O nejdynamičtěji se rozvíjejícím městě v republice

Středočeské město Milovice prochází již několik let bouřlivým rozvojem. Levné bydlení, velmi dobré dopravní spojení s Prahou, rozvíjející se občanská vybavenost, krásná příroda, divoké koně, pratuři i zubři, zábavně-naučný park Mirakulum. Tak lze ve stručnosti charakterizovat současné Milovice. Nejen o tomto bývalém vojenském městě jsme si povídali v Milovicích v útulné poslanecké kanceláři s poslancem Parlamentu ČR a zastupitelem města Milovice Ing. Milanem Pourem.

Město Milovice, kde jste v letech 2015-2018 působil jako starosta, a v současném volebním období jste zastupitelem, prochází významným rozvojem. Je to město, které se teprve vytváří. Jak byste pane Poure Vaše město nyní charakterizoval?

Město Milovice má obrovský potenciál rozvoje. Až svým vstupem do komunální politiky ve funkci starosty jsem si uvědomil v plné míře, o jak ceněnou a strategickou lokalitu v naší vlasti jde. Po odchodu sovětské armády v roce 1991 měli Milovice pouze 1200 obyvatel. V současné době žije v Milovicích již více než 14 tisíc obyvatel. Je patrné, že Milovice jsou jednak nejdynamičtěji se rozvíjející městem v ČR a zároveň městem s nejnižším průměrným věkem občanů (nyní 35 let). O Milovice mají zájem také investoři, developeři a další podnikatelé, kteří mají zajímavé projekty vstřícné potřebám města. Bohužel jsem se setkal i s projekty, kde podnikatelé v minulosti přecenili své finanční možnosti.

Nemá město stále nálepku vojenského města?

Nálepka vojenského výcvikového prostoru Milovice je již dávno minulostí. Je pravdou, že první kasárny v Milovicích již stavěla rakousko-uherská armáda. Potom se tu vystřídalo několik armád a v 80. letech minulého století zde údajně pobývalo kolem 100 tisíc sovětských vojáků a civilistů. Po odchodu sovětské armády počátkem devadesátých let tu došlo k bezkoncepčnímu prodeji budov prostřednictvím státní organizace Privum. S následky tohoto prodeje se město vyrovnává do současné doby. V posledních letech oblíbenost investic i levného bydlení v zeleni kousek od Prahy s výborným vlakovým spojením nabývá na intenzitě.

Vysoký nárůst obyvatel představuje zvýšené požadavky na občanskou vybavenost. Jak se s tím město vyrovnává?

Samozřejmě s ohledem na pokračující nárůst počtu narozených dětí vedení města pamatovalo kromě zajištění kapacity mateřských školek a i na dostatečnou kapacitu základních škol. Milovice mají 4 mateřské školky a 2 základní školy. Základní škola Juventa, která prošla rozsáhlou přestavbou, patří s kapacitou 1500 žáků mezi největší a nejmodernější základní školy v ČR.

Přípravné práce byly zahájeny v roce 2009 za starosty Milana Krause. Stavební práce začaly v roce 2012 za starosty Lukáše Pilce a za mého působení se realizovala III. a IV.etapa této největší investice v novodobé historii Milovic. Podařilo se tak stabilizovat základní školství ve městě. Navíc tento komplex budov se sportovním areálem ZŠ Juventa získal v roce 2017 druhé místo v soutěži STAVBA ROKU střední Čechy a také v soutěži Středočeského kraje v roce 2017 obdržel zvláštní cenu poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje veřejné občanské vybavenosti obce a za náročnou koordinaci přípravy realizace stavby s provozem školy.

Ale ještě jedno ocenění Milovice získaly. O jaký projekt se jednalo?

S nárůstem počtu dětí rostou požadavky na budování nových hřišť a objektů pro volnočasové aktivity. Za mého působení ve funkci starosty bylo postaveno několik dětských hřišť, z nichž velkým lákadlem nejen pro rodiny s dětmi se stal RELAX PARK Mladá v ulici Slepá o výměře 1,4 hektaru. Toto hřiště zvítězilo v soutěži Komunální projekt roku 2018 v sekci Děti a rodiče. Poprvé jsme se zúčastnili jako město soutěže o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy a vyhráli!

Ještě však nesmím opomenout další důležité projekty z volnočasových aktivit důležitých pro rozvoj dětí. V roce 2015 jsme pro děti v Milovicích otevřeli pobočku Základní umělecké školy F. A. Šporka. Prostory bývalé pobočky základní školy byly stavebně upraveny tak, aby vyhovovaly výuce hudebního, výtvarného i tanečního oboru. V říjnu 2018 jsme přestěhovali ZUŠ do objektu v Komenského ulici z důvodu rekonstrukce budovy na víceúčelový kulturní dům. Rovněž jsme provedli procedurální kroky k tomu, aby se milovická ZUŠ od září 2019 osamostatnila.

Dále město nechalo v roce 2017 zhotovit projekt na rekonstrukci bývalého Domu důstojníků v sousedství radnice. Cílem této rekonstrukce je vybudování víceúčelového kulturního domu, který bude zahrnovat divadlo, kino, prostory pro výstavy, prostory pro setkávání občanů, mládeže a dětí i pořádání společenských a kulturních akcí. Rekonstrukce budovy již byla počátkem roku 2019 zahájena a potrvá asi 2 roky.

Infrastruktura je srdcem každého města. Jak město řeší tuto problematiku?

Rozvinutá infrastruktura je důležitá pro komfortní život občanů města. A platí toto tvrzení samozřejmě i pro Milovice. Jak se město výrazně rozrůstá, je potřeba stále budovat nová parkoviště, chodníky, komunikace, osvětlení. S těmito potřebami se potýká i bude potýkat každé vedení milovické radnice. A tak nezbývá než každý rok stavět či provádět rekonstrukci chodníků, komunikací, osvětlení, autobusových zastávek. V roce 2018 bylo např. částečně i z dotačních peněz vybudováno nové parkoviště P+R u nádraží. Schválením řady strategických dokumentů jako jsou např. nový Územní plán města, Strategický plán rozvoje města, Rozvojová studie centra města a řada dalších, město umožnilo další přísun dotací a investic do infrastruktury Milovic i pro další volební období.

Pracovní příležitosti v místě bydliště jsou ideální volbou. Milovice však leží kousek od Prahy. Je to pro občany Milovic výhoda?

Blízkost Milovic od Prahy a také Mladé Boleslavi je pro občany Milovic velká výhoda i díky velmi dobrému dopravnímu spojení. Milovice se postupně během 3 let zcela začlenily do pražské integrované dopravy. Většina občanů totiž jezdí za prací převážně do Prahy a část i do Mladé Boleslavi. Město Milovice však v minulých letech výrazně podpořilo zaměstnanost místních obyvatel, když umožnilo v průmyslové zóně Topolová výstavbu výrobní haly Merhautova pekařství, výstavbu tiskárny Triangl a.s. a COPY Centrum Praha s.r.o., rozšíření  výrobní haly pro komponenty pro automobilový průmysl AAS Automotive s.r.o., a dalších podnikatelských projektů. Je třeba také nezapomenout na ZŠ Juventa, která se stala se 100 zaměstnanci druhým největším zaměstnavatelem v Milovicích po firmě BENET.

Na jaké aktivity byste nalákal turistu do Milovic?

Z Milovic se stává postupně i město turistům zaslíbené. Jednou z velkých turistických atrakcí pro rodiny s dětmi je zábavně-naučný park Mirakulum, který vznikl revitalizací bývalého vojenského výcvikového prostoru. V parku návštěvníci najdou zóny určené pro hru, relaxaci i občerstvení. Rodiny s dětmi ocení na 10 ha stovky metrů podzemních chodeb, kilometry lanových stezek, obří přírodní bludiště nebo originální Vodní svět a kontaktní a lesní zoo. Atraktivitu Parku Mirakulum ještě zvyšuje sousední Tankodrom.  Oba areály propojuje úzkorozchodná železnice, po které návštěvníky vozí historické lokomotivy. Není náhoda, že park Mirakulum získal i mnoho ocenění.

Další atrakcí jsou divoké koně, pratuři a zubři. Ve spolupráci města a obecně prospěšné společnosti Česká krajina lze v Milovicích vidět ve volné přírodě divoké koně, pratury a v katastru Benátek nad Jizerou i zubry. V tomto projektu se spojily dva aspekty, jednak agroturistický, protože se lokalita stala oblíbeným cílem turistů. V roce 2016 se proto umístily u ohrady 2 vyhlídkové věže. Dále pak ochranný aspekt, kdy bude zachován unikátní stepní biotop. Velcí kopytníci totiž spásáním travin pomáhají zachovávat vzácné přírodní druhy, například vzácné rostliny a živočichy. Ale jsou tu spousty dalších přírodních lokalit. Rovněž Tůně Josefov nabízejí zajímavou podívanou.

Jak to vnímám, tak o Milovicích je možné si s Vámi povídat delší dobu. Obraťme však list. Na konci roku 2017 jste se stal poslancem Parlamentu ČR. O co mohou zkušenosti starosty obohatit poslance?

Snažím se do poslanecké sněmovny přinést selský rozum, protože z mého pohledu je parlamentní politika zcela jiná než ta komunální. A samozřejmě zkušenosti z komunální politiky můžu využít např. při jednání ve výborech, kde působím. Konkrétně jde o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kontrolní výbor. Připravuji několik pozměňovacích návrhů. Jsem i spolupodepsán u několika návrhů zákonů. Tak uvidím, zda se mi podaří dobré úmysly prosadit i politicky.  Jako poslanec se rovněž setkávám s množstvím zajímavých inspirativních lidí.

Kde Vás občan může kontaktovat?

Nejčastěji se nyní nacházím v Praze při jednání Parlamentu, výborů, ale i při setkáních s pracovníky různých institucí a občany v poslanecké kanceláři ve Sněmovní 1. Rovněž pravidelně každé pondělí od 13 do 16 hodin se setkávám s občany Milovic a Středočeského kraje v mé poslanecké kanceláři ve Slepé 786. Jezdím také na pozvání do regionů. Občané mně mohou kontaktovat přímo mailem nebo telefonicky přes mé asistenty. Kontakty jsou uvedeny na webu poslanecké sněmovny nebo na mém osobním webu www.milanpour.cz

Čemu se věnujete ve volném čase?

Tak volného času příliš nemám. Pokud se nějaký volný čas najde, věnuji ho zejména rodině, zvelebování zahrádky či kulinaření. Rád totiž vařím, zejména pro mé příbuzné a přátele. V minulém roce jsem dokonce vydal kuchařku „Vaříme se starostou“, kde jsem kromě receptů umožnil čtenáři nahlédnout i do milovické komunální kuchyně. Také jsem se letos podílel jako spoluautor na knize „Regiony budoucnosti“, která vyjde na podzim letošního roku.

Děkujeme Vám za rozhovor, který nastartuje ve středních Čechách proceduru tradiční veřejnoprávní soutěže.