Generální obřad Stavba roku 2014

Atrium kolínské stavební školy dobře posloužilo členům organizačního výboru Stavba roku Střední Čechy při vyvrcholení roční procedury.Generálního stavebního obřadu se zúčastnili také představitelé občanské společnosti, odborní pedagogové i studenti školy.

Výroční certifikáty 8K, 13F, 25D, 28P, 15N a 44R čestnými podpisy opatřili gremiální viceprezident Jan Dufek, ředitelka obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí Barbora Suchá, náměstek krajského hejtmana Marek Semerád, člen předsednictva Spolkové rady Jaroslav Kupr, ředitel školy Jindřich Synek, gestoři Josef Pavlíček, Petr Linart, Miroslav Kulhánek, Marie Matyášová, Jiří Hnilička, hygienička Marta Havlíčková a kadeřnice Romana Nováková za živnostníky.