Navrhování stavebních děl uzavřeno

Na rokování organizačního výboru v Kolíně byla vybrána zasedací a školící síň renomované secesní vily obchodní korporace ASYS na nároží v Heverově ulici, neboť jednání vyžaduje patřičné vybavení moderní komunikační technologií. Účastníci, využívající pozvání gremiálního viceprezidenta Jana Dufka, musí 32 navržených staveb zařadit do kategorií:

  • pozemní stavitelství
  • dopravní stavitelství
  • středočeské stavitelství
  • bezbariérové stavitelství

Zařazená stavební díla se tak stanou nominovaná na udělení výročních cen Stavba roku střední Čechy. Nezařazená díla budou de facto vyřazena. Přesto jejím stavebníkům, autorům a zhotovitelům patří veřejné uznání, stejně jako gestorům organizačního výboru, jejichž práce je průběžně celoroční.