Kolín sd1805 Nový autobusový terminál (rekonstrukce)

Rozsáhlá rekonstrukce kolínského autobusového terminálu přinesla zlepšení a zjednodušení dopravní obslužnosti pro občany. Rozsah prací byl rozdělen na několik úseků z důvodu stálé vytíženosti autobusovými spoji. Kromě zastřešených autobusových stání prošly rekonstrukcí i plochy pro běžnou komunikaci osob a vozidel, doplněna byla také zeleň.