaných stanovisek.