Průběžný seznam navrhovaných staveb – Kutnohorsko

  • Kouřimská brána Tylova 158, Kutná Hora
  • Historický dům Na Sioně 696, Kutná Hora
  • Řadové rodinné domky Třešňovka-Provaznice Kutná Hora
  • Parkoviště u Tylova divadla v Kutné Hoře a úprava okolí
  • Komunikace ke kostelu Nejsvětější Trojice, Polní ulice Kutná Hora
  • Havlíčkova ulice Nové Dvory