Nominace do kategorie dopravní stavby

sd1704 Kolín – Revitalizace teras za kulturákem
sd1708 Sendražice – Výstavba komunikace ul. V Zahradách a Nakopečku
sd1710 Kolín – hřiště mezi ulicemi Benešova x Rimavské Soboty
sd1714 Kolín – Parkoviště u hlavního nádraží (novostavba)
sd1720 Kolín – rekonstrukce ulice Ovčárecká