Miroslav sd1823 Oprava a rekonstrukce polyfunkčního objektu

Dílo navržené Daliborem Resem pro investora AK DENT, s.r.o. v ulici Malinovského 345/1 v Jihomoravském kraji patří typologicky mezi stavby pro zdravotnictví.