UNESCO Kolín

Logo UNESCO

V roce 2014 vznikla myšlenka zapsat město Kolín na seznam památek UNESCO.

Předsedou přípravného výboru iniciativy Obchodního grémia Kolín je Ing. Jan Dufek.

Za založení přípravného výboru Kolín do UNESCO a za zřízení portálu Stavba roku středních Čech pro navrhování stavebních děl a za moderní a procedurální přehled této tradice byl 12. února 2015 gremiální viceprezident Jan Dufek na zasedání spolkové obce v kolínském hotelu Theresia nominován na prestižní cenu pro Osobnost Kolína.

Dotazy z Kolínského Presu

Michal Černý z Kolínského Presu položil předsedovi přípravného výboru iniciativy Obchodního grémia Kolín Janu Dufkovi několik otázek týkající se myšlenky zapsat město Kolín na seznam památek UNESCO a my se s vámi o odpovědi podělíme.

Jak a proč myšlenka vznikla?

Myšlenka zapsání královského města Kolína postupně uzrávala. Jako rodilý kolíňák jsem si postupně uvědomoval jak velký historický a památkový potenciál město Kolín má. I mně jako každodennímu obyvateli města zůstávají významné památkové objekty skryty. Zlomovým okamžikem byla v roce 2014 návštěva partnerů ze zahraničí a snaha jim co nejlépe prezentovat památky Kolína. V tom okamžiku jsem si uvědomil, jak velkou historickou hodnotu památky Kolína mají a jak málo je umíme prezentovat světu. Zvláště pak židovská historie v Kolíně, na kterou bych se právě navrhoval zaměřit. Dovolím si citovat:

„Asi v první polovině 14. století se zde usídlili Židé, jsou doloženi v městských knihách k roku 1377. Židovská obec v Kolíně postupně nabyla značného významu, řadí se mezi největší a nejvlivnější do poloviny 19. století. Za vlády Marie Terezie žil v Kolíně vlivný městský úředník Tumlíř. Nařízení císařovny o vystěhování Židů z českých měst odmítl uposlechnout. Proto Židé v Kolíně zůstali a o každém velkém svátku se pak za svého dobrodince modlili v synagoze.“

Nejvýznamnější židovskou památku tvoří bývalé židovské ghetto se synagogou ze 17. století a druhý nejstarší a druhý největší židovský hřbitov v Čechách z roku 1418 s více než 2600 náhrobky. Je zde také náhrobek syna známého pražského rabína Löwa z roku 1599. Na Zálabí se nachází nový židovský hřbitov , který byl značně poškozen během 2. světové války a při stavbě mostu přes Labe.

Dalším podnětem bylo zjištění, že většina cestovních kanceláří a prezentace památek v České republice je směřována právě na památky zapsané na Seznam památek UNESCO, což v praxi znamená, že většina zahraničních turistů se o Kolínu ani nedoví.

Co má následovat dál?

Prvním mým úkolem bylo vytvoření přípravného výboru iniciativy Obchodního grémia Kolín pro návrh zápisu města Kolína na Seznam památek UNESCO. Lednové gremiální zasedání dalo postupným krokům plnou podporu. V současné době je přípravný výbor sestaven ve velice kvalitním obsazení, ale jeho složení ještě není konečné. Není třeba, aby přípravný výbor byl mnohapočetný, ale bylo by na škodu odmítnout přínos zainteresovaného jedince. Hlavním úkolem výboru bude příprava a podání „Podnětu k zařazení na národní indikativní seznam“.

Jaké odhadujete šance na zapsání města Kolína na seznam památek UNESCO?

Žádné ze zapisovaných měst nemělo snadnou cestu a nejistota tu je do poslední chvíle. Myšlenka zápisu města Kolína na Seznam památek UNESCO je z kategorie velmi smělých, leč dle mého názoru dosažitelných. Skupina, která se bude podílet na zpracování žádosti, je velmi erudovaná a je připravená tento záměr prosadit. Máme podporu vedení Středočeského kraje, vedení města Kolína, Spolkové rady, Měšťanského výboru a dalších organizací. Chtěl bych do iniciativy začlenit také někoho z kolínského Sdružení zdravotně postižených, aby se necítili jako nepotřební. Cítím v Kolíně, že myšlenka se dobře ujala a tak už jen zbývá to společně dotáhnout do cíle. Skupina, která se bude podílet na zpracování žádosti, je velmi erudovaná a je připravená tento záměr prosadit.