Místenky na vrcholný obřad

Na základě hlasování velké výroční poroty byly vyhotoveny oceněným stavebním dílům certifikáty STAVBA ROKU, které se budou podepisovat příští týden. Každé stavbě bude ceremoniálně předána jedna kolektivní listina. Tento týden se rozeslaly vybraným účastníkům místenky.

OTK

Všechny kolektivní certifikáty se podepisují na generálním obřadu, který se bude konat v nových prostorách významné středoevropské firmy s dlouhou historií. Přestože tato korporace prosperuje od dob Habsburského mocnářství, generální obřad se zde bude konat poprvé. Osobní certifikáty se v dalších měsících předávají hlavním aktérům výstavby na jednotlivých stavebních obřadech. Na snímku níže předsedkyně krajské Národní rady Jiřina Vecková podepisuje v Praze výroční certifikát pro kategorii bezbariérová stavba.