Ohlédnutí a pohledy porotce

Redakce stawebu k blížícímu se zasedání velké výroční poroty oslovila gestora Miroslava Kulhánka (na snímku) z Kolína, člena dopravní komise městské rady:

Od kdy jste členem organizačního výboru STAVBA ROKU a s kým zde nejčastěji ve věci komunikujete?

Myslím, že je to již osmým rokem, takže se blížím k první desítce let působení v této prestižní soutěži a moc mě to těší. Pamatuji si, jak jsem byl na jednom rokování vyvolán, jako ve škole a dostal nabídku na vedení gesce dopravních staveb. Hned v příštím ročníku jsem byl nejen gestorem dopravních staveb, ale zároveň jsem se stal členem organizačního výboru. Nejčastěji jsem ve spojení s direktoriátem soutěže dále s jednotlivými gestory, se kterými komunikuji celý soutěžní rok a dále se starosty, s význačnými personami ať z podnikatelské nebo politické sféry.

Které druhy stavebních děl Vás nejvíce zajímají? Jste považován za dopravního experta, takže se vlastně dá předpokládat kam inklinujete.

Ano, nejvíce mě zajímají silniční stavby a vše okolo nich. Dá se říct, že je to prakticky celá dopravní infrastruktura. Ovšem rozdíly výstavby infrastruktury u nás v porovnání se zahraničím jsou dost markantní a bohužel vyznívají v náš neprospěch. Za posledních 5 let se dopravní situace u nás výrazně zhoršila. Snad se jednou lepší úrovně dočkáme i u nás. Mluvit o tom však jen nestačí.

Pane Kulhánku, které kolínské stavby Vás v minulých ročnících nejvíce oslovily? Můžete jmenovat jedno stavební dílo dopravní a jedno pozemní.

Ten výběr je pestrý a velmi široký, ale podle mě je to visutá lávka přes Labe spojující oba břehy řeky z roku 2006 a z nedávné doby výstavba nových pavilonů v Oblastní nemocnici Kolín. Všechny tyto stavby jsou hojně využívány a veřejností jsou hodnoceny velmi pozitivně.

Kolín jako Vaše město znáte dobře a jistě vnímáte zhoršující možnosti parkování. Někdo asi v okresním městě zaspal. Máte na tuto problematiku nějaké řešení?

Tato situace je velmi kritická a motoristická veřejnost ji kritizuje oprávněně. A jestli mám řešení? Určitě. Jediné řešení této situace je rychle začít budovat parkoviště, stavět parkovací domy to vše v souladu s přírodou. A zase se mohu opírat o zkušenosti ze zahraničí, kde jsou vidět skvělá řešení.

Veřejnost dopravní situace často kritizuje. Neměla by se místo nadávání více zapojit? Třeba zvolením zastupitelů, kteří se tématu budou aktivně věnovat?

Otázka zapojení veřejnosti je, do jaké míry může vstupovat do chodu dopravní agendy. Toto zapojení nebývá v našich domácích podmínkách tak jednoduché. Buď tedy veřejnost musí oslovovat ty, které si zvolila ve volbách do zastupitelstva, nebo by se mohla zapojit tím, že může předložit svoje řešení dané situace vycházející z místních znalostí a potřeb členovi dopravní komise. Ten následně může takový návrh předjednat se členy a poté finální řešení přednést na řádné schůzi členů na Odboru dopravy v Kolíně.

Z čeho vycházíte? Je naděje, že se najdou správně aktivní občané? Tato zanedbaná doprava není první kolínská problematika. Všichni si pamatujeme, kolik desítek let se táhla otázka obchvatu.

Vycházím z vlastní zkušenosti. Znám spoustu zvolených zastupitelů mimo Kolín, kteří svou aktivní politikou přispěli k velmi dobrému stavu dopravy v jejich teritoriu – budování parkovišť, výstavba cyklověže, opravy silnic, zimní údržba silnic apod. A pak jsou zvolení zástupci, kteří sice mají fůru titulů a umí hezky mluvit, ale výsledky vidět nejsou. Takže souhlasím, že vhodně zvolení zastupitelé mající praktické zkušenosti s dopravou mohou být garancí dobrých a potřebných řešení, která si tato doba žádá. To je to, co Kolín potřebuje.

Jak se Vám líbí výstavby okružních křižovatek?

Rozumím otázce, ale … zde bych si dovolil položit více otázek a to ohledně smyslu a funkčnosti takové stavby. A dále co má stavba vyřešit nebo jaký problém má odstranit. Další otázka je o vhodnosti umístění a o parametrech takové stavby. Pokud se výstavbou skutečně vyřeší a odstraní problém, pak je to v pořádku. Pokud se však staví z rozmařilosti, bez ohledu na výsledek, bez ohledu na potřeby řidičů, tak říkajíc na oko, tak obvykle bývá okružní křižovatka nadbytečná a je to mrháním peněz z veřejných rozpočtů. Doufám, že v Kolíně žádný nadbytečný kruhák neuvidíme.

 

Miroslav Kulhánek

Naši redakci Vaše odpovědi plně ukojily. Takže na závěr – direktorium soutěže počítá s Vaší účastí na dubnovém hlasování. Jak se vlastně takový porotce připravuje na finální hlasování?

Moje příprava spočívá v tom, že si připravím pro velkou porotu prezentaci stavebních děl v dopravní kategorii, která je v mé gesci a dále se seznámím s ostatními stavbami z různých hledisek úhlů pohledu např. podle účelnosti, komu bude stavba sloužit apod. Pokud budu potřebovat nějaké doplňující informace k nějaké stavbě, tak se obrátím na gestora dané kategorie a ten mi poskytne potřebné informace. A tak až nastane den D, tedy hlasování, budu mít jasno, které nominované stavbě dám svůj hlas.