Jeden ročník skončil, další hned začal

Aleš Zahajský, představitel organizačního výboru, oznamuje, že direktoriát soutěže vyzývá veřejnost k podání podnětů gestorům na nominační návrhy povedených stavebních děl, dokončených v letošním roce.

Realizace staveb je náročná činnost na které se podílí mnoho lidí. Jenom někteří z nich budou moci na generálním obřadu vysoko zvednout zlatavou maketu stoleté středolabské věže.