Rokování naplnilo 4 kategorie

Nominační zasedání organizačního výboru se uskutečnilo 26. února 2019 v tereziánské síni měšťanského domu U Zlaté štiky. Dokonalý soulad počtu připravených židlí s počtem přítomných účastníků předeslal také shodu ve všech rozhodnutích výboru. Rokování jednotlivých částí jednání soutěžního ročníku 2018 vedli direktoři Jan Dufek, Jindřich Synek a Pavel Kolář. Na základě usnesení byly naplněny kategorie pozemní, bezbariérová, dopravní a regionální.

Redakce stawebu připravuje k proběhlému rokování vystihující rozhovor s účastníky.

Virtuální prohlídku historického domu ze 13. století od Františka Stráníka je možné shlédnout  na http://www.stranik.cz/photo/zlatastika