PETR CHUDOMEL: porodní oddělení je vysoce moderní a přitom si zachovává civilní tvář

Podle všeobecné městské encyklopedie vznikla současná Oblastní nemocnice přeměnou krajské Nemocnice transformací v akciovku pod označením Oblastní nemocnice Kolín. V roce 2005 tak rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje. V jejích 28 odděleních se během roku léčilo na 275 tisíc pacientů. O jejím stavebním vzniku se ale rozhodlo už roku 1892, kdy hlasovalo okresní zastupitelstvo tak, aby byla postavena tato nová nemocnice. Po nástupu současného ředitele Petra Chudomela bylo z nemocnice vytvořeno moderní zdravotní zařízení se spádovou oblastí celého Středolabí. Redakce stawebu položila několik otázek právě úřadujícímu řediteli, který byl nedávno nominován za svoji příkladnou činnost na prestižní ocenění.

Od kdy pane doktore jste na postu ředitele nemocnice?

Ředitelem jsem se stal v r. 2008. Předtím jsem byl vedoucím jednotky intenzivní péče a později šéfem operačních sálů.

Městské aglomerace zaostaly s přípravou ploch pro parkování a odstavování osobních aut. Jak si stojí vaše zdravotnické zařízení?

Parkování pro naše pacienty, ale i zaměstnance vnímáme jako velký problém, kterým se budeme muset vážně zabývat. Areál nebyl dimenzován na pohyb aut, sanit a hasičských vozů dnešní velikosti a hustoty provozu.

Co s tím?

Řešíme ho permanentně, ale bez větších úspěchů. Proto jsme se rozhodli, pod tíhou naléhavosti situace, vybudovat velké parkoviště pro zaměstnance, které pokryje poptávku po jejich parkovacích místech s tím, že vlastní areál ještě více zpřístupníme pacientům. Podporujeme také větší využívání parkoviště naproti nemocnici.

Jaké sporty jste pane Chudomeli v minulosti vyzkoušel a jaké dnes divácky sledujete?

Jako kluk z vesnice jsem musel obstát ve fotbale, tenise, volejbale, bruslení, atletice a nějak se prosadit. Co se týče televizního sledování zaměřuji se prakticky na všechny sporty. V současnosti asi nejvíce na rugby, tenis a snooker.

V minulých letech se vaše stavební díla objevila mezi nominovanými ve veřejnoprávní soutěži STAVBA ROKU. Úspěšné byly vaše stavby i před porotou. Jak jste se pane řediteli stavebně činili letos?

Ano, zejména náš pavilon „D“ – dětský pavilon ve své době zvítězil v soutěži Stavba roku a porazil tehdy i Kolínský obchvat. Ještě jednou bych za něj chtěl poděkovat jeho architektovi Leovi Provazovi, který bohužel, už není mezi námi. Letos se můžeme, ale i budeme, chlubit nově rekonstruovaným gynekologicko-porodnickým pavilonem, který byl slavnostně otevřen 30. října 2019. Zejména porodní oddělení, které je vysoce moderní a přitom si zachovávající civilní tvář, je naší chloubou. Je na našem personálu, jak se jim ho podaří „prodat“ nastávajícím maminkám.

Jste vnímán jako přirozená autorita. Velká výroční porota Vám letos předala prestižní pamětní list. Jaký má vlastně lékař vztah k jiným profesím?

Lékaři obecně byli a jsou vzdělaní lidé. Často byli na vesnicích nositeli vzdělání a kultury, spolu s panem učitelem a lékárníkem. Kromě svých odborností inklinují k jiným profesím, disciplínám, sportům či hře na hudební nástroj anebo malování, fotografování apod. Někteří píší knihy. A to nejenom odborné! Myslím, že lékaři nemají problém uznávat odborné profese jinak zaměřené, ale musí být alespoň stejně náročné jako je medicína a ta je jedna z nejtěžších. Myslím, že jejich sebevědomí jako profesní skupiny za posledních 30 let hodně narostlo. Je to pochopitelné.

Děkujeme za odpovědi, které se jistě budou dobře číst. Připojujeme se ke gratulantům, což mohou učinit i naši laskaví čtenáři. Kontakty a informace o nemocnici na webu

https://nemocnicekolin.cz/vedeni-nemocnice/os-1006/p1=1334