Stavební obřad ve sportovní hale Klimeška

V úterý 21. května 2019 se dostavila delegace organizačního výboru do sportovní haly v kutnohorské ulici Čáslavská čp.274 vystavěné městskou obcí, aby  přímo v prostorách oceněného stavebního díla v kategorii regionální stavby podepsala a předala hlavním aktérům prestižní certifikáty.

 

Výroční certifikáty podepisovali za organizační výbor gestoři Miroslav Kulhánek, uznávaný dopravní expert a obdivovaná kutnohorská patriotka Marie Matyášová. Neměli to podepisování nijak jednoduché, protože si k tomu museli svítit středověkým svícnem, aby se dokumentovalo, že obřad se koná v historickém městě, kde o středověkou památku v historickém jádru „zavadíte“ skoro na každém kroku.

Certifikáty přijel ze středočeské Velimi předávat člen direktoriátu veřejnoprávní soutěže, gremiální prezident a průmyslník Pavel Kolář. Podepsané výroční certifikáty ceremoniálně převzali manažer haly Michal Vavák a místostarosta města Vít Šnajdr. Všem třem se účastníci po jejich výstižných proslovech odvděčili spontánním potleskem.

V závěrečné fázi ceremoniálu byl vyjmut rituální klíč, kterým byl symbolicky odemknut hlavní vstup do sportovní haly, která slouží také žákům kutnohorských škol při výuce tělocviku. Klíč je uchováván v tajné knihové kazetě s vypáleným katedrálním vyobrazením svaté Barbory, kterou kutnohorští konšelé věnovali kolínským měšťanům. Slavnostního aktu se výtečně zhostili na snímku níže zachycení Vít Šnajdr (na obrázku vlevo) a Michal Vavák (na obrázku vpravo).

Přejeme povedenému stavebnímu dílu, aby byly spokojeni uživatelé sportovní haly včetně diváků, tak jako se stavební obřad líbil účastníkům.

Na závěr svého výjezdu si delegace prohlédla hlavní prostory oceněné haly Klimeška. Prostory haly si můžete prohlédnout také na webu  http://sportovnihala.kutnahora.cz/fotogalerie/

Reportáž z obřadu přinesly oblíbené Kutnohorské listy https://kutnohorskelisty.cz/