Dopravní stavba Kolínska

V kategorii dopravních staveb Kolínska získala výroční cenu křižovatka na státní silnici s odbočovacími pruhy pro Starý Kolín resp. Libenice.