Průběžný seznam navrhovaných staveb – Kutnohorsko, Nymbursko

Seznam níže uvedených staveb je pouze průběžný, nikoliv konečný a o tom, která ze staveb bude oficiálně nominována v některé z letošních kategorií, bude rozhodnuto na gremiální zasedání organizačního výboru 27. ledna 2015.

  • Vojtěšský akvadukt Bylanka na Žižkově v Kutné Hoře
  • opěrná zeď ul. Velké Valy v Nymburce
  • cyklostezka Kostelní Lhota - Sadská
  • historický dům čp. 503 – Oblastní charita v ul. Tylova 503 v Kutné Hoře