Hlavní cena

Hlavní cenu obdržela nová výrobna STACHEMA v Červených Pečkách.

V loňském roce otevřela společnost STACHEMA CZ s.r.o. nový výrobní závod na produkci suchých maltových směsí v Červených Pečkách u Kolína. Stavba závodu měla bouřlivý vývoj spojený především s protesty obyvatel okolních obcí. Byla realizována v období hospodářské krize a přesto se podařilo ji nejen úspěšně profinancovat, ale i uvést v reálný život. Postoj řady spoluobčanů se také výrazně změnil v okamžiku, kdy pochopili, že STACHEMA CZ s.r.o. to s bezpečnou a ekologickou výrobou myslí skutečně vážně, že se jedná o významnou kolínskou firmu, která staví do popředí nejen kvalitu své produkce a spokojenost svých zákazníků a zaměstnanců, ale i spolupráci s obcemi a městy, kde působí. Ocenění Stavba roku 2013 převzal její jednatel, pan Radim Novák.