Generální obřad v plném lesku

 

Vrcholnou událostí každého ročníku bývá pro stavební komunitu generální obřad. Letos se uskutečnil 3. května 2018 poprvé v Obchodních tiskárnách Kolín. Úvodní slovo obřadu v zaplněné nové síni pavilonu tiskáren měl generální ředitel akciové společnosti OTK GROUP Pavel Klimuškin (na snímku níže).

Prosperující podnik patří od 19. století mezi největší továrny ve Středolabí. Proto nemůže nikoho udivit, že OTK má samostatné heslo v městské encyklopedii. U příležitosti konání tohoto prestižního ceremoniálu přinesla na pódium soupravu knižních dílů všeobecné encyklopedie KOLÍNSKÉ POJMY místopředsedkyně redakční rady Jana Zahajská, která je z pověření předsedy představenstva tiskáren Pavla Sehnala předala generálnímu řediteli. K předání nového dílu městské encyklopedie byl použit nový týdeník redakce Kolínského deníku. Jeho prostřednictvím, jehož několik vydání v rukou třímala novinářka Jana Martinková, byl vybrán ten, který měl v týdeníku interview s největším ohlasem. A nebyl jím nikdo jiný než úřadující laureát, okresní porodník Jiří Dvořák, který řediteli Klimuškinovi za velkého potlesku zároveň pogratuloval.

Po úvodní fázi následovalo podepisování výročních certifikátů vybranými personami mající stavební zkušenosti v širokém záběru uživatelů dnešního stavitelství. První podpis poskytl ředitel stavební školy Jindřich Synek, který se velkou měrou zasloužil o hladký průběh celého ročníku. Mezi vážené podepisující osobnosti se poprvé na generálním obřadu zapsal např. soudní znalec Bohuslav Špinka nebo starostka Jitka Vokolková. Mladá Boleslav na kontrasignaci vyslala vedoucího úseku na magistrátním odboru výstavby Jana Krištofiaka a Pardubice na prestižní akci reprezentovala vedoucí obchodnice Vlastimila Martínková. Další ctěné podpisy připojil analytik Zdeněk Kučera, starosta Bohuslav Machůrka, podnikatel Petr Adámek a v neposlední řadě dvojice hygieniček Michaela PajerováKamila Dlouhá, která výtečně nahradila dlouholetou kolegyni doktorku Martu Havlíčkovou z někdejšího OHESu.

Hlavním hřebem obřadu bylo předávání podepsaných výročních certifikátů zástupcům oceněných stavebních děl. Poprvé se na generálním obřadu představila architektonicky čistá maketa vodárenské věže rozhlížející se z Kolína na celé Středolabí, kterou na pódium přinesl dopravní expert Miroslav Kulhánek. Přebírající byli moderujícím spolkovým předsedou Alešem Zahajským vyzváni, aby prostřednictvím makety naznačili, jak velké úsilí museli při výstavbě předmětného díla vyvinout.

Prestižní certifikáty na pódium přinesli postupně gestoři organizačního výboru Marie Matyášová, Karel Pánek, Josef Pavlíček, Renata Krutská a Jan Kopáček, kteří po vyřčení označení stavby listiny předávali do povolaných rukou hlavním aktérů výstavby oceněných děl.

K závěrečnému proslovu byl pozván čestný prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr a o závěrečné poděkování si řekl uznávaný laureát Petr Adámek, jehož ctěné jméno je od roku 2003 navždy vyryto do odlité gravírdesky komory.