Nominace

Ve středu 14. dubna se v zasedací síni východního křídla zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo jednání organizačního výboru Stavba roku 2011. Hlavním bodem procedury udílení výročních cen bylo zařazení navržených stavebních děl do kategorií. K jednotlivým stavbám se z hlediska případného správního deliktu během výstavby vyjadřoval vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička. Nejprve byl vyřazen nemocniční systém parkovacích automatů, neboť toto dílo nesplňuje kritéria organizátorů jako klasické stavby. Naproti tomu silniční přeložka z ulice Polepské byla na návrh předsedy městské stavební komise Jozefa Pittela logicky sloučena s u ní postavenou protihlukovou stěnou. Během jednání byly některé navržené i nenavržené stavby a jejich provedení diskutováno. Největší čas účastníci věnovali křižovatce na Kořenice a Polepy, která měla být podle Václava Kmocha z gremiálního prezídia provedena jako okružní. Možná i z tohoto důvodu nebyla tato dopravní stavba ani navržena.

Řídící triumvirát do kategorie pozemní stavby nakonec zařadil 9 staveb:

 1. pavilon chirurgických oborů v nemocnici (dostavba bloku F)
 2. zateplení a výměna oken Základní škola Masarykova
 3. řadové domy ulice Jabloňová
 4. podvinický tenisový areál
 5. zateplení a výměna oken Mateřská škola Bezručova
 6. rekonstrukce vily čp.249 ulice Heverova
 7. budova zázemí atletického stadionu
 8. bytový dům Planets ulice Roháčova
 9. oprava altánu na Kmochově ostrově

Do kategorie dopravní stavby trojice Vít Rakušan, Jindřich Synek a Pavel Kolář zařadila 5 staveb:

 1. revitalizace labského ramene u Kmochova ostrova
 2. cyklostezka u přeložky od Polepské ulice
 3. prodloužení úzkorozchodné tratě s vybudováním naučné stezky při řepařské drážce
 4. silniční mosty na obchvatu ve směru na Polepy, Hluboký důl resp. Uhlířské Janovice
 5. přeložka silnice II/125 s protihlukovou stěnou

Nominováno je tak za loňský rok celkem 14 stavebních děl, což je o 5 více než v předchozím ročníku. Představitelé kolínské Střední odborné školy stavební, Obchodního grémia Kolín a Města Kolín nyní prostřednictvim Aleše Zahajského zajistí svolání velké výroční poroty.

Jana Martinková, Kolínský deník: O kolínské Stavbě roku bude letos rozhodovat i devět starostů