KLÁRA DOSTÁLOVÁ: …. a hlavně všem hodně, hodně zdraví v novém roce

Organizační výbor soutěže chtěl nový kalendářní rok zahájit tím, že dá novoroční slovo výrazné personě. Proto se redakce stawebu obrátila na věcně nejčastěji jmenovanou ministryni české vlády, která má na letošek velice těžký cíl – prosadit schválení nového stavebního zákona, aby se v této záležitosti pro naši proceduru STAVBA ROKU vyjádřila, neboť konečně má stavební komunita na ministerském křesle někoho, kdo se nebojí s veřejností často a přímo komunikovat. Doprovodné foto jsme si vypůjčili z její novoroční zdravice, odkud jsme do titulku přenesli závěrečná slova.

„Nový stavební zákon přináší mnoho změn zejména v procesech, hmotném stavebním právu, v soudním přezkumu, digitalizaci a integraci dotčených orgánů. Od ledna budu na sociálních sítích i webu MMR detailně informovat o všech navržených změnách. Co obsahují jednotlivé paragrafy nového zákona se můžete už nyní podívat na stránce:“

https://www.mmr.cz/getmedia/f7c0609f-1e55-440b-bb5f-d185c3153c73/Rekodifikace-brozura.pdf.aspx?ext=.pdf&fbclid=IwAR3n7lk-LL3g1OjHSn_U3u2daEKskZZdGnXopEyzyxAgcQQrNCZ-uPxzaHI

V roce 2017 byla Klára Dostálová zvolena do Poslanecké sněmovny ČR, v prosinci se stala ministryní pro místní rozvoj. Na Ministerstvu pro místní rozvoj působila od roku 2014 nejprve jako náměstkyně pro evropské programy a následně jako náměstkyně v sekci regionálního rozvoje.