PETR LINART oznámil termín zasedání poroty

Dlouholetý gestor organizačního výboru Petr Linart se také letos zúčastnil tradičního rokování. Proto se ho redakce stawebu zeptala na zajímavosti z přípravy zasedání velké výroční poroty. Na obrázku níže je zachycen Petr Linart na loňském jednání poroty ve stavební jídelně jak vhazuje hlasovací lístek do přenosné urny.

Podle direktora Jindřicha Synka by měl být týden, ve kterém proběhne hlasování už schválen.  Je už pane Linarte znám přesný termín zasedání poroty?

Direktoriát soutěže stanovil datum zasedání velké výroční poroty na středu 22. dubna 2020.

Stanovil direktoriát také místo a hodinu, na kterou se porotci mají sezvat?

Ano, bude to v odpoledních hodinách. Vše se jmenovaní porotci včas dozvědí. Zatím si mohou utvářet názory na nominované stavby.

Může se zasedání zúčastnit veřejnost?

Veřejnost bude zastoupena laickými porotci. Všechna místa bývají početnou porotou obsazena a často se musí někteří porotci obejít bez psacích stolů, jako tomu bylo v minulém roce, kdy jich hlasovalo přes sedmdesát. Žádní diváci by se tam nevešli.

Vaši kolegové o Vás, pane Linart, mluví s velkým uznáním. Mohl byste nám něco říct o své práci na stavbách?

Určitě, ale to nám zabere více času a slyšíte to mobilní zvonění? – to už jsem měl být na jiné stavbě. Jsem hodně vytížený. Ale domluvíme se pane redaktore na jiném termínu.

Já to za redakci stawebu beru a rádi na Vás počkáme.