O organizaci

Organizátoři

  • Středolabské obchodní grémium ve spolupráci se
  • Střední odbornou školou stavební s učilištěm v Kolíně
  • Středočeským krajem
  • Městem Kolín
  • Spolkovou radou Kolína
  • Obchodní akademií Kolín
  • Měšťanským spolkem vlastníků budov
  • NIPI bezbariérovým prostředím o.p.s.

Vznik soutěže

Aleš Zahajský

V roce 1994 byla v Kolíně zřízena stavební škola a byl zde otevřen první ročník zaměřený na pozemní stavitelství. Na Kolínsku byla současně spuštěna procedura udílení výroční ceny Stavba roku, na jejíž organizaci se v průběhu let podílely různé instituce. Od ročníku 2007 je hlavním organizátorem obchodní grémium a stavební škola se aktivně připojila. Výroční certifikáty pro hlavní aktéry oceněných díla jsou podepisovány ceremoniálně za přítomnosti veřejnosti. A právě na naděje kolínského stavitelství je vyvrcholení celé procedury od roku 2013 zaměřeno. Cílem organizátorů STAVBA ROKU je  ukázat všímavost a postoje veřejnosti k rozmanitosti současné výstavby cestou veřejné procedury s odkazem na české stavitelství. Současná generace má na co navázat.

Spádové území Kolína se od nepaměti nazývá jako střední Polabí nebo střední Čechy, či Středolabí. Právě přilehlé bývalé okresy zahrnují podstatnou část spádového území. A právě tato část republiky je se svým centrem v kolínské stavební škole přirozeným územím pro organizaci Stavba roku střední Čechy, která chce seznámit širokou veřejnost s úrovní současného stavitelství ve středních Čechách. Po mnohých kulturách se dochovaly významné stavby. Do staveb se dávají nemalé prostředky a úsilí. Proto je to oblast veřejností silně sledovaná. Organizační výbor, který je vyhlašovatelem, umožňuje posoudit u navržených stavebních děl kvalitu realizace staveb, stupeň stavebně technické, uživatelské a estetické úrovně. S tím se samozřejmě zviditelňuje místní stavební kultura a výsledky práce stavebníků, architektů, projektantů, dozorů, pracovníků zhotovitelů, ale v neposlední řadě také investorů.

Procedura výroční ceny

K podání nominačních podnětů na prestižní cenu jsou oprávněny všechny osoby prostřednictvím kteréhokoliv gestora. Nominace stavebních děl se odsouhlasuje na zasedání organizačnímu výboru, a protože se koná jednou za rok, nazývá se rokováním. Řízením rokování a hlasování velké výroční poroty je pověřeno direktorium soutěže. Hodnotící porota čítá několik desítek členů a každý rok je vybírána z různých profesí a představitelů veřejnosti. Případné stížnosti přijímá představitel organizačního výboru, ale proti kolektivnímu rozhodnutí orgánů soutěže se nelze odvolat. Níže čtyři snímky z těchto jednání:

Stavba roku střední ČechyStavba roku střední ČechyStavba roku střední ČechyStavba roku střední Čechy