Direktoriát vyhlásil další ročník soutěže

Navrhování stavebních děl se tradičně neobejde bez řady středočeských gestorů, mezi kterými letos nechybí všeobecně uznávaný stavební odborník Karel Pánek (na snímku uprostřed podepisuje výroční certifikát přímo u oceněné stavby). Právě tento stavební inženýr odpověděl gremiální redakci před lednovým ukončením navrhováním na několik otázek:

Karel Pánek podepisuje certifikát STAVBA ROKU

Říká se o Vás, že jste komplexně zkušený stavař. Na jakých stavebních postech jste po absolvování stavební školy ve svém životě působil?

Ve své čtyřicetileté praxi jsem převážně působil ve výrobě, na realizaci staveb. Začínal jsem jako mistr a postupně prošel všemi pozicemi až po ředitele stavební společnosti. Působil jsem rovněž jako developer či zástupce stavebníka (TDS), pracoval jsem i čtyři roky na vedoucí funkci ve státní správě. Podílel jsem se na realizaci staveb bytových, občanských i průmyslových různé složitosti.

Vysokou školu jsem absolvoval při zaměstnání na fakultě Pozemní stavby ČVUT v Praze. Následně jsem se stal držitelem řady certifikátů, z nichž nejvýznamnější jsou Autorizovaný inspektor, Autorizovaný inženýr a Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi. Příslušné certifikáty mám i pro výkon státní správy.

Jak dlouho působíte ve funkci autorizovaného inspektora a jaké území středních Čech je Vám v této pozici „blízké“?

Přesná odpověď s vyčíslením časových úspor je složitá. Je to prostě případ od případu a především na to má rozhodující vliv kvalita a výkon příslušného stavebního úřadu. Legislativa ve stavebnictví je dlouhodobě pokrucována bohužel v neprospěch stavebníka a v dohledné době nevidím zlepšení. Při včasné konzultaci a spolupráci s Autorizovaným inspektorem k časovým úsporám dochází a v řadě případů výrazným.

Které druhy staveb může autorizovaný inspektor povolovat?

Pomocí služby Autorizovaného inspektora se řeší stavby již umístěné, především stavby pozemní s připojením na sítě a komunikace. Autorizovaný inspektor řeší stavby především ze své specializace, případně i za pomoci jiného specialisty. Z jeho činnosti jsou vyjmuty stavby vodohospodářské a speciální.