STAVEBNÍ ÚŘADY SE MAJÍ VRÁTIT POD PŘÍMOU STÁTNÍ PRAVOMOC

Česká televize ve svém pořadu v neděli 19. května odvysílala diskuzní pořad moderátora Václava Moravce. Zúčastnili se ho ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (na obrázku níže), architekt Jan Kasl, soudce Filip Dienstbier a místopředseda Starostů Jan Farský. Byly projednávány souvislosti se současným postupem při stavebním řízení, rychlost procesu v mezinárodním srovnání, podoba věcného záměru nového stavebního zákona, definované cesty k zjednodušení výstavby, efektivita nových opatření v praxi, způsob tvorby věcného záměru, výhrady kritiků k zadání konstrukce zákona Hospodářskou komorou. Všechny pochybnosti k záměru ministryně Dostálová ozřejmila, byť se ji to mužská čtveřice snažila všemožně ztížit. Je vidět, že cesta ke zjednodušení současné byrokracie nebude jednoduchá.

Když se 28. března 2019 delegace organizačního výboru vrátila z vystoupení na třebíčském pódiu (samostatný výstup je nyní na záložce AKTUÁLNÍ ROČNÍK a později na záložce PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY – VÝROČNÍ CENY 2018), vysílala ČT dokumentární pořad o tomto městě, jež bylo díky středověké bazilice a zachovalému židovskému ghettu zapsáno na prestižní seznam UNESCO.

Jestli to bylo plánované, nebo shoda okolností, redakce stawebu neví. Třebíč je druhým největším městem Kraje Vysočina. První písemná zmínka pochází z roku 1277. V době svého největšího rozmachu pak byla Třebíč nejdůležitějším centrem na Moravě po Olomouci a Brnu. O bohaté historii svědčí především areál bývalého kláštera s bazilikou svatého Prokopa, která patří k nejcennějším evropským příkladům přechodu mezi románským a gotickým stylem. Ještě unikátnější hodnotu má však třebíčská židovská čtvrť, která je pozoruhodným souborem staveb, v nichž se jedinečným způsobem navrstvily stopy procházejících staletí. Obě místa byla v roce 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, přičemž židovská čtvrť byla první židovskou památkou mimo Svatou zemi, která se na něm ocitnula. Kolín má s Třebíčí tedy dost společného (tedy kromě záležitosti Organizace spojených národů, kde jsou třebíčští dál) a protože se o spanilé jízdě mluvilo nejen na jednání direktoriátu, požádali jsme redakci Žurnálu o zajištění exkluzívního rozhovoru s některým z účastníků pro naše webové stránky.

Socha svobody, Pompeje, Zámek Chantilly, Puebla v Mexiku, Chrám v Edfu, Marrakéš, Hanoj……, to jsou podle dokumentu vysílaném v České televizi jen některé unikáty ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Ale co UNESCO a Kolín ?

Logo UNESCOV roce 2014 vznikla myšlenka zapsat město Kolín na seznam památek UNESCO.

Předsedou přípravného výboru iniciativy Obchodního grémia Kolín je Ing. Jan Dufek.

Za založení přípravného výboru Kolín do UNESCO a za zřízení portálu Stavba roku středních Čech pro navrhování stavebních děl a za moderní a procedurální přehled této tradice byl 12. února 2015 gremiální viceprezident Jan Dufek na zasedání spolkové obce v kolínském hotelu Theresia nominován na prestižní cenu pro Osobnost Kolína.

Redaktor Michal Černý z Kolínského Presu položil předsedovi přípravného výboru iniciativy Obchodního grémia Kolín Janu Dufkovi několik otázek týkající se myšlenky zapsat město Kolín na seznam památek UNESCO a my se s vámi o odpovědi podělíme.

Jak a proč myšlenka vznikla?

Myšlenka zapsání královského města Kolína postupně uzrávala. Jako rodilý kolíňák jsem si postupně uvědomoval jak velký historický a památkový potenciál město Kolín má. I mně jako každodennímu obyvateli města zůstávají významné památkové objekty skryty. Zlomovým okamžikem byla v roce 2014 návštěva partnerů ze zahraničí a snaha jim co nejlépe prezentovat památky Kolína. V tom okamžiku jsem si uvědomil, jak velkou historickou hodnotu památky Kolína mají a jak málo je umíme prezentovat světu. Zvláště pak židovská historie v Kolíně, na kterou bych se právě navrhoval zaměřit. Dovolím si citovat:

„Asi v první polovině 14. století se zde usídlili Židé, jsou doloženi v městských knihách k roku 1377. Židovská obec v Kolíně postupně nabyla značného významu, řadí se mezi největší a nejvlivnější do poloviny 19. století. Za vlády Marie Terezie žil v Kolíně vlivný městský úředník Tumlíř. Nařízení císařovny o vystěhování Židů z českých měst odmítl uposlechnout. Proto Židé v Kolíně zůstali a o každém velkém svátku se pak za svého dobrodince modlili v synagoze.“

Nejvýznamnější židovskou památku tvoří bývalé židovské ghetto se synagogou ze 17. století a druhý nejstarší a druhý největší židovský hřbitov v Čechách z roku 1418 s více než 2600 náhrobky. Je zde také náhrobek syna známého pražského rabína Löwa z roku 1599. Na Zálabí se nachází nový židovský hřbitov , který byl značně poškozen během 2. světové války a při stavbě mostu přes Labe.

Dalším podnětem bylo zjištění, že většina cestovních kanceláří a prezentace památek v České republice je směřována právě na památky zapsané na Seznam památek UNESCO, což v praxi znamená, že většina zahraničních turistů se o Kolínu ani nedoví.

Co má následovat dál?

Prvním mým úkolem bylo vytvoření přípravného výboru iniciativy Obchodního grémia Kolín pro návrh zápisu města Kolína na Seznam památek UNESCO. Lednové gremiální zasedání dalo postupným krokům plnou podporu. V současné době je přípravný výbor sestaven ve velice kvalitním obsazení, ale jeho složení ještě není konečné. Není třeba, aby přípravný výbor byl mnohapočetný, ale bylo by na škodu odmítnout přínos zainteresovaného jedince. Hlavním úkolem výboru bude příprava a podání „Podnětu k zařazení na národní indikativní seznam“.

Jaké odhadujete šance na zapsání města Kolína na seznam památek UNESCO?

Žádné ze zapisovaných měst nemělo snadnou cestu a nejistota tu je do poslední chvíle. Myšlenka zápisu města Kolína na Seznam památek UNESCO je z kategorie velmi smělých, leč dle mého názoru dosažitelných. Skupina, která se bude podílet na zpracování žádosti, je velmi erudovaná a je připravená tento záměr prosadit. Máme podporu vedení Středočeského kraje, vedení města Kolína, Spolkové rady, Měšťanského výboru a dalších organizací. Chtěl bych do iniciativy začlenit také někoho z kolínského Sdružení zdravotně postižených, aby se necítili jako nepotřební. Cítím v Kolíně, že myšlenka se dobře ujala a tak už jen zbývá to společně dotáhnout do cíle. Skupina, která se bude podílet na zpracování žádosti, je velmi erudovaná a je připravená tento záměr prosadit.


V roce 2019 být na seznamu světového dědictví UNESCO znamená nejen mezinárodní prestiž, ale i turistický věhlas. O zápis na tento seznam usilují i evropská lázeňská města, v čele s Karlovými Vary. Jednodušší je zápis jednoho objektu než celé obce. Ale výrazné kolínské osobnosti to předem nevzdávají.