Rokování organizačního výboru

Dne 10. března 2015 se sešel organizační výbor, aby nominoval vybrané stavby na výroční ceny Stavby roku střední Čechy 2014. Rokování proběhlo v sídle společnosti ASYS IJD, spol. s r.o. na adrese Heverova 249, 280 02 Kolín 4.

Hlavním bodem procedury bylo zařazení navržených stavebních děl do 6 kategorií. Z navržených stavebních děl bylo zařazeno 44 kolínských, kutnohorských a nymburských staveb.

Po vypracování kategorizace nominovaných staveb, bude seznam zveřejněn.