Kontakty

Podněty s návrhem stavby do soutěže směrujte na jednotlivé gesotry níže.

Direktoriát/gestor E-mail
Jan Dufek jan.dufek@asys.cz Jan Dufek
Pavel Kolář pavel.kolar@kov.cz Pavel Kolář
Barbora Suchá ops-reditel@nipi.cz Barbora Suchá
Jindřich Synek synek@ss-stavebnikolin.cz Jindřich Synek
Marie Matyášová matyasovamarie@seznam.cz Marie Matyášová
Miroslav Kulhánek gobo.light@centrum.cz Miroslav Kulhánek
Michaela Kuželová kuzelova@atelier322.cz Michaela Kuželová
Josef Pavlíček pavlicek@cbox.cz Josef Pavlíček
Eva Rathousová eva.rathousova@email.cz Eva Rathousová
Petr Linart info@lin-art.cz Petr Linart
Renata Krutská renata.krutska@sck.izscr.cz Renata Krutská
Karel Pánek karel.panek@stavebni.eu Karel Pánek
Milan Kolek kolek@ss-stavebnikolin.cz Milan Kolek
Andriy Kobyshchan zadiak@email.cz Andriy Kobyshchan
Jan Kopáček j.kopacek@centrum.cz Jan Kopáček

S dotazy ohledně podmínek soutěže Stavba roku střední Čechy se, prosíme, obracejte na níže uvedený kontakt.

Aleš Zahajský