O organizaci

Organizátoři

  • Obchodní grémium ve spolupráci se
  • Střední odbornou školou stavební s učilištěm v Kolíně
  • Středočeským krajem
  • Městem Kolín
  • Spolkovou radou Kolína
  • Obchodní akademií Kolín
  • Měšťanským spolkem vlastníků budov
  • NIPI bezbariérovým prostředím o.p.s.
  • Národní radou osob se zdravotním postižením ČR

Vysvětlení procedury

Dotazy směřujte na představitele organizačního výboru:

Aleš Zahajský       331@email.cz       603 44 77 40

Vznik soutěže

Aleš Zahajský

V roce 1994 byla v Kolíně zřízena stavební škola a byl zde otevřen první ročník zaměřený na pozemní stavitelství. Na Kolínsku byla současně spuštěna procedura udílení výroční ceny Stavba roku, na jejíž organizaci se v průběhu let podílely různé instituce. Od ročníku 2007 je hlavním organizátorem obchodní grémium a stavební škola se aktivně připojila. Výroční certifikáty pro hlavní aktéry oceněných díla jsou podepisovány ceremoniálně za přítomnosti veřejnosti. A právě na naděje kolínského stavitelství je vyvrcholení celé procedury od roku 2013 zaměřeno. Cílem organizátorů STAVBA ROKU je  ukázat všímavost a postoje veřejnosti k rozmanitosti současné výstavby cestou veřejné procedury s odkazem na české stavitelství. Současná generace má na co navázat. Po mnohých kulturách se dochovaly významné stavby. Do staveb se dávají nemalé prostředky a úsilí. Proto je to oblast veřejností silně sledovaná. Organizační výbor, který je vyhlašovatelem, umožňuje posoudit u navržených stavebních děl jejich kvalitu. S tím se samozřejmě zviditelňuje místní stavební kultura a výsledky práce stavebníků, architektů, projektantů, dozorů, pracovníků zhotovitelů, ale v neposlední řadě také investorů.

Procedura výroční ceny

K podání nominačních podnětů na prestižní cenu jsou oprávněny všechny osoby prostřednictvím kteréhokoliv gestora. Nominace stavebních děl se odsouhlasuje na zasedání organizačnímu výboru, a protože se koná jednou za rok, nazývá se rokováním. Řízením rokování a hlasování velké výroční poroty je pověřeno direktorium soutěže. Hodnotící porota čítá několik desítek členů a každý rok je vybírána z různých profesí a představitelů veřejnosti. Případné stížnosti přijímá představitel organizačního výboru, ale proti kolektivnímu rozhodnutí orgánů soutěže se nelze odvolat. Níže čtyři snímky z těchto jednání:

Stavba roku střední ČechyStavba roku střední ČechyStavba roku střední ČechyStavba roku střední Čechy