Pohled gestora

Marie Matyášová

Marie Matyášová

Na zasedání velké výroční poroty se připravují desítky porotců, mezi kterými ani letos nechybí zkušená členka organizačního výboru Marie Matyášová (na snímku). Právě tato kutnohorská gestorka odpověděla před hlasováním na několik otázek.

Co byste radila nerozhodnutému porotci? Na jaké aspekty stavebního díla by měl klást největší váhu?

Každý porotce má jistě svá kritéria, která se mohou odvozovat i od jeho specializace. Stavební dílo by se nemělo hodnotit jen po stránce odborné, ale také podle toho, co přineslo pro určitý region, či širší oblast, jaké je jeho využití ať v měřítku kulturním, pracovním, sociálním atd., nebo ve zlepšení života dané lokality, tedy čím přispělo dnešní době i budoucnosti.

Jsou současné veřejné stavby na výši, nebo pokulhávají za soukromými investicemi?

Soukromé investice dnes představují důležitou roli v celkové výstavbě. Tak nějak bez větší popularity a rychleji se objevují. Veřejné investice se mnohdy odvíjejí od politické situace a věnuje se jim v médiích více pozornosti podle toho, jak se který politik v jednotlivých volebních obdobích chce zviditelnit. Proto se mnohé investice navrhují, schvalují, ruší a odvolávají atd., takže jejich cesta do konečné fáze je někdy zdlouhavá a trnitá. Veřejné stavby jsou jistě v popředí, co se týče historických budov a chráněných památek a soukromé stavby jsou v popředí průmyslových staveb.

Bude mít velká výroční porota na Kutnohorsku z čeho vybírat?

Na Kutnohorsku by bylo z čeho vybírat. Vzhledem k tomu, že byla Stavba roku rozšířena na další regiony Středočeského kraje, jsem předpokládala, že navržených děl bude hodně. Pro porotu potom nastává velice nelehká práce a časově náročná. Proto byla navržena na Kutnohorsku opravdu jen unikátnější díla.

A jaká je situace v Kutné Hoře? Je zde cítit podpora od městské obce nebo to bylo před lety lepší?

V Kutné Hoře v posledních letech se hodně investovalo do historických budov (Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory, Kostel sv. Jakuba, kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel s kostnicí v Sedlci, Spolkový dům a nyní Dačického dům). V současné době se opravují opěrné zdi v Kremnické ulici, což přispěje i k zlepšení dopravy v Kutné Hoře . Ale málo pozornosti se věnuje rozvoji podnikatelských aktivit, případně vytvoření zajímavých podmínek pro soukromé investory. Téměř každý druhý podnikatelských prostor ve středu města dnes zeje prázdnotou , zanikají drobné krámky, provozovny a město se vylidňuje. S tím je zapotřebí urychleně něco dělat.

Kterou fázi procedury Stavba roku máte nejraději?

Já jsem spíše tvůrčí typ a tak je pro mne zajímavé vybírat stavby, které připadají v úvahu, prohlédnout si je, zjistit něco o nich a vidět , jaký přínos mají pro danou lokalitu a jejich obyvatele. Samozřejmě procedura předávání cen je tou tečkou, kdy vidíte, že někdo je rád, že se mu dostává ocenění za to, co dlouhou dobu budoval a co tu ještě dlouhou dobu zůstane.