Nymburk sd1803 rekonstrukce komunikací Drahelického sídliště

Provedeny byly nové chodníky a parkovací stání, která zvýší kapacitu odstavování osobních vozidel.  Byla zde provedena bezbariérová zastávka autobusové dopravy. Obnoveny byly přechody pro chodce a vybavena místa pro přecházení. Vše proběhlo za provozu.