Kontakty

 

Podněty s návrhem stavby do soutěže směřujte na jednotlivé gestory organizačního výboru:

gestor E-mail portrét
neobsazený post
Jiří Hnilička in memoriam
Jiří Otta j.otta@email.cz
Linda Zahajská lindathezahajska@gmail.com
Marie Matyášová matyasovamarie@seznam.cz Marie Matyášová
Miroslav Kulhánek gobo.light@centrum.cz Miroslav Kulhánek
Josef Pavlíček pavlicek@cbox.cz Josef Pavlíček
Eva Rathousová eva.rathousova@email.cz Eva Rathousová
Petr Linart info@lin-art.cz Petr Linart
Renata Krutská renata.krutska@sck.izscr.cz Renata Krutská
Karel Pánek karel.panek@stavebni.eu Karel Pánek
Milan Kolek kolek@ss-stavebnikolin.cz Milan Kolek
Andriy Kobyshchan zadiak@email.cz Andriy Kobyshchan
Jan Kopáček j.kopacek@centrum.cz Jan Kopáček

S dotazy se obracejte na představitele výboru:

Aleš Zahajský

Na celostátní a krajské úrovni navazujeme na další stupně soutěžení stavebních děl.