Podmínky soutěže

Spádové území viditelné z výše zobrazené vodárenské věže se od nepaměti nazývá jako střední Čechy. Bývalé středočeské okresy zahrnují podstatnou část spádového území. Také hlavní město nelze ze spádového území z přirozených důvodů vyjmout. A právě tato část republiky, neohraničená krajským politickým zřízením, je přirozeným regionem pro organizaci STAVBA ROKU střední Čechy. Cílem organizátorů je seznámit širokou veřejnost s úrovní současného stavitelství ve středních Čechách. Po mnohých kulturách se zde dochovaly významné stavby. Do stavebních děl se dávají nemalé prostředky a značné úsilí. Proto jde o oblast veřejností silně sledovanou. Organizační výbor soutěže umožňuje posoudit u navržených stavebních děl kvalitu realizace staveb, stupeň stavebně technické, hospodárné, ekologické, uživatelské a estetické úrovně. S tím se samozřejmě zviditelňuje místní stavební kultura a výsledky práce stavebníků, architektů, projektantů, dozorů, zhotovitelů, ale v neposlední řadě také investorů.

DIREKTORIÁT SOUTĚŽE

 direktor Barbora Suchá

direktor Pavel Kolář

direktor Jindřich Synek

direktor Jan Dufek

Do procedury v jednotlivých kategoriích mohou být navržena stavební díla, která byla dokončena v hodnoceném období kalendářního roku. Nelze nominovat stavby, které byly již hodnoceny v některém z předchozích ročníků Stavby roku. Jednotlivé stavební objekty jedné akce mohou být navrženy samostatně. Do kategorií, vyhlášených direktoriátem soutěže, budou zařazeny pouze stavby nominované organizačním výborem.

Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií

 • koncepce díla
 • konstrukční řešení
 • vliv stavby na životní prostředí
 • úspory energií
 • začlenění stavby do prostředí
 • kvalita stavebních prací
 • architektonické ztvárnění stavby
 • funkční a prostorové řešení stavby
 • uživatelská spokojenost
 • bezbariérové užívání staveb
 • ochrana životního prostředí
 • hospodárnost projektu

Uzávěrku přihlášek stanoví direktorium soutěže (ilustrační foto Jan Jirouš). Ceny v každé z kategorií nemusí být na základě rozhodnutí vyhlašovatele uděleny. Organizační výbor si vyhrazuje právo vyřazení navržené stavby ze soutěže při rokování.

Jednotlivé kroky procedury celého ročníku

 1. vyhlášení ročníku a oficiální zahájení navrhování
 2. medializace procedury
 3. ukončení navrhování, souhrnné zpracování nominačních návrhů
 4. vyřazení staveb nesplňujících kritéria
 5. nominace z navržených stavebních děl
 6. kategorizace
 7. zařazení nominovaných staveb do jednotlivých kategorií
 8. hlasování velké výroční poroty
 9. veřejné hlasování
 10. delegování na stavební obřady
 11. generální obřad
 12. předávání certifikátů přímo na stavbách