Svolání rokování

Organizační výbor procedury udílení výročních cen STAVBA ROKU střední Čechy využil nabídky známé obchodní korporace ASYS a připravil v Kolíně na čtvrtek 9. března 2017 rozšířené nominační zasedání, kde budou některá navržená stavební díla zařazena do jednotlivých kategorií. Nyní se vyřizují místenky pro pozvané účastníky ze široké stavební komunity a také z řad laické veřejnosti. V rámci jednání bude do programu začleněna významná společenská událost.