Ohlasy z nominačního zasedání

Únorové rokování organizačního výboru, které proběhlo v historickém ohlédnutí do tereziánského období, umožnilo účastníkům na začátku jednání spolu diskutovat a na konci pak vyslovit své dojmy na nominaci stavebních děl. Redakce stawebu několik členů velké výroční poroty nebo organizačního výboru oslovila, aby pro nepřítomné čtenáře atmosféru rokování trochu přiblížila:

Major Gabriela Čmugrová řekla, že minulé rokování se uskutečnilo u nás v Hasičském záchranném sboru a že místenku na letošní zasedání získala na poslední chvíli. Mezi nominovanými stavbami se ji jedna rozsáhlá stavba velmi líbí.

Laureát Petr Adámek řekl, že se na letošní rokování moc těšil, ale byl nachlazen a nechtěl kolegy nakazit, tak místenku den před zasedáním vrátil.

Gestor Marie Matyášová řekla, že historické prostory má ráda a rekonstruované místo rokování se jí velice líbilo.

Člen Spolkové rady Jaroslav Kupr řekl, že po organizační stránce byla akce výborně připravená.

Architektka Michaela Kuželová řekla, že bohužel její okres měl tento týden jarní prázdniny a tak předem omluvila, aby mohla jet s dětmi na hory.

Porotce Miroslav Svoboda řekl, že rokování se mu líbilo, ale byl zde poprvé a tak se s procedurou víceméně seznamoval.

Modrá ryba na plátně v měšťanském domě U Zlaté štiky nebyla štika ale fikce. Dále přinášíme exkluzívní rozhovor Žurnálu Kolína se 2 účastníky tohoto prestižního kolínského setkání v originálním zpracování.