Svolání rokování

Nominační zasedání se opět uskuteční na Karlově náměstí v Kolíně. Nebude to ale na radnici ani U Černé labutě, ale v měšťanském domě čp.7. (kresba fasády průčelí viz níže), který jako významnou stavbu zmiňuje Národní památkový ústav když v roce 2017 získala novou historickou fasádu. O tomto středověkém skvostu se v obrazové publikaci píše jako o dvoupatrovém domě U Zlaté štiky, který se nachází v ústředním prostoru městské památkové rezervace Kolín. V jádru gotický dům dostal současnou podobu při obnově v roce 1734. Průčelí domu s podloubím člení vysoký pilastrový řád a zdobí bohatý štukový dekor. Průzkum ukázal, že barokní tvarosloví bylo v roce 1922 provedeno nově, v režné omítce, v podstatě imitující kámen. Cílem obnovy v roce 2017 bylo zachování vysoké architektonické hodnoty průčelí s přiznáním charakteru poslední hodnotné rekonstrukce. Výsledek zdařilé obnovy dokládá vysokou kvalitu štukatérské práce s citem pro tvar i detail. Celá zpráva na

https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zpravy/VZ-NPU-2017-web.pdf

Nyní se připravují na únorový úterek místenky.