Generální stavební obřad bude v červnu

Direktorium veřejnoprávní soutěže stanovilo termín reprezentačního setkání na pravé poledne v úterý 25.6.2019 a organizační výbor rozeslal významným osobnostem pozvánky. Opětovně bude do ceremoniálu zakomponována symbolická vodárenská rozhledna. Na snímku z loňského obřadu je vidno, že se na pódium dostali i malé naděje středočeského stavitelství příštích generací.

Organizační výbor očekává, že generální stavební obřad bude vrcholnou událostí celého ročníku s adekvátní účastí významných person, nevyjímajíc reprezentanty parlamentu, ministerstva, kraje či slovutné nadace.

Název generální je odvozen od označování hlavních aktérů, kterým se výroční certifikáty předávají – generální dodavatel. generální projektant….. A také aby se ceremoniál, kde jsou zváni všichni oceňovaní najednou, odlišil od stavebních obřadů konaných přímo na oceňovaných stavbách. Letos se akce koná v proskleném školním atriu.