Gestorské návrhy

letos dokončených stavebních děl od většiny gestorů organizačního výboru již byly doručeny a nyní se zpracovávají. Direktoriát soutěže očekává uživatelskou i architektonickou pestrost navržených staveb.